Ίσως είναι η κορυφαία ναυτιλιακή είδηση της χρονιάς. Η Star Bulk Carriers Corp. μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που επικεντρώνεται στη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά και η Eagle Bulk Shipping Inc., ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες-διαχειριστές στον κόσμο στον τομέα των μεσαίου μεγέθους πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσαν ότι έχουν συνάψει οριστική συμφωνία για τη συγχώνευση τους σε μια συγχώνευση όλων των μετοχών με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού προς την καθαρή αξία ενεργητικού (“NAV”) με pro forma κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δημιουργείται ένας κολοσσός με 169 φορτηγά πλοία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία φορτηγού ναυτιλίας που είναι εισιγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Eagle Bulk, έχουν εισέλθει η Danaos του δρ Ιωάννη Κούστα η Castor Maritime του Πέτρου Παναγιωτίδη.

«Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Η Δύση πρέπει να δημιουργήσει γίγαντες για να ανταγωνιστεί την ξέφρενη κινεζική επιθετική εμπορική στρατηγική στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της ανάπτυξης των νέων εμπορικών δρόμων του μεταξιού. Θα δούμε σύντομα αυτό το νέο σχήμα να προσελκύει και άλλες εταιρείες. Το ιδιο και στα containerships και σταδιακά στα πλοία μεταφοράς ενέργειας», σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματιοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, τραπεζίτης Γιώργος Ξηραδάκης μιλώντας στο newmoney και πρόσθεσε «η Ευρώπη έχει μείνει πίσω μετά την  απομάκρυνση των ευρωπαϊκών τραπεζών και την έλλειψη σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα των διεθνών μεταφορών».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, οι μέτοχοι της Eagle θα λάβουν 2,6211 μετοχές της Star Bulk για κάθε μετοχή της Eagle που κατέχουν. Αυτό αντιπροσωπεύει συνολικό αντίτιμο περίπου 52,60 δολάρια ανά μετοχή, ένα premium 17% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eagle στα 44,85 δολάρια στις 8 Δεκεμβρίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι μέτοχοι της Star Bulk και της Eagle θα κατέχουν περίπου το 71% και το 29% της συνδυασμένης εταιρείας σε πλήρως απομειωμένη βάση, αντίστοιχα.

Ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε: “Η συνένωση της Star Bulk και της Eagle θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου με ένα μεγάλο, διαφοροποιημένο στόλο εφοδιασμένο με scrubber. Μαζί θα επωφεληθούμε από τη μεγαλύτερη κλίμακα με 169 ιδιόκτητα πλοία, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες και δημιουργώντας ένα ακόμη ισχυρότερο οικονομικό προφίλ. Θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές και εμπορικές ικανότητες διαχείρισης του στόλου και των δύο εταιρειών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την επίτευξη των στόχων μας για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και τη μεγιστοποίηση του δυναμικού κερδών. Με έναν καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ισχυρές ταμειακές αποδόσεις στους μετόχους, επενδύοντας παράλληλα σε τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, καθώς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ταλαντούχα ομάδα της Eagle για την επιτυχή ενσωμάτωση των δύο εταιρειών”.

Ο Gary Vogel, Διευθύνων Σύμβουλος της Eagle, δήλωσε: “Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Star Bulk, ενώνοντας δύο εταιρείες με τις καλύτερες προδιαγραφές, τόσο σε εμπορικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συγκεντρώνουμε δύο εξαιρετικά συμπληρωματικούς οργανισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσαύξηση της συγχώνευσης με την Star Bulk θα ξεκλειδώσει σημαντική αξία για τους μετόχους της Eagle, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να συμμετάσχουν στη μακροπρόθεσμη άνοδο της συνδυασμένης εταιρείας”.

Στρατηγικά και οικονομικά οφέλη

Ένας κορυφαίος, διαφοροποιημένος στόλος πλοίων εξοπλισμένων με scrubber με μεγαλύτερη κλίμακα:

Η συνδυασμένη εταιρεία θα είναι η μεγαλύτερη αμερικανική εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην φορτίου με συνδυασμένο στόλο 169 ιδιόκτητων πλοίων σε πλήρως παραδοτέα βάση, το 97% των οποίων είναι εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (“scrubbers”), που κυμαίνονται από πλοία Newcastlemax/Capesize έως Supramax/Ultramax και με παγκόσμια παρουσία στην αγορά.

Λειτουργίες και διαχείριση βασισμένες στην τεχνολογία της καλύτερης κατηγορίας: Και οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν πλήρως ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης πλοίων σε επίπεδο εμπορικής και τεχνικής διαχείρισης και η Star Bulk θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της Eagle στον τομέα Supramax/Ultramax για να βελτιώσει τη χρήση και την απόδοση.

Ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ και πλαίσιο απόδοσης κεφαλαίου: Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει συνδυασμένη ρευστότητα σχεδόν 420 εκατομμυρίων δολαρίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και καθαρή μόχλευση περίπου 37%3. Και οι δύο εταιρείες αναμένουν να διατηρήσουν τις αντίστοιχες μερισματικές πολιτικές τους μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει την τρέχουσα μερισματική πολιτική της Star Bulk.

Σημαντικές συνέργειες κόστους και εσόδων: Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες κόστους και εσόδων ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως εντός 12-18 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω της ενσωμάτωσης των εμπορικών λειτουργιών και των οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των γενικών και διοικητικών εξόδων.

Πιο ελκυστική επενδυτική πρόταση: Η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει σημαντικά αυξημένη pro forma κεφαλαιοποίηση της αγοράς και αναμενόμενη ρευστότητα συναλλαγών στον τομέα του ξηρού χύδην φορτίου. Με αυξημένο μέγεθος και ρευστότητα, η συνδυασμένη εταιρεία αναμένει να μειώσει το κόστος κεφαλαίου της.

Ηγεσία, διακυβέρνηση και έδρα

Η εταιρεία θα διοικείται από την τρέχουσα διοικητική ομάδα της Star Bulk και θα πλαισιωθεί από ορισμένα ανώτερα στελέχη της Eagle. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Παππάς θα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της συνδυασμένης εταιρείας και ο Σπύρος Καπράλος, σημερινός Πρόεδρος της Star Bulk, θα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδυασμένης εταιρείας. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eagle θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Star Bulk κατά το κλείσιμο.

Η εταιρεία θα λειτουργεί ως Star Bulk Carriers Corp. και θα έχει την έδρα της στην Αθήνα, ενώ θα διατηρεί γραφεία στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ, στη Σιγκαπούρη, στην Κοπεγχάγη και στη Λεμεσό.

Χρονοδιάγραμμα και εγκρίσεις

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους της Eagle, της λήψης των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων και της ικανοποίησης άλλων συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Διαβάστε ακόμη

Capital Link: Έτος ορόσημο για νέες επενδύσεις το 2024 (pics)

ΔΕΗ: Βάζει «μπουρλότο» στην μπλε κιλοβατώρα με χρέωση 17,5 λεπτά για έναν χρόνο

Ερευνα: 5 συμπληρώματα που “υπόσχονται” μακροζωία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ