Η αντιμετώπιση της κλιματολογικής αλλαγής είναι από τα σημαντικότερα σχέδια που καλείται να φέρει σε πέρας η παγκόσμια κοινωνία. Τίθενται σε ισχύ νέοι κανονισμοί και λαμβάνονται αυτοπεριορισμοί με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της επιζήμιας ανθρώπινης δραστηριότητας στη γη. Και όπως λένε οι επιστήμονες «ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη αλλά τον ίδιο του τον εαυτό πάνω στον πλανήτη».

Η ναυτιλία έχει αρχίσει την δική της προσπάθεια με απώτερο στόχο να εξαλείψει την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία μέσω των οποίων διακινείται το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Στον αγώνα αυτόν σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εταιρείες σχεδιασμού και κατασκευής κινητήρων και συνολικών μηχανολογικών λύσεων για την πρόωση και τη λειτουργία του πλοίου. Κυρίαρχη θέση διεθνώς στον κλάδο αυτόν έχει η MAN Energy Solutions.

Μιλώντας στο Newmoney ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Διονύσης Χριστοδουλόπουλος αποτυπώνει την σημερινή κατάσταση στη ναυτιλία αλλά και την επόμενη ημέρα της βιομηχανίας

“Ο κόσμος θα είναι διαφορετικός καθώς ανακάμπτουμε από την πανδημία COVID-19 και σε αυτό το σημείο, είναι δύσκολο να πούμε πώς θα μοιάζει. Ένα πράγμα, ωστόσο, είναι σίγουρο: Οι προσπάθειες για την πρόληψη της αλλαγής του κλίματος πρέπει να συνεχιστούν. Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία , αυτό έχει οριστεί. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) απαιτεί το αποτύπωμα άνθρακα της ναυτιλιακής βιομηχανίας να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008. Η ναυτιλιακή κοινότητα τα τελευταία πολλά χρονιά έχει αφιερώσει ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά κεφάλαια ώστε να διερευνήσει ποιο καύσιμο θα είναι το πλέον βιώσιμο σε μια δύσκολη εξίσωση: Ανταγωνιστική και αξιόπιστη λειτουργία των πλοίων σε συνδυασμό με τη μικρότερη δυνατή εκπομπή ρύπων” και εξηγεί:

“Ο ΙΜΟ προβλέπει ότι οι εκπομπές ρύπων των θαλάσσιων μεταφορών θα μπορούσαν να αυξηθούν από 50% έως και 250%. Στη προβλεπόμενη αύξηση των εκπομπών από τη ναυτιλία θα οφείλεται και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου .Έτσι, η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να λύσει, επιπλέον αυτό το δίλημμα: να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της βιομηχανίας ενώ αυξάνεται ο όγκος της επιχειρηματικής λειτουργίας”.

Ως παράδειγμα εναλλακτικής μορφής ενέργειας ο Διονύσης Χριστοδουλόπουλος φέρνει την αμμωνία εκφράζοντας όμως και προβληματισμούς:

“ Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η αμμωνία , ως πιθανό καύσιμο μηδενικού άνθρακα. Κατά τη συζήτηση μελλοντικών καυσίμων, ένα πράγμα είναι καθαρά καύσιμα χωρίς θείο, αλλά πρέπει επίσης να εξεταστεί το αποτύπωμα CO2 αυτών των καυσίμων. Η αμμωνία που είναι διαθέσιμη στην αγορά σήμερα είναι χωρίς CO2 αλλά βασίζεται περισσότερο στα ορυκτά καύσιμα” και συνεχίζει:

Η παραγωγή πράσινης αμμωνίας συνεπάγεται τη παραγωγή της από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Η ηλεκτρική αντίδραση υδρογόνου με άζωτο παράγει αμμωνία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει άνθρακας στη διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, ωστόσο, για την αμμωνία και την πράσινη αμμωνία – όπως συμβαίνει με κάθε πράσινο ή συνθετικό μεθάνιο – στο ό,τι είναι σχετικά ακριβό, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Όταν μιλάμε για εμπορική ναυτιλία οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες για τις επιχειρήσεις”.

Στο σημείο ο Διονύσης Χριστοδουλόπουλος κάνει αναφορά στις ενέργειες της Man Energy Solutions προς την κατεύθυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

“Η MAN Energy Solutions έχει ένα πειστικό ιστορικό στην ανάπτυξη κινητήρων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, έχοντας αναπτύξει τα πρώτα πλοία παγκοσμίως που χρησιμοποιούν μεθανόλη, αιθάνιο και υγραέριο. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένη τεχνολογίας έχει ήδη αντιμετωπίσει προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που δημιουργεί η αμμωνία – δηλαδή διάβρωση, τοξικότητα και χαμηλή αναφλεξιμότητα – και θα υπήρχε μικρή διαφορά μεταξύ ενός κινητήρα αμμωνίας και των συμβατικών κινητήρων” και προσθέτει:

“Ωστόσο στην MAN Energy Solutions δεν αναπτύσσουμε μόνο τεχνολογικές λύσεις αλλά υποστηρίζουμε ένα κατάλληλο παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο . Μέχρι σήμερα, υπάρχουν μόνο μερικές μεσοπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες μελέτες που παρέχουν σεβαστές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) αλλά επικεντρώνονται μόνο στην τεχνολογία.

Τον περασμένο χρόνο αναθέσαμε στο Ινστιτούτο Συστημάτων και Καινοτομιών του Fraunhofer ,Έρευνα για την ανάπτυξη ολιστικών σεναρίων που ενσωματώνουν μια μακροπρόθεσμη άποψη για το 2050 ( AHOY 2050)”.
Όπως υπογραμμίζει “αυτά τα ολιστικά σενάρια λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον τρόπο ζωής και της σκέψης της κοινωνίας μας , της οικονομικής ανάπτυξης και της 5ης βιομηχανικής επανάστασης . Καταλήξαμε λοιπόν σε τέσσερα διαφορετικά μελλοντικά σενάρια που δεν πρόκειται για γενικές μελλοντικές προβλέψεις. Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το πως ολόκληρη η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και λήψη αποφάσεων για ένα ακόμα λιγότερο ρυπογόνο οικονομικό κλάδο”. Και διευκρινίζει:
“Πρώτον, χρειαζόμαστε την υποστήριξη της κοινωνίας για να κάνουμε επιτυχής της μετάβαση σε χρήση νέας μορφής ενέργειας. Η απαιτούμενη διαδικασία αλλαγής είναι πολύ μεγαλύτερη στον κλάδο μας.
Δεύτερον, η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να είναι ένας σημαντικός μοχλός για τον μείωση άνθρακα – και το αντίστροφο.

Και τέλος, ενδεχομένως να υπάρξει ένα σημείο καμπής οπού θα συζητηθεί ακόμα και η απαγόρευση των ορυκτών καυσίμων ή ακόμα και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας”.

Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής η MAN Energy Solutions δημιουργεί μια νέα βάση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

“Το ερώτημα είναι “Ποιο είναι το πιο κατάλληλο καύσιμο;” επισημαίνει ο Διονύσης Χριστοδουλόπουλος: “Κατανοούμε την ανάγκη να συνεργαστούμε με μια ευρεία ομάδα συνεργατών της βιομηχανίας για την επίτευξη των στόχων της απαλλαγής από τον άνθρακα και, συνεπώς, συμμετείχαμε στο Getting to Zero Coalition. Από αυτήν την άποψη, υπάρχει φυσικά μια μικρή αβεβαιότητα επειδή όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη για αλλαγή, αλλά είναι επίσης σαφές ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση” και καταλήγει λέγοντας:

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας μας να εισάγουμε λύσεις παγκοσμίως πρωτοποριακές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες συζητήσεις πάνω στο θέμα, οπού έχουν μετουσιωθεί ακόμα και σε απτές προδιαγραφές ή / και προβλέψεις κατασκευής νεότευκτων πλοίων η αναβάθμισης υπαρχόντων. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι η πλέον στιβαρή οικονομική δύναμη ήπιας ισχύς της χωράς μας θα πρωτοπορήσει”.

 

Διαβάστε ακόμη

Σκρέκας: Έρχεται νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και η πρώτη υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1,2,3: Ποιοι ωφελούνται από τα νέα κριτήρια (vid)

Σούπερ Μάρκετ: Πόσα έβγαλαν οι «βασιλιάδες του ρευστού» μέσα στην πανδημία