Καθαρά κέρδη ρεκόρ όλων των εποχών, ύψους 27,3 εκατ. δολαρίων για την εξάμηνη περίοδο, που αντιστοιχούν σε βασικό κέρδος ανά μετοχή 0,71 δολάρια, ανακοίνωσε η StealthGas του Χάρη Βαφειά.

Η ισχυρή κερδοφορία συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη 10,5 εκατ. δολαρίων για την περίοδο τριών μηνών, που αντιστοιχούν σε βασικά κέρδη 0,27 δολάρια ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χάρης Βαφειάς, σχολίασε: «Συνεχίσαμε να λειτουργούμε σε μια σταθερή αγορά, που στήριξε ένα ακόμη τρίμηνο υψηλής κερδοφορίας. Μέχρι στιγμής, για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έχουμε παρουσιάσει την ισχυρότερη επίδοση που έχουμε καταγράψει ποτέ, με κέρδη ανά μετοχή 0,71 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου εκποιήσαμε περαιτέρω περιουσιακά στοιχεία σε μια ανερχόμενη αγορά και θα συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε τον στόλο με την έγκαιρη προσθήκη πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους».

Και προσέθεσε: «Επίσης, επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στη μείωση του χρέους, αποπληρώνοντας μόνο κατά τη διάρκεια του τριμήνου 105 εκατ. δολάρια, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις δαπάνες μας για τα επιτόκια.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό μας Συμβούλιο μας εξουσιοδότησε να επαναγοράσουμε μετοχές, κάτι που αρχίσαμε να κάνουμε στα τέλη του προηγούμενου τριμήνου. Μέχρι σήμερα έχουμε επαναγοράσει πάνω από 1 εκατ. κοινές μετοχές και θα συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση, όπου μπορούμε να απομοχλεύουμε, να διαφοροποιούμε, να επαναγοράζουμε μετοχές και να διατηρούμε ταυτόχρονα ισχυρή ρευστότητα.

Παρά τις όποιες εποχικές διακυμάνσεις, η αγορά παραμένει σχετικά σταθερή και αναμένουμε ανάκαμψη κατά τους χειμερινούς μήνες που πλησιάζουν. Παραμένουμε θετικοί για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς υγραερίου.

Β’ τρίμηνο

– Περίπου το 80% των ημερών απασχόλησης του στόλου είναι εξασφαλισμένο με χρονοναυλώσεις για το υπόλοιπο του 2023, με το σύνολο των ημερών απασχόλησης του στόλου για όλες τις επόμενες περιόδους να αποφέρει περίπου 90 εκατ. δολάρια (εκτός των πλοίων JV) σε συμβολαιοποιημένα έσοδα.

– Ολοκληρώθηκε η προαναγγελθείσα πώληση του Eco Czar, του Eco Nemesis, του Eco Texiana και του Eco Enigma. Και τα τέσσερα πλοία πωλήθηκαν με κέρδος, δύο παραδόθηκαν κατά το β’ τρίμηνο του 23′ και δύο κατά το γ’ τρίμηνο του 23′.

– Σύναψε συμφωνία για την πώληση ακόμη δύο πλοίων, του Eco Dream και του Eco Green, με παράδοση τον Ιανουάριο του 2024.

– Ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 15 εκατ. δολαρίων. Μέχρι τις 11 Αυγούστου 2023 είχαν επαναγοραστεί 1,1 εκατομμύρια μετοχές.

Μαζική μείωση του χρέους κατά 104,9 εκατ. δολάρια από 245,4 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2023, καθαρά από τις αναβαλλόμενες χρηματοοικονομικές δαπάνες, σε 140,5 εκατ. δολάρια στις 30 Ιουνίου 2023.

Έσοδα 36,7 εκατ. δολάρια για το β’ τρίμηνο του 23′, παρά τη μείωση του αριθμού των πλοίων του στόλου από 34 πλοία στο τέλος του β’ τριμήνου του ’22, σε 29 πλοία στο τέλος του β’ τριμήνου του ’23.

Αποτελέσματα εξαμήνου 2023

– Τα έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε 74,7 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 0,4 εκατ. δολάρια ή 0,5%, σε σύγκριση με τα έσοδα ύψους 75,1 εκατ. δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, κυρίως λόγω της μείωσης του μεγέθους του στόλου.

-Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 28,0 εκατομμύρια δολάρια ή 0,74 δολάρια ανά μετοχή για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, έναντι προσαρμοσμένων καθαρών κερδών 20,0 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,53 δολαρίων ανά μετοχή για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

-Το EBITDA για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 43,1 εκατομμύρια δολάρια.

-Κατά μέσο όρο 31,4 πλοία ανήκαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με 35,5 πλοία για την ίδια περίοδο του 2022.

– Στις 30 Ιουνίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων) ανέρχονταν σε 55,2 εκατ. δολάρια και το συνολικό χρέος σε 140,5 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Πώς οι κριτικές πελατών «ξυπνούν»… φορο-ελέγχους

Ιστορικό υψηλό για τα ελληνικά Αirbnb τον Ιούλιο: +35% έναντι του 2019 (γραφήματα)

Ενέργεια: Τιμές «υψηλής τάσης» σε ρεύμα και φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ