Υπέρ της υιοθέτησης τέλους άνθρακα (levy) τάχθηκαν 50 κράτη με βάση τα κράτη-μέλη της ΕΕ μεταξύ αυτών και η Ελλάδα στη διάρκεια της 81η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε 18-22 Μαρτίου.

Υπήρξε έντονες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και ζυμώσεις στις οποίες πρωταγωνίστησε η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη.

Επίσης, η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας έχει ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης παγκόσμιου μέτρου όπως το τέλος άνθρακα για τη διεθνή ναυτιλία προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη περιφερειακών μέτρων που προκαλούν προβλήματα ανταγωνισμού.

Έως την επόμενη Σύνοδο 30 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου της Ομάδας Εργασίας αναμένονται σκληρές διαπραγματεύσεις κυρίως για το πως και που θα διατεθούν τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται από το levy. Αγκάθι είναι το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συμπεριλάβει στους προϋπολογισμούς τους τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρύπων στο οποίο έχει ενταχθεί και η Ναυτιλία από την 1-1-2024. Εφόσον η Ναυτιλία απενταχθεί από το EU-ETS τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναζητήσουν τα κεφάλαια αυτό από τις εισπράξεις από το τέλος άνθρακα.

Για το τέλος άνθρακα αντιδρούν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής γιατί όπως υποστηρίζουν λόγω της μεγάλης απόστασης από τις μεγάλες διεθνείς αγορές της ΕΕ, της Κίνας και των ΗΠΑ θα είναι λιγότερες ανταγωνιστικές από θα είναι μεγαλύτερο το μεταφορικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν.

Στόχος για την 83η Σύνοδο της MEPC τον Απρίλιο του 2025 είναι αφενός ο καθορισμός ενός παγκόσμιου προτύπου καυσίμων για τα πλοία και θα αφορά τη σταδιακή μείωση της ένατσης αερίων του θερμοκηπίου και ένα οικονομικό μέτρο με το οποίο θα γίνεται τιμολόγηση των εκπομπών αερίων.

Μέσα στην MEPC έχουν διαμορφωθεί δύο ομάδες κρατών για τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Η πρώτη απαρτίζεται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ την Ιαπωνία, τη Νότιο Κορέα, τον Καναδά και μικρά νησιωτικά κράτη και η δεύτερη έχει επικεφαλής την Κίνα, τη Νότιο Αφρική τα κράτη Αραβικής Χερσονήσου όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Τα ακόλουθα είναι τα βασικά αποτελέσματα της MEPC 81:

Έγκριση τροποποιήσεων του παραρτήματος VI της MARPOL σχετικά με τους ορισμούς του μαζούτ και του αερίου καυσίμου και πότε δεν ισχύουν γι’ αυτά οι απαιτήσεις δειγματοληψίας του κανονισμού 14 του παραρτήματος VI της MARPOL, αντικατάσταση ατμομηχανής και συμμόρφωση με τα NOx σύμφωνα με τον κανονισμό 13 του παραρτήματος VI της MARPOL και επέκταση των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό 27 του παραρτήματος VI της MARPOL (αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2025).

-Συμφωνία για την αναταξινόμηση των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία επί του παρόντος αναφέρονται ως πλοία μεταφοράς αερίου για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον κανονισμό 27 του παραρτήματος VI και τον κανονισμό CII.

-Συμφωνία για την απεικόνιση των μελλοντικών κανονισμών του παραρτήματος VI της MARPOL για την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων μέτρων για τα αέρια του θερμοκηπίου και επιβεβαίωση ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα περιλαμβάνουν ένα πρότυπο καυσίμου και μια οικονομική απαίτηση.

Έγκριση των ECAs για SOx και NOx στη Νορβηγική Θάλασσα και την Καναδική Αρκτική (και οι δύο αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026).

-Έγκριση ενός ολοκληρωμένου καταλόγου μέσων που απαιτούν αναθεώρηση ή/και ανάπτυξη στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύμβασης BWM.

– Έγκριση, με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2024, της MEPC.387(81). Ενδιάμεση καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης BWM σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες ποιότητας νερού. Αυτή η καθοδήγηση θα βοηθήσει τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων στο σχεδιασμό για τη συμμόρφωση με τη σύμβαση BWM και το πρότυπο απόρριψης D-2 όταν ένα BWMS εγκεκριμένου τύπου αντιμετωπίζει λειτουργικούς περιορισμούς ή ικανοποιεί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις σε δύσκολες συνθήκες ποιότητας νερού (CWQ).

-Έγκριση, με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2024, της οδηγίας BWM.2/Circ.82 Καθοδήγηση για την προσωρινή αποθήκευση επεξεργασμένων λυμάτων ή/και γκρίζου νερού σε δεξαμενές έρματος. Επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται προσωρινά μόνο σε συγκεκριμένους λιμένες και περιοχές που περιορίζουν την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων ή/και γκρίζων υδάτων (TS/GW) και όπου το πλοίο δεν διαθέτει ειδικές δεξαμενές με επαρκή αποθηκευτική ικανότητα.

-Έγκριση, με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2024, MEPC.1/Circ.909 Συστάσεις για τη θαλάσσια μεταφορά πλαστικών σφαιριδίων σε εμπορευματοκιβώτια. Αυτή η εγκύκλιος θα λειτουργήσει ως βραχυπρόθεσμο μέτρο με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται με τη θαλάσσια μεταφορά πλαστικών σφαιριδίων σε συσκευασμένη μορφή πριν από την ανάπτυξη υποχρεωτικών μέσων.

Διαβάστε ακόμη:

ΒΟΑΚ: Το δύσκολο σταυρόλεξο της μεγάλης παραχώρησης του 1,8 δισ. και τα επόμενα ορόσημα

Η μομφή στη Βουλή για τα Τέμπη και τα… «γαλλικά» στο Whatsapp των γαλάζιων βουλευτών, το δείπνο του €1,6 εκατ. του Πόλσον με το κορίτσι του και η είσοδος των εφοπλιστών στην Q&R

FSRU Αλεξανδρούπολης: Με το χέρι στο… «κλειδί» για την έναρξη λειτουργίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ