Ο ιταλικός νηογνώμονας RINA ανέλαβε από τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης για το Παγκόσμιο Επενδυτικό Σχέδιο, με στόχο να κατευθύνει τον τομέα της κρουαζιέρας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η έρευνα θα παρέχει ένα παγκόσμιο σενάριο με επίκεντρο τον τομέα της κρουαζιέρας, χαρτογραφώντας σε πραγματικό χρόνο τις ενεργειακές ανάγκες, τις υποδομές και τους κανονισμούς με σενάρια πρόβλεψης που θα εκτείνονται έως το 2050.

Ο τομέας της κρουαζιέρας αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο δραστήριους παράγοντες που οδηγούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Σήμερα, υπάρχουν 55 κρουαζιερόπλοια υπό παραγγελία, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους 33,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (37,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων) παγκοσμίως για τα επόμενα πέντε χρόνια. Από αυτά τα νέα πλοία, τα 36 θα κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα 7 θα είναι έτοιμα ή ικανά για χρήση μεθανόλης.  Μέχρι το 2028, περισσότερο από το 70% του στόλου των εταιρειών κρουαζιέρας που είναι μέλη της CLIA θα έχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά.

Η μελέτη αποτελεί σημαντικό βήμα στη δέσμευση της βιομηχανίας κρουαζιέρας να ευθυγραμμιστεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους του ΙΜΟ για το 2030 και το 2050. Η CLIA, που εκπροσωπεί το 95% του παγκόσμιου στόλου κρουαζιερόπλοιων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κίνηση, αποδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση για περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμες πρακτικές εντός της ναυτιλιακής κοινότητας.

Η μελέτη θα καλύψει όλες τις περιοχές του κόσμου εκτός Ευρώπης και θα επικεντρωθεί σε μια ολιστική θεώρηση των υποδομών και των ρυθμιστικών αναγκών του κλάδου της κρουαζιέρας παγκοσμίως. Στόχος της είναι να παράσχει σαφήνεια σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις στην υποδομή και την ανάπτυξη καυσίμων κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια. Σημαντική έμφαση θα δοθεί στον αντίκτυπο των δρομολογίων και των λειτουργιών των κρουαζιερόπλοιων, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους φορείς ενέργειας τόσο κατά τη ναυσιπλοΐα όσο και στο λιμάνι.

Η εµπειρία της RINA στον ναυτιλιακό και βιοµηχανικό τοµέα την καθιστά µοναδική για την εκπόνηση της µελέτης αυτής, η οποία θα περιλαµβάνει:

– Ανάλυση των δρομολογίων της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας, των επιλογών καυσίμων και των επιλογών πρόωσης.

– Αξιολόγηση της παγκόσμιας υποδομής καυσίμων, καυσίμων και χερσαίας ενέργειας.

– Μελέτη των διεθνών και τοπικών κανονιστικών πλαισίων για τα αέρια του θερμοκηπίου και των επιπτώσεών τους στο σχεδιασμό και τις λειτουργίες των πλοίων.

– Εκτίμηση του όγκου των ενεργειακών φορέων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα.

– Εκτίμηση των θέσεων και των μεγεθών των υποδομών για την υποστήριξη των δρομολογίων και των τεχνολογιών κρουαζιέρας, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένεται να διαμορφώσουν την προσέγγιση της βιομηχανίας κρουαζιέρας όσον αφορά τη βιωσιμότητα για τις επόμενες δεκαετίες, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση στον τομέα της ναυτιλίας.

Διαβάστε ακόμη:

Στουρνάρας στο Bloomberg: Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια 2 φορές πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

Morningstar DBRS: Tα αποτελέσματα των τραπεζών ενισχύουν το πιστωτικό προφίλ τους

Ο χρυσός η αγαπημένη επιλογή της JPMorgan – Tι «βλέπει» για την τιμή του

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ