Επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Όπως τον ενημερώνουν θα απέχουν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ως διαμαρτυρία «για τα οφειλόμενα προς τις εταιρείες μας μισθώματα που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ».

Αναλυτικά η επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε Κυριαζόπουλε,

Σας ενημερώνουμε ότι στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου μας ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την μη συμμετοχή των εκπροσώπων του ΣΕΕΝ στη σημερινή συνεδρίαση του ΣΑΣ.

Η μη συμμετοχή των εκπροσώπων μας έχει την έννοια της διαμαρτυρίας για τα οφειλόμενα προς τις εταιρείες μας μισθώματα που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ.

Επίσης λαμβανομένου υπόψη ότι η Ημερήσια Διάταξη αφορά δύο θέματα για την σύναψη συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών όταν όπως φαίνεται δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κεφάλαια.

Η επιστολή μας παρακαλούμε όπως αναγνωσθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου”.

Διαβάστε ακόμη:

Ποιοι κλάδοι οδηγούν την ανάπτυξη πάνω από το 7%

Τα γκάλοπ ΠΑΣΟΚ, ο Ιβάν και οι τράπεζες, ο Λεμπέντεφ, το κτήριο της ΧΡΩΠΕΙ και ο ρυθμιστής των CEO Ανδρέας