Οι Greeks συνεχίζουν απτόητοι τις επενδυτικές τους κινήσεις λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την… εκπνοή του 2022. Τα κεφάλαια που έχουν δώσει είναι 5 δισ. δολάρια για second hand (μεταχειρισμένα) πλοία, ενώ έχουν δεσμεύσει πάνω από 3 δισ. δολάρια σε ναυπηγικά συμβόλαια.

Στο μεταξύ, οι παραλαβές νεότευκτων αλλά και second hand πλοίων προχωρούν η μία μετά την άλλη. Ειδικά στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων το 2022 οι Ελληνες εφοπλιστές κάνουν δυναμικό φίνις. Από τις αρχές του χρόνου έχουν δώσει ήδη 5,022 δισ. δολάρια για την αγορά 228 πλοίων, εκ των οποίων 115 είναι φορτηγά, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, 105 δεξαμενόπλοια, αξίας 2,4 δισ., τρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αξίας 55 εκατ., τρία υγραεριοφόρα, αξίας 9,1 εκατ. και δύο άλλης κατηγορίας.

Σύμφωνα με το data base της Allied Shipping Research ακολουθούν οι Κινέζοι στη δεύτερη θέση με 3,095 δισ. δολάρια για 183 πλοία, εκ των οποίων 110 είναι φορτηγά, 50 δεξαμενόπλοια, δύο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αξίας 80 εκατ. και πέντε υγραεριοφόρα αξίας 29,5 εκατ.

Στην τρίτη θέση παραμένει η Τουρκία, σε μεγάλη απόσταση βέβαια από τις δύο πρώτες θέσεις, με 843 εκατ. για 61 πλοία, εκ των οποίων 28 φορτηγά, 24 δεξαμενόπλοια, 4 μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 3 υγραεριοφόρα.

Συνολικά μέσα στο 2022 έχουν δοθεί 36,514 δισ. δολάρια για την αγορά 1.656 πλοίων.

Ειδικότερα, τα περισσότερα ποσά έχουν δοθεί ως εξής:

■ 13,463 δισ. δολάρια για 624 δεξαμενόπλοια

■ 11,856 δισ. για 624 φορτηγά πλοία

■ 5,805 δισ. για 160 container vessels

■ 3,173 δισ. για 84 υγραεριοφόρα.

Οι Ελληνες έχουν δώσει το 13,6% των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα στην αγορά των μεταχειρισμένων και έχουν αποκτήσει το 13,7% των πλοίων που άλλαξαν χέρια. Στα φορτηγά έχουν αγοράσει το 18,7% και στα δεξαμενόπλοια το 16,8%.

Οι ναυπηγήσεις

Οι Ελληνες πλοιοκτήτες πρωταγωνιστούν και στον τομέα των ναυπηγήσεων. Εχουν υπογράψει συμφωνίες κυρίως με τα ναυπηγεία της Απω Ανατολής και πιο συγκεκριμένα της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Κίνας για τη ναυπήγηση πλοίων αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων. Νέες παραγγελίες έχουν βάλει, μεταξύ άλλων, η Μαρία Αγγελικούση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιώργος Οικονόμου, ο Γιώργος Προκοπίου, ο όμιλος Τσάκου, ο δρ Ιωάννης Κούστας και ο Αριστείδης Πίττας.

Οι συνολικές παραγγελίες παγκοσμίως αυτή την περίοδο για χύδην φορτηγά, δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου ανέρχονται σε 2.547. Ο αριθμός αυτός είναι κατά μόλις 100 παραγγελίες μικρότερος απ’ ό,τι τον Μάιο του 2022, όταν το άθροισμα και των τεσσάρων μεγάλων orderbooks έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2016.

Οι 234 παραγγελίες που τρέχουν για λογαριασμό των ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων κατανέμονται σχεδόν εξίσου μεταξύ των φορτηγών, των δεξαμενόπλοιων, των εμπορευματοκιβωτίων και των πλοίων μεταφοράς αερίου, με το 21% των παραγγελιών να τοποθετείται στα bulkers, το 26% στα δεξαμενόπλοια, το 29% στα εμπορευματοκιβώτια και το υπόλοιπο 24% στα πλοία μεταφοράς αερίου.

Για τα bulkers, οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν δώσει 48 παραγγελίες (περίπου 5%), ενώ 826 παραγγελίες έχουν δοθεί από πλοιοκτήτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Μόνο οι 18 από αυτές τις 48 παραγγελίες τοποθετήθηκαν το 2022, ενώ οι υπόλοιπες τοποθετήθηκαν την περίοδο 2019-2020. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες που τοποθετούν παραγγελίες ξηρού τύπου δείχνουν προτίμηση στα Kamsarmaxes, τα οποία αποτελούν το 53% των συνολικών ελληνικών παραγγελιών bulker, με τα Handymax/Supramax/Ultramaxes να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 35%, τα μικρότερα μεγέθη bulker Handysize βρίσκονται στο 8% και τα Capes αποτελούν μόλις το 4% των ελληνικών παραγγελιών.

■ Αναλύοντας το βιβλίο παραγγελιών των δεξαμενόπλοιων, οι ελληνικές παραγγελίες ανέρχονται στο 19% αυτού. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν δώσει 62 παραγγελίες, ενώ 257 παραγγελίες προέρχονται από άλλες εθνικότητες. Οι 15 από τις 62 παραγγελίες τοποθετούνται το 2022, οι 39 τοποθετήθηκαν το 2021 και οι υπόλοιπες 8 το 2020. Οι Ελληνες δείχνουν προτίμηση στα μεγέθη πλοίων Aframax/LR2, καθώς το 55% των παραγγελιών τους αφορά αυτόν τον τύπο/μέγεθος δεξαμενόπλοιων, ενώ οι παραγγελίες MR2 ακολουθούν με 26% του συνόλου των ελληνικών παραγγελιών. Τα VLCC αποτελούν περίπου το 13% των ελληνικών παραγγελιών, με τα Suezmax και MR1 στο 5% και 2% αντίστοιχα των ελληνικών παραγγελιών.

■ Στο βιβλίο παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίων, οι ελληνικές παραγγελίες αποτελούν περίπου το 8% του συνόλου, που μεταφράζεται σε 69 πλοία, και το υπόλοιπο 92% είναι παραγγελίες από άλλες εθνικότητες. Σχεδόν οι μισές από τις 66 ελληνικές παραγγελίες τοποθετήθηκαν εντός του 2022 (34), ενώ 32 από τις 69 τοποθετήθηκαν εντός του 2020 και μόνο 3 παραγγελίες είναι ενεργές από το 2019 και μετά. Το μέγεθος feeder αντιπροσωπεύει το 55% του συνόλου των ελληνικών παραγγελιών, ενώ το VLCV είναι το δεύτερο προτιμώμενο μέγεθος εμπορευματοκιβωτίων στις παραγγελίες με 19% και ακολουθεί το Ηandy, με 14% των ελληνικών παραγγελιών και το Panamax, 12% των ελληνικών παραγγελιών.

■ Στο βιβλίο παραγγελιών των πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, υπάρχουν 55 παραγγελίες από Ελληνες πλοιοκτήτες και 383 από άλλους. Το 13% του βιβλίου είναι υπό ελληνικό έλεγχο, με 14 παραγγελίες να τοποθετούνται εντός του 2022, 36 να τοποθετούνται εντός του 2021 και τις υπόλοιπες 5 παραγγελίες να είναι ενεργές από το 2019-2020. Το 62% των ελληνικών παραγγελιών είναι LNG Carriers χωρητικότητας 101k-200k CBM, το 22% είναι μεσαίου μεγέθους LPG Carriers (MGC) χωρητικότητας περίπου 40k CBM και το υπόλοιπο 16% είναι πολύ μεγάλα LPG Carriers (VLGC) χωρητικότητας 80k-95k CBM.

Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Χclusiv Shipbrokers, τα στοιχεία από την ανάλυση του στόλου και την ανάλυση του βιβλίου παραγγελιών δείχνουν πόσο μεγάλο έδαφος πρέπει να καλυφθεί προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, καθώς μόνο το 20% περίπου του σημερινού παγκόσμιου στόλου έχει υιοθετήσει τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και οι παραγγελίες νέων πλοίων που υιοθετούν εναλλακτικά καύσιμα είναι περίπου το 33% του συνόλου.

«Κάνοντας τη δική μας βαθύτερη ανάλυση στις ελληνικές παραγγελίες, μπορεί να φανεί αν οι Ελληνες πλοιοκτήτες στρέφονται προς μια πιο πράσινη ναυτιλία ή αν περιμένουν ακόμα να δουν ποια πράσινα καύσιμα και τεχνολογίες θα επικρατήσουν για να προχωρήσουν σε σταθερές παραγγελίες πιο πράσινων πλοίων», επισημαίνουν οι αναλυτές του Χclusiv Shipbrokers και παραθέτουν τα στοιχεία:

■ Στο βιβλίο παραγγελιών φορτηγών πλοίων-bulkers όλες οι ελληνικές παραγγελίες είναι πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα.

■ Μόνο το 13% στο βιβλίο παραγγελιών δεξαμενόπλοιων είναι πλοία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν διπλά καύσιμα και κυρίως LNG, ενώ το 22% είναι παραγγελίες που είναι έτοιμες για εναλλακτικά καύσιμα (δηλαδή μπορούν εύκολα να μετασκευαστούν για να χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο) και οι υπόλοιπες 40 παραγγελίες είναι για πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα.

■ Στο βιβλίο παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίων οι περισσότερες ελληνικές παραγγελίες είναι πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα (53), 14 παραγγελίες αφορούν αυτά που μπορούν εύκολα να μετασκευαστούν ώστε να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και μόνο 2 παραγγελίες αφορούν πλοία που μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα εκτός από συμβατικά.

Τέλος, σε αξιοσημείωτη αντίθεση, οι ελληνικές παραγγελίες πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου αφορούν κυρίως πλοία με εναλλακτικά καύσιμα.

Πάνω από το 60% αυτών, 34 πλοία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά καύσιμα, 11 παραγγελίες αφορούν πλοία που μπορούν να μετασκευαστούν εκ των υστέρων προκειμένου να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και μόνο 10 παραγγελίες αφορούν πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα.

Παραλαβές και παραγγελίες νέων πλοίων από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

Πάρις Κασιδόκωστας – Λάτσης

Το «Hellas Paliros», ένα υπερδεξαμενόπλοιο VLCC χωρητικότητας 300.000 DWT για μεταφορά αργού πετρέλαιο, εντάχθηκε στον στόλο της Latsco στα τέλη του Οκτωβρίου. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στις γιάρδες της Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα.

Είναι το τέταρτο VLCC που παραδίδεται στην εταιρεία εντός του 2022. Εχουν προηγηθεί οι παραδόσεις των «Yiannis Latsis», «Erietta Latsi» και «Hellas Fos» αυτό το καλοκαίρι. Και στα τέσσερα πλοία χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής, ενώ όλα έχουν υψωμένη την ελληνική σημαία, αφού είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο.

Οι προδιαγραφές συμμορφώνονται με τους πλέον αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας των συστημάτων του πλοίου μακρόθεν, δηαλδή από το γραφείο, σε συνδυασμό με τη διαρκή αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέσω ψηφιακού εξοπλισμού και τεχνολογίας τηλεμετρίας υψηλής ακρίβειας, ενισχύουν περαιτέρω τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Tα τέσσερα VLCC σηματοδοτoύν την επιστροφή της εταιρείας στον τομέα των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Η κατασκευή των VLCC ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021.

Δρ Νίκος Τσάκος

Στην ένταξη στον στόλο της του νεοαποκτηθέντος υπερδεξαμενόπλοιου-VLCC προχώρησε η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ), συμφερόντων του Νίκου Τσάκου. Το πλοίο μετονομάστηκε σε «Dias I» και είναι ναυπηγημένο το 2020. Παραδόθηκε στην TEN μετά τη λήξη του συμβολαίου που είχε με έναν μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο και η διοίκηση θα εξετάσει τώρα τις ευκαιρίες απασχόλησης που αντανακλούν τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς.

Ο διαφοροποιημένος ενεργειακός στόλος της TEN αποτελείται σήμερα από 70 πλοία διπλού κύτους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπό ναυπήγηση πλοίων Αframax με κινητήρα διπλού καυσίμου LNG, που αποτελούν ένα μείγμα δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, δεξαμενόπλοιων πετρελαϊκών προϊόντων και πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, συνολικής χωρητικότητας 8,1 εκατομμυρίων dwt.

Βαγγέλης Μαρινάκης

Στις αρχές Νοεμβρίου η Capital-Executive Ship Management Corp. παρέλαβε με επιτυχία το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Manzanillo Express», μεταφορικής ικανότητας 13.300 TEU.

Είναι το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ψύξης (reefers) που κατασκευάστηκε ποτέ από τη Hyundai Samho Heavy Industries, με μεταφορική ικανότητα 2.220 εμπορευματοκιβωτίων ψύξης και συνολικής χωρητικότητας 65.000 τόνων εμπορευμάτων.

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του πλοίου, το «Manzanillo Express» συνδυάζει προηγμένα πράσινα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι και 35% και συνεπώς μειωμένες εκπομπές άνθρακα, όπως επίσης και τη μείωση περισσότερο από 85% ορισμένων επιβλαβών εκπομπών (NOx & SΟx), σε σύγκριση με παλαιότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρόμοιας μεταφορικής ικανότητας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Capital Ship Management Corp παρέλαβε το νεότευκτο M/T «Alterego», ένα δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC μεταφοράς αργού πετρελαίου, οικολογικού τύπου, εξοπλισμένo με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, μεταφορικής ικανότητας 300.000 dwt, που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Hyundai Samho Heavy Industries.

Σεμίραμις Παληού

 

Ενισχύει συνεχώς τον στόλο της η εισηγμένη στη χρηματαγορά του NYSE Diana Shipping, με επικεφαλής τη Σεμίραμι Παληού. Στα μέσα του Νοεμβρίου παρέλαβε το φορτηγό bulk carrier «DSI Polaris», τύπου Ultramax, ναυπηγήσεως 2018 και χωρητικότητας 60.404 dwt. Είναι το τέταρτο από τα συνολικά εννέα σύγχρονα φορτηγά πλοία που συμφώνησε να αγοράσει τον περασμένο Αύγουστο. Ο υπό διαχείριση στόλος της Diana Shipping αριθμεί 38 bulk carriers, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι τύπου Newcastlemax, τα 11 τύπου Capesize, τα πέντε τύπου Post-Panamax, τα έξι τύπου Kamsarmax, τα οκτώ τύπου Panamax και τα τέσσερα τύπου Ultramax. Η συνολική χωρητικότητα του στόλου ισούται με 4,6 εκατομμύρια dwt και ο σταθμισμένος μέσος όρος ηλικίας ισούται με 10,23 έτη. Η εταιρεία αναμένει να παραλάβει επιπλέον πέντε φορτηγά Ultramax bulk carriers εντός του έτους. Αρχές Νοεμβρίου στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας παρέλαβε το «DSI Phoenix».

Γιάννης Δράγνης

Το πρώτο της LPG Carrier απέκτησε η Oceangold Tankers συμφερόντων της οικογένειας Δράγνη. Πρόκειται για το «Pointis», μεταφορικής ικανότητας 84.000 κυβικών μέτρων, ναυπηγήσεως 2016. Πλοία αυτής της χωρητικότητας ναυλώνονται στην αγορά αντί 64.000 δολαρίων την ημέρα. Το 2020 οι ναύλοι ήταν στα 35.400 δολάρια ημερησίως και το 2021 στα 35.500 δολάρια. Αιτία της ανόδου είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει αυξήσει τα τονομίλια, με την Ευρώπη να αναγκάζεται πλέον να εισάγει αέριο από μακρινότερους προορισμούς. Η εταιρεία έχει στόλο από συνολικά 15 πλοία, εκ των οποίων εννέα είναι chemical και oil tankers, έξι product tankers και ένα LPG.

Φραγκίσκος Κανελλάκης

Δύο νεότευκτα δεξαμενόπλοια Suezmax, το «Sea Onyx» και το «Sea Sapphire», παραδόθηκαν πρόσφατα στην Pantheon Tankers Management Ltd, συμφερόντων Αννας Αγγελικούση και των γιων της Φραγκίσκου και Αντώνη Κανελλάκη. Και τα δύο νηολογημένα στην ελληνική σημαία και ναυπηγημένα από τη New Times Shipbuilding Co. Ltd, Κίνα.

Τα δύο δεξαμενόπλοια είναι τα πρώτα πλοία που παραδίδονται στην Ελλάδα και έχουν κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές DNV Fuel Ready για καύσιμα αμμωνίας και LNG (Fuel ready, Ammonia, LNG).

Αλίκη Παληού

Η εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά του NASDAQ Performance Shipping Inc., συμφερόντων της Αλίκης Συμεών Παληού, με στόλο από δεξαμενόπλοια, παρέλαβε το «M/T P. Aliki» πρώην «Alpine Amalia», ένα τάνκερ πετρελαιοειδών τύπου Aframax LR2, ναυπηγήσεως 2010, χωρητικότητας 105.304 dwt, για το οποίο η εταιρεία σύναψε συμφωνία αγοράς τον περασμένο Αύγουστο. Το πλοίο είναι το πρώτο LR2 της εταιρείας.

Μαρία Αγγελικούση

Νέα παραγγελία για τη ναυπήγηση ενός LNG Carrier έβαλε ο ;oμιλος Αγγελικούση στις κορεατικές γιάρδες Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Σύμφωνα με πληροφορίες από ναυλομεσιτικούς οίκους, πρόκειται για ένα πλοίο μεταφορικής ικανότητας 174.000 κυβικών μέτρων με κόστος ναυπήγησης τα 250 εκατ. δολάρια. Η παραγγελία δόθηκε από τη Μaran Gas εταιρεία-βραχίονα του ομίλου με στόλο από πλοία LNG Carrier. O όμιλος με επικεφαλής της Μαρία Αγγελικούση έχει σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγικά προγράμματα, με συνολικά 15 πλοία, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται στα 2,5 δισ. δολάρια. Ολα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης: Για «σαφάρι» επενδυτών και Τατόι στο Λονδίνο – Τι θα πει με τον Κάρολο

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 1,22 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά – Οι τιμές στην Αττική

Έλον Μασκ – Twitter: Μετά τις μαζικές απολύσεις στο… «Προσλαμβάνουμε» (tweet)