Ναυτιλία

Κόντες στο ΝΜ: Ούτε το 2021 θα είναι έτος πλήρους λειτουργίας για τον θαλάσσιο τουρισμό

 • Μηνάς Τσαμόπουλος


Εν αναμονή της έκδοσης των ελληνικών πρωτοκόλλων για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας προς τους ελληνικούς λιμένες τα οποία βασίζονται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που προτείνονται για τις Ευρωπαϊκές χώρες

«Το 2020 φαίνεται να είναι έτος με μηδενική ή ελάχιστη κίνηση στην κρουαζιέρα για το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, αλλά και το 2021 δεν θα είναι έτος πλήρους λειτουργίας στον θαλάσσιο τουρισμό» επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), Θεόδωρος Κόντες μιλώντας στο ΝΜ.

Ιδιαίτερη σημασίας είναι αυτή τη χρονική περίοδο το πότε θα εκδόσει η κυβέρνηση τα πρωτόκολλα για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας.

«Είμαστε εν αναμονή της έκδοσης των ελληνικών πρωτοκόλλων για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας προς τους ελληνικούς λιμένες τα οποία βασίζονται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που προτείνονται για τις Ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει των οδηγιών αυτών η κάθε χώρα θα πρέπει να ετοιμάσει τα εν λόγω πρωτόκολλα, να εγκριθούν και να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη χώρα για το restart. Τα πρωτόκολλα αφορούν στην εφαρμογή επί του πλοίου κανονισμών μια που από-επιβιβάζουν επιβάτες σε λιμένα Κράτους εφαρμογής, αλλά και κανονισμούς που απαιτούνται για τους λιμένες, terminals, χώρους επίσκεψης επιβαινόντων κλπ» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ και συνεχίζει:

«Επιπροσθέτως θα υπάρξουν πρωτόκολλα με διαφορετική εφαρμογή προς τους ενδιάμεσους λιμένες -προορισμούς για την από – επιβίβαση επιβαινόντων και επισκέψεις στον συγκεκριμένο προορισμό, εκδρομές, προμήθειες κλπ. Υπάρχουν βέβαια διαφοροποιήσεις σε ορισμένους προορισμούς που αφορούν λιμενικές εγκαταστάσεις, terminals, tenders, αλλά και οργάνωση εκδρομών και security».

Οι περισσότερες απαιτήσεις λειτουργίας του πλοίου αναφέρονται σε υγειονομικά standards και υψηλές προδιαγραφές hygiene συμπεριλαμβανομένων καθαριότητας, προετοιμασία και αποθήκευση φαγητών, έλεγχος υδάτων, αλλά και κολυμβητικών δεξαμενών, Jacuzzi, χρήσεις μασκών, γάντια, απολυμαντικά είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες πληρωμάτων και αυτοβούλως των επιβατών όπου απαιτείται κλπ.

Καθαρισμοί σε χώρους και έπιπλα, ως επίσης και απολυμάνσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα μαζί με το συχνό καθαρισμό χειρών και εφαρμογή μάσκας στους επιβαίνοντες είναι στην πρώτη γραμμή.

Επίσης, η τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού και ο έλεγχος χώρων με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών πρέπει να ελέγχεται και να τηρείται.

Η μεταφορά και αποθήκευση προμηθειών πλοίου πρέπει να ελέγχονται και να απολυμαίνονται όπως οι υγειονομικές οδηγίες το απαιτούν. Ακόμη το pre embarkation, αλλά και οι από – επιβίβασης επιβαινόντων στους λιμένες πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι εν λόγω απαιτήσεις / προδιαγραφές συμπεριλαμβανομένων των θερμομετρήσεων, συμπλήρωση εγγράφων για πληροφόρηση Αρχών και πλοίων, η διαχείριση αποσκευών και προμηθειών κλπ.

«Μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα standards στοιχεία που αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού εύκολα υπάρχουν και οι επιπλέον απαιτήσεις που συνιστούν οι ειδικοί και αφορούν συγκεκριμένους χώρους αλλά και τεχνικές εφαρμογές που προτείνονται για καλύτερη εξασφάλιση των επιβαινόντων και συμπεριλαμβάνουν» επισημαίνει ο Θ. Κόντες.

«Το air condition σύστημα στο πλοίο και συγκεκριμένα η επανακυκλοφορία του αέρος στους χώρους. Πρέπει η επανακυκλοφορία να μειωθεί στο ελάχιστο και αν είναι δυνατόν να μηδενιστεί με παροχή μόνο καθαρού εξωτερικού αέρα. Βέβαια επειδή σε υψηλές θερμοκρασίες αυτό είναι αδύνατον, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις να απολυμαίνεται ο επανακυκλοφορών αέρας προς τους διάφορους χώρους.

Προτάσεις με ιονισμό και τοποθέτηση φίλτρων HEPA φαίνεται να είναι η πιο ασφαλής λύση, με τον ιονισμό να εφαρμόζεται στις κύριες παροχές αέρα προς τις καμπίνες, έτσι ώστε η απολύμανση του αέρα είναι δεδομένη σε όλους τους χώρους. Επιπλέον βέβαια ανάλογα με τις εγκαταστάσεις ίσως απαιτείται να υπάρχουν dampers για να ρυθμίζεται η επανακυκλοφορία ανάλογα με τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος περιοχής για να ρυθμίζεται αναλόγως στο minimum ή ακόμη και να μηδενίζεται.

 • Οι εξαερισμοί στο πλοίο να είναι σε συνεχή λειτουργία για όλους τους χώρους.
 • Οι ιατρικοί χώροι των πλοίων θα πρέπει να έχουν ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού, αλλά και ανεξάρτητο αποχετευτικό δίκτυο.

Θα πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα με τα προτεινόμενα μηχανήματα, εργαλεία, αλλά και προμήθεια ανάλογων tests, φαρμάκων και εμβολίων όταν αυτά είναι διαθέσιμα.

Επίσης θα χρειαστεί ο χώρος να μεγαλώσει αρκετά για να διαθέτει δωμάτια απομόνωσης με αρνητική πίεση σε περίπτωση που νοσήσει κάποιος επιβαίνων και μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναφοράς.

 • Το accommodation του πληρώματος στα περισσότερα πλοία πρέπει να επανεξετασθεί, μειώνοντας τον αριθμό ανά καμπίνα, αλλά και να τηρούνται οι βασικοί κανόνες αποστάσεων. Επίσης πρέπει να μελετηθεί και πάλι ο χώρος εργασίας τους, αλλά και η πλήρης ενδεδειγμένη ένδυση και προστασία του coronavirus.
 • Επίσης στα πρωτόκολλα για τα πλοία γίνεται μνεία για τα συνήθη, αλλά και πολύ υψηλά standards hygiene συμπεριλαμβανομένων των γενικών καθαρισμών / απολυμάνσεων, συντήρηση τροφίμων, προετοιμασία και service φαγητών, ως επίσης έλεγχος ποιότητος, αλλά και βελτίωση σε υγειονομικά standards νερού και τέλος συντήρηση και έλεγχος πισινών, Jacuzzi κλπ.»

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ εκτός βέβαια από τα πρωτόκολλα στα πλοία πρέπει να εφαρμοσθούν και τα πρωτόκολλα σε λιμένες, μεταφορά επιβατών, επισκέψιμων χώρων, αλλά και documentation που χρειάζεται σε διάφορους προορισμούς και χώρες.

Τα πρωτόκολλα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της χώρας εκκίνησης της κρουαζιέρας στην πλειονότητα, αλλά υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις από τις χώρες με ενδιάμεσους σταθμούς για να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού.

Οι κύριες απαιτήσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις λιμένων είναι:

 • Γραφείο ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού και επισκεπτών / εποπτών δημόσιας υγείας.
 • Εξεταστήριο.
 • Αποθήκη αναγκαίων φαρμάκων.
 • Τουαλέτες.
 • Sanitation stations για χέρια, απολυμάνσεις κλπ.

«Σχετικά με τα πληρώματα των πλοίων, αν και δεν έχουν συζητηθεί σχετικές οδηγίες, θα πρέπει να τηρούνται τα χρονικά διαστήματα των συμβάσεων τους και να επιτρέπεται ο επαναπατρισμός αυτών εφαρμόζοντας βέβαια της Χώρας τα επιδημιολογικά κριτήρια ασφαλείας. Για την επάνδρωση των πλοίων ήδη ελέγχονται η Χώρα που προέρχονται και φυσικά ανάλογα τα επιδημιολογικά δεδομένα υπάρχει απομόνωση μέχρι 14 ημερών πριν την έναρξη καθηκόντων» αναφέρει ο κ. Κόντες:

«Επίσης ζητούνται διάφορες οδηγίες που προτείνονται και αφορούν τις αποστάσεις επιβατών, την διαμονή αριθμού επιβαινόντων ανά καμπίνα ως επίσης και χρήση των δημοσίων χώρων και εστιατορίων με περιορισμένο αριθμό επιβατών.

 • Προτείνονται οι δραστηριότητες στο πλοίο να πραγματοποιούνται σε group με ηλικιακά κριτήρια ή και κριτήρια υγείας επιβαινόντων.
 • Επισκευές στους λιμένες πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και αν είναι απαραίτητο να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα που απαιτούνται.
 • Πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το restart φαίνεται ότι τα πρώτα πλοία που θα λειτουργήσουν είναι πλοία με μικρή σχετικά χωρητικότητα και σε μέγεθος. Ίσως εφαρμοστεί και περιορισμός χωρητικότητας σε μεγαλύτερου μεγέθους πλοία.
 • Επιπλέον θα υπάρχουν απαιτήσεις προς τα πλοία να εφαρμόζουν υγειονομικούς κανονισμούς και μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται και να εκδοθούν οδηγίες προς τα διάφορα τμήματα με τις ανάλογες εφαρμογές / documentation και controls. “Health, safety, hygiene management procedures” για επιβάτες και πλήρωμα.
 • Επιβάτες και πλήρωμα θα πρέπει να ενημερώνονται για την εφαρμογή των υγειονομικών κανονισμών και να γίνεται training με την επιβίβαση.
 • Πρέπει επίσης να παρακολουθούνται τα στοιχεία για την επιδημία στις χώρες των επιβατών πριν το embarkation, αλλά και τις χώρες προέλευσης των πληρωμάτων. Ίσως απαιτούνται διορθωτικές αλλαγές, εφαρμογή απομόνωσης, αλλά και ίσως αποβίβαση αν υπάρχει σοβαρή κατάσταση.
 • Επίσης απαιτείται emergency medical preparations και evacuation όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και φυσικά να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα στους διάφορους προορισμούς του πλοίου.
 • Επιπλέον χρειάζεται από το flag state η ανάλογη έγκριση για τα προγράμματα δρομολογίων, ως επίσης και η ανάλογη έγκριση των P & I Clubs για την κάλυψη των εν λόγω καταστάσεων με τον COVID – 19.
 • Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι επιδημιολογικές οδηγίες που αποφασίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ημερομηνίες ισχύς για κάθε χώρα προέλευσης επιβαινόντων.
 • Οι χώρες προορισμού συνδυάζονται και αποφασίζονται σύμφωνα με τα επιδημιολογικά φορτία της χώρας.
 • Επίσης τα κρουαζιερόπλοια πριν επανεκκινήσουν και κατά την λειτουργία τους θα πρέπει να ενημερώνονται και να ακολουθούν επιπλέον τους κανονισμούς των χωρών που επισκέπτονται αν αυτό απαιτείται.
 • Τέλος, συζητείται η εφαρμογή ορισμένων πιστοποιήσεων και επιθεωρήσεων για υγειονομικούς λόγους που ίσως επεκταθούν για προστασία από επιδημίες, η ανάθεση των μέτρων αυτών ίσως ανατεθεί από τις εταιρείες σε ειδικούς consultants υγιεινής και επιδημιολόγους».