Τις μεγάλες, αλλά όχι ανυπέρβλητες δυσκολίες, για την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, επιβεβαίωσε το σημερινό Συμβούλιο της ΕΕ, Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΤΤΕ). Καθώς πολλά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη εισαγάγει προσωρινά εθνικά μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από τους υψηλότερους λογαριασμούς, όπως περικοπές στη φορολογία και επιδοτήσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, θα μελετήσει τα οφέλη από μακροπρόθεσμες επιλογές, όπως η κοινή αγορά φυσικού αερίου.

Παρά ταύτα, το Συμβούλιο της ΕΕ ((ΤΤΕ), το δεύτερο νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (σ.σ η Άνω Βουλή της ΕΕ, τηρουμένων των αναλογιών) στο οποίο μετέχουν οι αρμόδιοι υπουργοί από τα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ, προσπάθησε να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά “μπλοκ” κρατών – μελών. Αυτών που ζητούν τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, προκειμένου η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές να αντανακλά το μέσο κόστος του ενεργειακού μείγματος και το μέσο κόστος παραγωγής, ώστε φυσικά και νομικά πρόσωπα να πληρώνουν λιγότερα χρήματα και αυτών των κρατών – μελών που θεωρούν ότι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην πρώτη ομάδα των κρατών – μελών της ΕΕ, αυτών δηλαδή που ζητούν μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των καταναλωτών βρίσκονται η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Τα εν λόγω κράτη – μέλη της ΕΕ ζητούν να υπάρξει μια κοινή αγορά φυσικού αερίου (στο παράδειγμα της κοινής αγοράς εμβολίων κατά της Covid-19) και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων εντός της ΕΕ.

Ωστόσο απέναντι σε αυτήν την πρόταση των “5” κρατών – μελών της ΕΕ, βρίσκονται άλλα 9 κράτη – μέλη της ΕΕ τα οποία, σύμφωνα με κοινή δήλωσή τους, αρνούνται να υποστηρίξουν “οποιοδήποτε μέτρο που θα ισοδυναμούσε με απόκλιση από τις αρχές ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου“.

Και αυτό το δεύτερο μπλοκ κρατών – μελών της ΕΕ αποτελείται από την Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Λεττονία και την Ολλανδία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Κώστας Σκρέκας, υπογράμμισε ότι “απέναντι σε αυτήν την πρωτόγνωρη διεθνή ενεργειακή κρίση, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των καταναλωτών”, ενώ τόνισε ότι “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει κεντρικό ρόλο, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι πρωτοβουλίες του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά δεν είναι αρκετές”. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, “ ανάληψη δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιβεβλημένη για να προστατέψουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελεί τον Οδικό Χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της Ευρώπης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά στόματος της Επιτρόπου Ενέργειας Κάντρι Σίμσον, προσπαθεί να μεσολαβήσει ανάμεσα στα δύο αυτά “μπλοκς” που έχουν δημιουργηθεί εντός του Συμβουλίου της ΕΕ, και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να προτείνει ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την κοινή προμήθεια στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, κάτι που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16η Δεκεμβρίου.

Άλλωστε πρόκειται για ένα από τα τελευταία Συμβούλια της ΕΕ που διεξάγονται υπό την, εκ περιτροπής προεδρία, της Σλοβενίας, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 , η προεδρία του Συμβουλίου περνάει στη Γαλλία. Κάτι που θα επηρεάσει ολόκληρη την ΕΕ

Διαβάστε ακόμα:

dikes.moj.gov.gr: Πώς γίνεται η ενημέρωση για την πορεία της δίκης με ένα κλικ

Apple: Γιατί μειώθηκε η ζήτηση του iPhone – Η προειδοποίηση Κουκ στους προμηθευτές

Κομισιόν: Υψηλό πρόστιμο σε 5 τράπεζες για συμμετοχή σε καρτέλ στην αγορά ξένου συναλλάγματος