Ναυτιλία

Νεώριο Σύρου: Εγκρίθηκε το σχέδιο εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο

  • newsroom


Η έγκριση από το Πρωτοδικείο Σύρου σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί σε «Onex Ναυπηγεία Σύρου»

Πρωτοδικείο Σύρου ενέκρινε με απόφασή του το σχέδιο εξυγίανσης που κατέθεσε η Onex του επιχειρηματία Πάνου Ξενοκώστα για τα ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου.
Το επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, προβλέπει την καταβολή 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στη νέα εταιρεία που θα ονομάζεται «Onex Ναυπηγεία Σύρου», καθώς και επενδύσεις ύψους 29,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας.

Στο σχέδιο προβλέπει επίσης τη διαγραφή 100% των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο και την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 280 δόσεις. Προβλέπει επίσης διαγραφή μέρους των οφειλών προς τις τράπεζες (σ.σ. Αlpha Βank και Πειραιώς) και εξόφληση του κεφαλαίου σε 30 εξαμηνιαίες δόσεις.

Η νέα εταιρεία θα αναλάβει να καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους εφάπαξ, εντός 60 εργάσιμων ημερών, τα οφειλόμενα ποσά που αναλογούν σε κάθε εργαζόμενο.

Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, το σύνολο των υποχρεώσεών της προς ουσιώδεις προμηθευτές θα μεταβιβαστούν στη νέα εταιρεία και θα εξοφληθούν ολοσχερώς και χωρίς απομειώσεις εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ οι υποχρεώσεις προς τους μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων των ανέγγυων προμηθευτών και εξοφλούνται κατά το εναπομένον υπόλοιπό τους από αυτήν σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Πέραν της ρύθμισης των οφειλών, το σχέδιο του επενδυτή προβλέπει την αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων, την επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες Mega Yachting, επισκευή και κατασκευή πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας, υπογραφή νέων συμβάσεων επισκευής και κατασκευής εμπορικών πλοίων, κατασκευή και επισκευή των ναυτικών πλατφορμών του ΝΑΤΟ