Η ναυτιλία, μια αμιγώς διεθνής δραστηριότητα, είναι ένας από τους βασικότερους παραγωγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η άμεση και έμμεση συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 6,5% έως 8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Οι Έλλη­νες πλοιοκτήτες επενδύουν επίσης σε κλάδους της εθνικής οικονομίας εκτός ναυτιλίας, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες, τα ακίνητα και ο του­ρισμός. Επιπλέον, σημαντική είναι η κοινωνική προσφορά τους διαχρονικά στην Ελλάδα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Εκτός από τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας άμεσα και έμμεσα, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν σταθερά δισεκατομ­μύρια ευρώ κάθε χρόνο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ξεπέρασαν τα 263 δισεκατομμύρια ευρώ, μετριάζοντας το εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

Επιπλέον, η ελληνική ναυ­τιλία αποτελεί το θεμέλιο για έναν συνεχώς ανα­πτυσσόμενο τομέα ναυτιλιακών υπηρεσιών στην χώρα, προσελκύοντας επενδύσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και ενισχύοντας την καινοτομία. Όντας ο μεγαλύτερος cross-trader στον κόσμο (Figure 12), η ελληνική ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πλε­ονέκτημα για τη χώρα.

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους χωρητικότητας – dwt (Figure 1), καθιστώντας την Ελλάδα τη μεγαλύτερη σε όρους πλοιοκτησίας χώρα στον κόσμο. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, παρουσι­άζοντας σταθερή ανάπτυξη. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.543 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 53,5% (Figure 2).

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι επίσης ο μεγαλύτερος cross-trader στον κόσμο, καθώς διακινεί φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό πάνω από 98% της χωρητικότητάς του. Αυτό το χαρακτηριστικό της ελληνικής ναυτιλίας, μαζί φυσικά με τη συνο­λική μεταφορική ικανότητα που διαθέτει, την καθιστούν απόλυτα απαραίτητη για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της bulk/tramp ναυτιλίας (Figure 3) που εξειδικεύεται στη μεταφορά προϊόντων, όπως σιτηρά και γεωργικά προϊόντα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σίδηρος, βωξίτης, αλουμίνιο και άλλα μεταλλεύματα, άνθρακας, λιπάσματα, χάλυ­βας, χημικά και δασικά προϊόντα.

Ως εκ τούτου, μεταφέρει βασικά αγαθά που είναι αναγκαία για την επιβίωση και την ευημερία των πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη. Καθώς ο τομέας της bulk/tramp ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ο ελληνό­κτητος στόλος έχει την ικανότητα να προσαρμό­ζεται άμεσα σε μεταβαλλόμενες ή νέες εμπορικές ροές και πρότυπα.

Διαβάστε ακόμη: 

Γιατί δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες

Μονεμβασιώτης (ΒΕΝΕΤΗΣ): Έτοιμο το Jackson Hall στο Κολωνάκι – Πότε ξεκινά τη λειτουργία του (pics)

Μυτιληναίος: Γιγαντιαίες επενδύσεις στην ενέργεια και παράθυρο εξαγορών ανοίγει η εταιρεία στην Ιταλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ