Τα πλοία στις θάλασσες της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αποτρεπτικά πρόστιμα όχι μόνο για πετρελαιοκηλίδες, αλλά και για την απόρριψη λυμάτων και σκουπιδιών, τονίζουν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Η επιτροπή ψήφισε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία στις ευρωπαϊκές θάλασσες και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Θα προστατεύσει με την πρόληψη των παράνομων απορρίψεων από πλοία το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα μέτρα τα οποία αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, θα αποτελέσουν μέρος του δικαίου της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα καταστούν ευκολότερα εφαρμόσιμα.

Ευρύτερη απαγόρευση της ρύπανσης από πλοία

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την πρόταση για την επέκταση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν την απόρριψη πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, ώστε να συμπεριλάβουν την απόρριψη λυμάτων, σκουπιδιών και καταλοίπων από καθαριστήρες.

Αποτελεσματικές κυρώσεις

Θέλουν οι πλοιοκτήτες να φέρουν την ευθύνη για κάθε περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τη ρύπανση του πλοίου, σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα που είναι υπεύθυνοι για την παράνομη απόρριψη δεν μπορούν πλέον να βρεθούν ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό της ποινής. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης οι κυβερνήσεις της ΕΕ να αποφεύγουν τον καθορισμό μέγιστων ή ελάχιστων κυρώσεων για τις παραβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητα των κυρώσεων.

Περισσότερες επαληθεύσεις στον αθλητισμό

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ ήταν υπεύθυνοι για την εισαγωγή του CleanSeaNet, ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος συναγερμού για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων και πλοίων. Επειδή από το σύστημα αυτό λείπει η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των περιστατικών ρύπανσης, οι ευρωβουλευτές του τομέα μεταφορών τάσσονται υπέρ της ενθάρρυνσης μεγαλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα περιστατικά ρύπανσης.

Θέλουν επίσης το 50% των ειδοποιήσεων του CleanSeaNet να επαληθεύεται επί τόπου και το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτραπεί η διασπορά μιας παράνομης απόρριψης και, ως εκ τούτου, η μη ανίχνευσή της μέχρι τη στιγμή της άφιξης στον τόπο.

“Οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ δεν λειτουργούν, επειδή εφαρμόζονται ανεπαρκώς από τα κράτη μέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι καιρός τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες από τις βλαβερές συνέπειες των πλοίων που απορρίπτουν παράνομα απόβλητα. Είναι απαραίτητο να ανιχνεύονται αποτελεσματικά οι παράνομες απορρίψεις και να καθορίζονται κυρώσεις σε επίπεδα που να λειτουργούν ως πραγματικός αποτρεπτικός παράγοντας” είπε ο εισηγητής του ΕΚ Marian-Jean Marinescu (ΕΛΚ, Ρουμανία).

Ιστορικό

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη ρύπανση από τα πλοία αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023. Η δέσμη αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για τη ναυτιλία όσον αφορά στην ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.

Οι νέοι κανόνες επικεντρώνονται στα διοικητικά πρόστιμα για τη ρύπανση από τα πλοία, ενώ οι ποινικές κυρώσεις θα αντιμετωπιστούν σε ξεχωριστή νομοθεσία που διαπραγματεύονται επί του παρόντος οι ευρωβουλευτές με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Διαβάστε ακόμη

«Κόκκινα» δάνεια: Τι αλλάζει στη σχέση δανειοληπτών – servicers και funds – Οι νέοι κανόνες και τα πρόστιμα

EastMed Pipeline: Πώς θα υλοποιηθεί ο αγωγός των 1.800 χλμ και των 6 δισ ευρώ

ΗΑΕ: Θα ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετατροπή CO2 σε πέτρωμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ