Με επιτυχία παρέλαβε το 1ο από τα επτά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου – LNG στo πλαίσιο ναυπηγικού προγράμματος που έχει σε εξέλιξη στις κορεατικές γιάρδες Hyundai Heavy Industries.

Πρόκειται για το LNG «Aristos I», το οποίο έχει μεταφορική ικανότητα 174.000 κυβικών μέτρων. Το πλοίο έχει ήδη χρονοναυλωθεί για 12 χρόνια από την BP Shipping.

Η αποδοτικότητα του είναι πολύ υψηλή, καθώς κινείται με μηχανή XDF με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με σύστημα λίπανσης που γίνεται με αέρα- air lubrication system- με αυξημένα ποσοστά γεμίσματος-δεν έχει απώλειες στο γέμισμα φορτίου- σε ποσοστό 99%.

Τα επόμενα έξι αδελφά πλοία είναι προγραμματισμένο να παραδοθούν μεταξύ 2020-2023.