Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα SURE για την απασχόληση

  • newsroom


Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του SURE θα καταστεί διαθέσιμη μόλις όλα τα κράτη-μέλη δεσμευθούν οικειοθελώς και υπογράψουν συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή.

Την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έλαβε το πρόγραμμα SURE για την στήριξη της απασχόλησης και τον μετριασμό των κινδύνων της ανεργίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του μπλοκ για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το SURE αποτελεί τον έναν από τους τρεις πυλώνες στο πανευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας ύψους 540 δισ. ευρώ για θέσεις εργασίας και εργαζομένους, επιχειρήσεις και χώρες-μέλη για το οποίο υπήρξε συμφωνία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. στο Eurogroup της 9ης Απριλίου 2020. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υιοθέτησαν την έκθεση του Eurogroup στις 23 Απριλίου. Το πλέγμα μέτρων ύψους 540 δισ. ευρώ θα τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιουνίου 2020.

Προκειμένου να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη που τη ζητούν, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ. Τα δάνεια του SURE θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ. Το σύνολο των εγγυήσεων θα ανέλθει σε 25 δισ. €.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 αλλά μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει να παρατείνει το διάστημα ισχύος του μέσου, για ένα ακόμη εξάμηνο κάθε φορά, εάν δεν έχουν εκλείψει οι σοβαρές οικονομικές διαταραχές που προκάλεσε η εξάπλωση της COVID-19.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της η χρηματοδοτική στήριξη για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE θα καταστεί διαθέσιμη μόλις όλα τα κράτη μέλη δεσμευθούν οικειοθελώς και υπογράψουν συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή. Μόλις γίνει αυτό, το SURE θα τεθεί σε λειτουργία και η ΕΕ θα μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, παρέχοντας δάνεια ύψους έως και 100 δισ. ευρώ υπό ευνοϊκούς όρους.

Τα δάνεια αυτά θα χρηματοδοτήσουν συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα των κρατών μελών, καθώς και ορισμένα βοηθητικά υγειονομικά μέτρα για τους χώρους εργασίας, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να συνεχίσουν να λαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να διασφαλίσουν τη δυνατότητά του να εργάζεται σε ασφαλές περιβάλλον. Προστατεύοντας την παραγωγική ικανότητα των οικονομιών μας, το SURE θα συμβάλει στην ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανάκαμψη μόλις λήξει η υγειονομική έκτακτη ανάγκη.

 

 

 

Απόρρητο Απόρρητο