Η ναυτιλιακή βιομηχανία περνάει πλέον σε άλλο επίπεδο, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών βασίζεται στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές που επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης των πλοίων με βάση τα ταξίδια που έχουν γίνει στο παρελθόν, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας τους, αλλά και το πιο σημαντικό, την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πλοίου στο μέλλον με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Μηχανικής Μάθησης (ML).

Από τις πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου, η ελληνικών συμφερόντων METIS ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα επτά έμπειρων μηχανικών με σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο της Ναυτιλίας.

Είχαν διακρίνει ότι η ύπαρξη πολλών κατακερματισμένων και αποσπασματικών λύσεων τεχνολογίας δεν βοηθούν στην υιοθέτησή τους από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Ετσι, ελήφθη η απόφαση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων.

Ο κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ξεδίπλωσε μιλώντας στο «business stories» τον μηχανισμό λειτουργίας της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Ναυτιλία, το λεγόμενο «Smart Shipping» όπως έχει καθιερωθεί ο όρος που περιγράφει την εφαρμογή των τεχνολογιών της περίφημης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στη ναυτιλία.

– Τι έχει αλλάξει στον τομέα δραστηριοποίησης της METIS σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της;

Σήμερα, με περισσότερα από 60 άτομα προσωπικό και με την εμπειρία των ετών που έχουν περάσει, η METIS προσφέρει στην Παγκόσμια Ναυτιλία την πλέον ώριμη και σταθερή λύση, που αλλάζει πλέον όλο το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών. Μια λύση η οποία, βασισμένη στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές, επιτρέπει την αξιολόγηση της απόδοσης των πλοίων με βάση τα ταξίδια που έχουν γίνει στο παρελθόν, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του πλοίου, αλλά και το πιο σημαντικό, την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πλοίου στο μέλλον με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Μηχανικής Μάθησης (ML). Ετσι, η διοίκηση και τα στελέχη μιας ναυτιλιακής εταιρείας λαμβάνουν καθημερινά μόνο εκείνες τις κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονται για να παίρνουν τις αποφάσεις που οδηγούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης του στόλου τους και συνεπώς στην εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας, αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους, γεγονός που οι ευχαριστημένοι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνουν καθημερινά.

Μιχάλης Κωνσταντινίδης

– Ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει;

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της η METIS έχει καταφέρει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας στην Ελλάδα, ηγέτιδα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πλέον όμως ο πήχης έχει ανέβει ακόμη πιο ψηλά και εφαρμόζοντας ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και την καταξίωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο, στοχεύοντας στις πιο σημαντικές πρωτεύουσες της διεθνούς ναυτιλίας.

– Πόσο δυνατός είναι πλέον ο ανταγωνισμός;

Ο ανταγωνισμός είναι πάντα χρήσιμος και απαραίτητος για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της τεχνολογίας. Το πρόβλημα του ανταγωνισμού μας είναι ότι υπάρχουν πολλές κατακερματισμένες λύσεις, κάθε μία από τις οποίες καλύπτει ένα πολύ περιορισμένο αντικείμενο, το οποίο συνδέεται συνήθως με μία συσκευή, ένα μηχάνημα ή κάποιο μηχανικό εξάρτημα συγκεκριμένου/ων κατασκευαστών. Η ΜΕΤΙS αποτελεί τη μοναδική λύση που μπορεί να καλύψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας ναυτιλιακής εταιρείας από άκρη σε άκρη, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά παγκοσμίως από τις περισσότερες εταιρείες που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλίας, το «Smart Shipping» όπως έχει καθιερωθεί ο όρος που περιγράφει την εφαρμογή των τεχνολογιών της περίφημης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στη αγορά μας.

– Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών;

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια παγκόσμια αγορά χωρίς σύνορα και γεωγραφικούς περιορισμούς, που το ευρύτερο μέγεθός της εκτιμάται παγκοσμίως σε 95.900 σκάφη, ενώ είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά άνω του 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά, ακολουθεί μέχρι τώρα πολύ μικρότερους ρυθμούς αξιοποίησης νέων τεχνολογιών σε σχέση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Σήμερα η ναυτιλία βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, έχοντας να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν κυρίως το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσαρμόζει διαρκώς τη δραστηριότητά της σε ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό και ζήτηση που μεταβάλλεται από το παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

-Και ποια είναι η λύση;

Οι διαχειριστές των ναυτιλιακών εταιρειών θα πρέπει να μεταβούν με γρήγορα βήματα στο ψηφιακό περιβάλλον και θα αναγκαστούν να εκσυγχρονίσουν τόσο τη λειτουργία όσο και τις διαδικασίες τους για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους, καθώς η ναυτιλία δέχεται αυξανόμενη πίεση και ανάγκη προσαρμογής σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων και η προστασία του περιβάλλοντος.

– Υπάρχουν προβλήματα;

Η ανάγκη διαχείρισης των δεδομένων που είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τη ναυτιλιακή βιομηχανία δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον παράγοντες όπως η εξασφάλιση της αδιάλειπτης συλλογής και της ποιότητας των δεδομένων, η κατάλληλη επιλογή των συστημάτων ανάλυσης, η σωστή εφαρμογή των αρχών της επιστήμης και η ενσωμάτωση της ναυτικής εμπειρίας αποκτούν εξαιρετική σημασία. Ταυτόχρονα η απουσία καθιέρωσης προτύπων από τους κατασκευαστές δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλούν καθυστέρηση στον ρυθμό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

– Η METIS πού διαφέρει από τον ανταγωνισμό;

Η πλατφόρμα της METIS συνδυάζει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία, τη ναυπηγική επιστήμη και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες παρέχοντας ένα πανίσχυρο και ολοκληρωμένο σύστημα για την αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση της απόδοσης του στόλου σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συντήρησης. Η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξουν δραστικά το επιχειρηματικό μοντέλο της Ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Συνεχής ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις. Ποιες κινήσεις έχει κάνει η METIS τον τελευταίο χρόνο;

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας από την πρώτη χρονιά της ίδρυσής της, αφού υπερδιπλασιάζουμε κάθε χρόνο τον τζίρο μας και πολλαπλασιάζουμε την εγκατεστημένη βάση των πελατών μας. Φέτος, στη δεύτερη χρονιά της πανδημίας, ιδρύσαμε δύο θυγατρικές εταιρείες σε κομβικά κέντρα της παγκόσμιας ναυτιλίας, στη Σιγκαπούρη και το Βανκούβερ του Καναδά. Επίσης, συνεχίζοντας την υλοποίηση του δυναμικού μας επιχειρηματικού σχεδίου, έχουμε αποκτήσει άμεση πρόσβαση στις αγορές της βόρειας Ευρώπης μέσω ιδιόκτητων γραφείων ανάπτυξης των πωλήσεών μας σε Αμβούργο (Γερμανία) και Οσλο (Νορβηγία). Η στρατηγική επιλογή μας για άμεση διείσδυση σε όλα τα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα έχει φέρει αξιόλογα αποτελέσματα και συνεχίζεται απρόσκοπτα. Σήμερα, η εταιρεία μας εκτός από τις ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων, έχει πλέον ως πελάτες τις ναυτιλιακές εταιρείες στη Σιγκαπούρη, στο Βανκούβερ, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γενικότερα στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στη Μέση Ανατολή (Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι). Ομως οι ουσιαστικές επενδύσεις μας όλα αυτά τα χρόνια είναι στο εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό μας, καθώς και στην υιοθέτηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες παγκοσμίως.
– Και όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα;

Η λύση και η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από Ελληνες μηχανικούς με σημαντική γνώση και εξειδίκευση σε τομείς τεχνολογίας, όπως Industrial Internet of Things (IioT), Cloud Computing, Intelligent Embedded Programming, Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), αλλά και με σημαντική εμπειρία τόσο στο θεωρητικό αντικείμενο (Ναυπηγική, Μηχανολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Στατιστική) όσο και στο πραγματικό αντικείμενο εργασίας από την πλευρά της ναυτιλιακής εταιρείας, αλλά και της εργασίας πάνω σε πλοία.

– Πείτε μας ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της METIS βασίζεται στο ότι η σχεδίασή της αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες χωρίς να αποτελεί μετατροπή κάποιας υπάρχουσας λύσης σε ψηφιακή έκδοση και άρα προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας με τον εξοπλισμό του πλοίου και με άλλα συστήματα. Επιπλέον, συνδυάζει πλήθος τεχνολογιών και αποτελεί τη μοναδική παγκοσμίως λύση που μπορεί να καλύψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας ναυτιλιακής εταιρείας από άκρη σε άκρη για κάθε τμήμα, ρόλο και επίπεδο ιεραρχίας με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βασιζόμενη σε ανοιχτά πρότυπα και ευέλικτη cloud αρχιτεκτονική, η METIS προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές και μεμονωμένες λύσεις τρίτων κατασκευαστών, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας που λαμβάνει ο πελάτης και αντίστοιχα τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Ταυτόχρονα προσφέρει ένα μοναδικά ενοποιημένο περιβάλλον μέσα από το οποίο ο χρήστης γίνεται δέκτης της πληροφορίας και μπορεί να την αξιοποιήσει για να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, να επιλύσει προβλήματα και γενικά να κάνει πιο αποδοτική τη λειτουργία του στόλου μειώνοντας το κόστος.
– Ποια είναι η πιο σημαντική καινοτομία της ΜΕΤΙS;

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η υλοποίηση του πρώτου έξυπνου εικονικού προσωπικού βοηθού (virtual personal assistant), πλήρως καταρτισμένου και εξειδικευμένου, ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, να δημιουργήσει σε δευτερόλεπτα οποιαδήποτε ανάλυση ή αναφορά του ζητηθεί, αλλά και να στείλει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις για κρίσιμα συμβάντα.

-Δηλαδή;

Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον εικονικό προσωπικό βοηθό του μέσω όποιας εφαρμογής instant messaging χρησιμοποιεί η εταιρεία (Skype, Teams, Slack κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα -αγγλικά- και τις εκφράσεις που θα χρησιμοποιούσε για την επικοινωνία με οποιονδήποτε συνάδελφό του. Είμαστε περήφανοι για ό,τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα και η καλύτερη ανταμοιβή μας είναι η ικανοποίηση που εισπράττουμε από τους πελάτες μας.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Καθοριστική η κρατική στήριξη στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιδότηση Παγίων Δαπανών: Ενισχύσεις έως 1,5 εκατ. ευρώ σε βιομηχανία – τουρισμό

Νorwegian Cruise Line: Με δύο κρουαζιερόπλοια από Πειραιά και Κατάκολο κάνει home port (pics)