Τη δυνατότητα απόκτησης ενός κοινού, ευρωπαϊκού πτυχίου, το οποίο θα μπορούν να αποκτούν οι φοιτητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία θα συνεργάζονται σε εθελοντικό πλαίσιο, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ευρωπαϊκό πτυχίο σε επίπεδο bachelor, master αλλά και διδακτορικού τίτλου θα απονέμεται σε εθελούσια βάση με σκοπό  να γίνει η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμη πιο ανταγωνιστική και διασυνδεδεμένη, ενώ παράλληλα οι πτυχιούχοι θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές εργασίας. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πτυχίο, σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μείωνε τη γραφειοκρατία και θα επέτρεπε σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα κράτη – μέλη της ΕΕ,  να συνεργάζονται και να δημιουργούν κοινά προγράμματα.

Το εν λόγω πτυχίο θα αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η Κομισιόν ευελπιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ θα μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερα “ταλέντα” και φοιτητές και από χώρες εκτός ΕΕ.

Η πρόταση της Κομισιόν, την οποία παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Ιλιάνα Ιβάνοβα, αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαίας προβλέπει τα βήματα που θα μπορούσαν να κάνουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ, προς ένα ευρωπαϊκό πτυχίο, με δύο διαδρομές.

Πρώτον, ένα προπαρασκευαστικό ευρωπαϊκό σήμα, το οποίο θα απονέμεται σε φοιτητές που αποφοίτησαν από προγράμματα κοινών πτυχίων που πληρούν τα προτεινόμενα ευρωπαϊκά κριτήρια. Συνεπώς οι σπουδαστές θα λαμβάνουν το εν λόγω σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου μαζί με το πτυχίο που έλαβαν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του κράτους – μέλους στο οποίο σπούδασαν.

Δεύτερον, τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, το οποίο θα βασίζεται στα κοινά κριτήρια και στην εθνική νομοθεσία των κρατών – μελών. Θα απονέμεται είτε από κοινού, από διάφορα πανεπιστήμια διαφορετικών κρατών – μελών είτε, ενδεχομένως, από κάποιο ευρωπαϊκό νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από τα ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε επανειλημμένως ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την εθνική νομοθεσία, και ο λόγος είναι ότι η εκπαιδευτική πολιτική είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών- μελών της ΕΕ και τα πανεπιστήμια σε ολόκληρη την ΕΕ υποστηρίζουν σθεναρά την αυτονομία τους.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Ιβάνοβα, για να υπάρξει η δυνατότητα απόκτησης ευρωπαϊκού πτυχίου θα είναι απαραίτητη η συνεργασία ΑΕΙ ανάμεσα σε, τουλάχιστον, δύο κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει και θα στηρίξει τα κράτη μέλη στις εργασίες για την απόκτηση ευρωπαϊκού πτυχίου μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαστηρίου πολιτικής για τα ευρωπαϊκά πτυχία που θα υποστηριχθεί από το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο θα συσταθεί το 2025, με στόχο τη συμμετοχή των κρατών μελών και της κοινότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την απόκτηση ευρωπαϊκού πτυχίου.

«Κάνουμε λόγο για ένα ευρωπαϊκό πτυχίο. Η διαφορά είναι ότι κάθε πτυχίο δεν είναι ευρωπαϊκό. Μπορεί κάποιος να πάρει πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως έχω την τιμή εγώ προσωπικά, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορεί και ένας απόφοιτος να λάβει πτυχίο από το Αριστοτέλειο που θα είναι παράλληλα και ευρωπαϊκό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Σχοινάς.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας για την την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, λέγοντας ότι στην συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πτυχίου, θα μπορούν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται τόσο κρατικά, όσο και  ιδιωτικά ή  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΕΙ, με την προϋποθεση να σέβονται τα κριτήρια ποιότητας που παρουσιάζει η Επιτροπή.

Διαβάστε ακόμη

Ρεκόρ στις μεταβιβάσεις ακινήτων παρά την άνοδο των τιμών στην κτηματαγορά

Κάζακς (ΕΚΤ): Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή για μείωση επιτοκίων

Χάρης Βαφειάς: Ρεκόρ όγκου συναλλαγών έκανε η C3is στο αμερικανικό χρηματιστήριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ