Μέτρα για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου-της ελληνικής σημαίας- ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά με θέμα: «Πορεία και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η κομβική συμβολή της Ναυτιλίας στην ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στο μέλλον της ελληνόκτητης ναυτιλίας, τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξή της, διαδραμάτισαν οι πολιτικές του Ελληνικού Κράτους, μέσω των οποίων διασφαλίστηκε η φορολόγηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας και των ναυτιλιακών κερδών με βάση το κριτήριο της σημαίας.

«Είναι γνωστό ότι το κριτήριο της σημαίας και της φορολόγησης με βάση τη χωρητικότητα του πλοίου, διαφυλάχθηκαν σε όλες τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν τη σύναψη διμερών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στο εισόδημα και το κεφάλαιο με 57 – μέχρι σήμερα – κράτη, με βάση την πρότυπη σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)», επεσήμανε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία:

-« Πρώτη και σημαντική πρόκληση είναι η προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία ή περισσότερων πλοίων για εμπορική διαχείριση στην Ελλάδα, καθώς και η επέκταση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου (maritime cluster), συμπεριλαμβανομένων αυτών των ναυπηγείων.

– Το υπουργείο Οικονομικών που συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του ΟΟΣΑ διατηρεί σταθερά την επιφύλαξη που έχει διατυπώσει επί του άρθρου 8 για τις διεθνείς ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές και στο πλαίσιο αναθεωρήσεων της Πρότυπης Σύμβασης-με τελευταία το 2017- και συνεργάζεται στενά με το συναρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον σκοπό αυτόν.

– Για τη συμφωνία στην Ολομέλεια του ΟΟΣΑ/G20 από 137 κράτη, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των κρατών-μελών της ΕΕ, σχετικά με μία ιστορική μεταρρύθμιση για τους διεθνείς φορολογικούς κανόνες και τον δεύτερο πυλώνα τόνισε: “Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τους πρότυπους Κανόνες GloBE που στοχεύουν στην οριοθέτηση του υπέρμετρου επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού και στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διάβρωσης της φορολογικής βάσης. Κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών στη διάρκεια των συζητήσεων με συμφέροντα στη διεθνή ναυτιλία, ορισμένα κύρια έσοδα από διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές και προκρινόμενες βοηθητικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογικού εισοδήματος ή της ζημιάς βάσει αυτών των κανόνων.

Πιο συγκεκριμένα: – Τα εισοδήματα της διεθνούς ναυτιλίας που εξαιρείται από τους Κανόνες GloBE σχετίζεται με τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου στις διεθνείς μεταφορές συμπεριλαμβανόμενης της μίσθωσης πλοίου με χρονοναύλωση συμπεριλαμβανομένου του bareboat πλοίου υπό προϋποθέσεις.

-Αντιθέτως εξαιρούνται από τους Κανόνες GloBE οι βοηθητικές δραστηριότητες που εκτελούνται κυρίως σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου στις διεθνείς μεταφορές, σε ποσοστό έως 50% του εισοδήματος από τη διεθνή ναυτιλία.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας αφού αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία και τις πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων των διαδοχικών κρίσεων (υγειονομικής και ενεργειακής), εξήρε το ρόλο της ναυτιλίας στην οικονομία, σημειώνοντας ότι το 2021 συνεισέφερε σε εισαγόμενο συνάλλαγμα 18,7 δισ. ευρώ– το υψηλότερο επίπεδο μετά το 2008- ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν περισσότερο από το 3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και ανέρχονται – συνολικά – περίπου στο 7% του ΑΕΠ, άμεσα και έμμεσα.

Επικαλούμενος τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόσθεσε:

-Η χώρα μας παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 5.514 πλοία, ελέγχει περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου σε όρους συνολικής μεταφορικής ικανότητας, αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί τον μεγαλύτερο διασυνοριακό μεταφορέα παγκοσμίως.
-Η ναυτιλιακή βιομηχανία προσφέρει, άμεσα και έμμεσα, 200.000 θέσεις εργασίας, ασκεί πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συνεισφέρει στην παγκόσμια ανάπτυξη, καλύπτοντας μεταφορικές ανάγκες σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, με έναν ανανεωμένο, μικρής ηλικίας, στόλο.

-Οι ναυτιλιακές εταιρείες, διαχειρίστριες και ναυλώτριες ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στον Πειραιά, ξεπερνούν τις 1.487, ενώ λειτουργούν και περισσότερες από 3.600 ναυτικές εταιρείες, καθιστώντας τον Πειραιά ναυτιλιακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας και βάση τεχνογνωσίας στην τεχνική και εμπορική διαχείριση πλοίων.

-Σε επίπεδο δημοσίων εσόδων, η συνεισφορά της ναυτιλίας από τον φόρο χωρητικότητας, που πλέον επιβάλλεται και στα πλοία με ξένη σημαία, είναι σημαντική: από τα μόλις 13,3 εκατ. ευρώ το 2012, στα 98 εκατ. ευρώ το 2021.

Ειδικά για τα ναυπηγεία, στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, μεγάλη πρόκληση ήταν η εξυγίανση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, των μεγαλύτερων Ναυπηγείων της χώρας αλλά και ολόκληρης της ανατολικής Μεσογείου, σημείωσε.

Καταλήγοντας ο κ. Σταϊκούρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δράσεις για το κλίμα.

Είπε ότι η χώρα μας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και συμμετέχει στην επεξεργασία των προτάσεων και των ενεργειών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019.

Η Ελληνική Κυβέρνηση συμμερίζεται πλήρως την ανάγκη επίτευξης περιβαλλοντικής ουδετερότητας των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μέχρι το 2050.

«Για τον σκοπό αυτό υποβάλλουμε εποικοδομητικές προτάσεις στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η ναυτιλία να συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει στην παγκόσμια και εθνική οικονομία, μπαίνοντας ταυτόχρονα, με ρεαλιστικό τρόπο και παράλληλα με την ανάπτυξη κατάλληλων καυσίμων και τεχνολογιών, στον δρόμο πιο πράσινων πηγών ενέργειας, εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων».

Διαβάστε ακόμη:

Συνεδριάζει δια ζώσης το υπουργικό – Τα θέματα της ατζέντας και τα σενάρια για εκλογές

Τζορτζ Σόρος: Γιατί η Ευρώπη έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Πούτιν

Φυσικό αέριο: Άμεση ανάγκη για τη δημιουργία νέων υποδομών