«Χρυσό» αποδείχθηκε το 2022 για την εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Tsakos Energy Navigation συμφερόντων Νίκου Τσάκου.

Ειδικότερα η εταιρεία κατέγραψε:

-Έσοδα έτους στα 860 εκατ. δολάρια και κέρδη ρεκόρ 204,2 εκατ. δολαρίων (EPS στα 6,02 δολάρια για το 2022)
– 240% αύξηση του ετήσιου EBITDA
– 140% αύξηση του μερίσματος κοινών μετοχών
– Δυναμική ανανέωση του στόλου – Ενισχύει τη δραστηριότητα πώλησης και αγοράς

– Τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν

– Πάνω από 1,2 δισ. δολάρια έσοδα από ναυλοσύμφωνα.

Τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και τα συνεχιζόμενα γεωπολιτικά γεγονότα διατήρησαν μια ισχυρή αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και είχαν ως αποτέλεσμα ο στόλος της TEN να αποφέρει 860 εκατ. δολάρια από ταξίδια ή 314 εκατ. δολάρια υψηλότερα από ό,τι το 2021, ποσοστό αύξησης 173,8%.

Με τα συνολικά έξοδα να είναι μόλις 4% υψηλότερα από το επίπεδο του 2021, τα προκύπτοντα λειτουργικά έσοδα για το 2022 ήταν 256 εκατ. δολάρια ή 290 εκατ. δολάρια καλύτερα από ό,τι το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την παραπάνω τάση, τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα 204,2 εκατ. δολάρια ή 6,02 δολάρια ανά μετοχή.

Με σχεδόν ίδιο μέσο αριθμό πλοίων με το 2021, περίπου 66, ο μέσος ημερήσιος Χρόνος Ισοδύναμο Ναύλωσης ανά πλοίο για το 2022 ήταν κατά μέσο όρο 30.399 δολάρια, 78% υψηλότερος από το 2021 μέσο όρο των 17.037 δολαρίων.

Τα λειτουργικά έξοδα του στόλου παρουσίασαν πιέσεις που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, κυρίως στο πλήρωμα, τις ασφάλειες και τα έξοδα λιπαντικών που ανέρχονται σε περίπου 10%, τα οποία απορροφήθηκαν από τις θετικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκε από τα έσοδα και από άλλες πηγές μετρητών, συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων.

Τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα ανά πλοίο παρέμειναν ανταγωνιστικά στα 8.467 δολάρια.

Τα έξοδα ταξιδιού το 2022 αυξήθηκαν αντίστοιχα, καθώς ένας σημαντικός αριθμός πλοίων συνέχισε να δραστηριοποιούνται στην αγορά spot, προκειμένου να επωφεληθούν από τους ισχυρούς ναύλους με κόστος τα υψηλότερα παγκόσμια τιμών καυσίμων.
Οι αποσβέσεις ήταν κάπως χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2021 και ανήλθαν σε 141 εκατ. δολάρια.

Δεν υπήρχαν σημαντικές μη ταμειακές δαπάνες απομείωσης το 2022, σε αντίθεση με το 2021 όπου οι εν λόγω δαπάνες ανήλθαν σε 86,4 εκατ. δολάρια.

Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 19 εκατ. δολάρια ως αποτέλεσμα των παγκόσμιων επιτοκίων αυξήσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Το προσαρμοσμένο EBITDA κατά το έτος ανήλθε σε περίπου 396 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα αύξηση 240% σε σύγκριση με τα 115 εκατ. δολάρια προσαρμοσμένα EBIDTA του 2021.

Μέρισμα

Η εταιρεία θα καταβάλλει ετήσιο μέρισμα 0,60 δολάρια ανά κοινή μετοχή, το 50% του οποίου θα καταβληθεί τον Ιούνιο του 2023 και το 50% τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό θα φέρει το συνολικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί από την εισαγωγή στο NYSE το 2002 σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: Πράσινη ενέργεια made in the EU – Αυτές είναι οι προτάσεις

Νέα βουτιά για τη μετοχή της First Republic Bank – Εξετάζεται πιθανή πώληση

Νέα αύξηση 50 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ – Στο 3,5% το βασικό επιτόκιο