H ελληνική ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά αναγέννησης και ανάπτυξης. Μετά τα ναυπηγεία της Σύρου τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία με τη στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών σειρά έχει πάρει η Ελευσίνα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο εξυγίανσης το οποίο θα ψηφισθεί από τη Βουλή έως το τέλος Ιουλίου.

Η συμφωνία συγκεντρώνει την σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας σε ποσοστό 99,7% , καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών και φορέων (Δήμος Ελευσίνας, ΕΒΕΠ, ΒΕΠ, Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα της.

«Η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και η επαναφορά τους σε βιωσιμότητα και λειτουργία, θα έχει ουσιαστικές ευεργετικές συνέπειες. Αν και είναι σε οικονομική δυσχέρεια – διαθέτει μεταξύ άλλων δυνατότητες εξυπηρέτησης αναγκών ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας:

Μέσω δημιουργίας δύο νέων εταιρειών («ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ή «ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ») μετά και την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι οποίες θα αναλάβουν το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό της ΝΒΕΕ.

Όπως τονίζουν κύκλοι της αγοράς “για δεύτερη φορά η ΟΝΕΧ μετά το Νεώριο θα πληρώσει δεδουλευμένα προηγούμενης ιδιοκτησίας πριν την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης”.

Το νομοσχέδιο προβλέπει για τους εργαζόμενους:

– Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (600).

Οφειλές & αποζημιώσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους.

Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια. Με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.

⁃ Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ του συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021 προς τους εργαζομένους ή 27.041.925,10 ευρώ, καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού 13.397.491,35 ευρώ, η οποία αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει μέσω ιδίων κεφαλαίων ή ενδοομιλικών διευκολύνσεων και ομολογιών.

Και διμερής συμφωνία ως ασφαλιστική δικλείδα:

Στο πλαίσιο διμερούς υπογεγραμμένης συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων & ONEX, προβλέπεται, ως ασφαλιστική δικλείδα προς τους εργαζόμενους για την περίπτωση πχ τυχόν καθυστερήσεων στην σύναψη αμυντικών προγραμμάτων, πως η καταβολή του 30% των δεδουλευμένων θα γίνει με την απόφαση του δικαστηρίου και η καταβολή του υπολειπόμενου 70% θα γίνει με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων και την μετεγγραφή του Ναυπηγείου στην ΟΝΕΧ, ανεξάρτητα των αμυντικών προγραμμάτων.

Ωφέλη για την ελληνική οικονομία:

⁃ Άμεση επένδυση 170 εκατ. δολαρίων.

Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια. Με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.

Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη.

Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία.

⁃ Ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει 4.039.604 ευρώ, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει 5.760.938 ευρώ.

⁃ • Το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ 1.367.883, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει ευρώ 1.894.773.

⁃ • Οι εργαζόμενοι (συνολικά και με αποζημιώσεις) από ευρώ 40.439.346 σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 2.015.531, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 40.439.346.

⁃ • Το ΠΝ από ευρώ 142.337.077 σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ 1.579.517, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει ευρώ 142.337.077.

⁃ • Τα Λοιπά Ασφαλιστικά Ιδρύματα σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 218.048, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 327.024 ευρώ.

Κόστος μη έγκρισης της συμφωνίας:

Σύμφωνα με μελέτες η μη έγκριση της συμφωνίας Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας,  σε συνδυασμό με την ιδιαιτέρως αρνητική χρηματοπιστωτική τους θέση, και την σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, με ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία (λόγω του μεγέθους του κλάδου), την  εθνική ασφάλεια (λόγω της εμπλοκής τους με τα αμυντικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού), αλλά και την τοπική κοινωνία (καθώς έχει καθορίσει το οικονομικό μοντέλο της περιοχής, και συνδέεται άμεσα με την οικονομική επιβίωση των ευρύτερων περιοχών).  Παράλληλα, η απώλεια των οφειλών για το ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους, και τους υπολοίπους εμπλεκόμενους φορείς θα είναι σχεδόν ολοκληρωτική εάν η επιχείρηση εισέλθει σε καθεστώς βίαιης εκκαθάρισης.

Οφέλη για Ελληνική Οικονομία

Εκτός από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις οποίες το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει να αποπληρωθούν, σύμφωνα με την ERNST YOUNG εκτιμάται ότι η επανεκκίνηση της δραστηριότητας θα αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, καθώς και από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα 25 έτη.

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας αναμένεται να απασχοληθούν 600 εργαζόμενοι κατά τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας τους υπό το νέο καθεστώς (ήτοι κατόπιν επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο), ενώ μέχρι και το τέλος του 3ου έτους λειτουργίας, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων εκτιμάται να ανέλθει άνω των 2.000 (1.000 στην εμπορική και 1.000 στην αμυντική εταιρεία). Συνολικά κατά τα επόμενα 25 έτη, η εν λόγω απασχόληση εκτιμάται να αποφέρει απολαβές άνω των 800 εκ. ευρώ στους εργαζομένους.

Πέρα από τις άμεσες θέσεις εργασίας και το δημοσιονομικό θετικό πρόσημο, η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας εκτιμάται ότι κατά τα επόμενα 25 έτη θα ενισχύσει περαιτέρω την Ελληνική οικονομία, διοχετεύοντας σε εγχώριους προμηθευτές και στην ευρύτερη Ελληνική βιομηχανία κεφάλαια ύψους 1,6 – 1,8 δισ. ευρώ.

Μέσω της συναλλαγής επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση της λειτουργίας μιας σημαντικής βιομηχανίας, η οποία πέρα από τη δημιουργία υψηλής εταιρικής αξίας, επαναπροσδιορίζει την παραγωγική δυναμική της Ελλάδος σε σημαντικούς τομείς, όπως η άμυνα και η ναυπηγική βιομηχανία.

Αναφορικά με τα προγράμματα της Αμυντικής Εταιρείας, όπως π.χ. αυτό των κορβετών υπάρχει τεράστια δυνατότητα ευέλικτων και μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μέσω Ιταλικών χρηματοοικονομικών κρατικών οργανισμών που διασφαλίζουν λύσεις για την Ελληνική κυβέρνηση. Αυτά μπορούν να αναλυθούν περεταίρω, κατά τη διάρκεια εξιδεικευμένων συζητήσεων, ενώ ήδη έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση της Fincantieri για το πρόγραμμα Κορβετών.

Διαβάστε ακόμη

«Τουρισμός για Όλους»: Στα «κάγκελα» ξενοδόχοι και μικρά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα για την ένταξη καταλυμάτων τύπου Airbnb

Γεράσιμος Καλογηράτος: Η CPLP ανεβάζει στροφές με ισχυρές επενδύσεις σε στόλο τελευταίας γενιάς – Νέο ομόλογο ύψους €100 εκατ. (pic)

Βίλα Μεταξά: Το αμφισβητούμενο «φιλέτο» ξανά σε πλειστηριασμό, με τιμή «έκπληξη» (pics)