Ναυτιλία

Αναστασοπούλου: Ριζική ανανέωση του θεσμικού πλαισίου για τους τουριστικούς λιμένες

 • Μηνάς Τσαμόπουλος


“Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό́ και βιώσιμο δίκτυο τουριστικών λιμένων, τόσο με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, όσο και με νέες στρατηγικές μάρκετινγκ”. Επισημαίνει η γγ του υπουργείου Τουρισμού

Η άνοδος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον θαλάσσιο τουρισμό στην βορειοανατολική και ανατολική λεκάνη της Μεσογείου καθώς και στον νότιο άξονά της -Κροατία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος – έχει επιτείνει την ανάγκη για κατασκευή νέων σύγχρονων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών και κατ’ επέκταση την κατασκευή σύγχρονων μαρινών.

Η Κύπρος έχει 1.520 θέσεις ελλιμενισμού αλλά τα επόμενα χρόνια θα έχει δυνατότητα για πέρα από 4.000.

Στην Τουρκία υπάρχουν 18.552 θέσεις, στην Κροατία 17.949, στο Μαυροβούνιο 2.220 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Η Γαλλία εμφανίζεται να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αγκυροβολίων στην Ευρώπη με αναλογία 32 αγκυροβόλια ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής, Ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με αναλογία 19 αγκυροβόλια ανά χιλιόμετρο και 18 αντίστοιχα. Η Ελλάδα ενώ έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από τα χώρες της Μεσογείου έχει τη χαμηλότερη αναλογία αγκυροβολίων με 0,84 ανά χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 149 χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες. Ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων ελλιμενισμού (14.800) ανήκει σε τουριστικούς λιμένες-μαρίνες (ποσοστό 76%) ενώ στα καταφύγια αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών οι θέσεις ελλιμενισμού ανέρχονται σε 5.407. ποσοστό 23%.

Ο Οίκος Christies Real Estate τοποθετεί τα ελληνικά νησιά ως 2ο καλύτερο προορισμό παγκοσμίως για πολυτελές yachting, μόνο πίσω από την Γαλλική Ριβιέρα και πάνω από προορισμούς όπως τις Παρθένες Νήσους, το Palm Beach της Φλώριντα και την Costa Esmeralda της Ιταλίας ενώ σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ελλάδα είναι από τον Ιούνιο του 2021 στην κορυφή των SuperYachts με 194 ελλιμενισμένα σκάφη στις 25 Ιουνίου 2022 (άλμα από τα 80 τον Μάιο του 2021) μετά το άνοιγμα του Τουρισμού που ακολούθησε την εξέλιξη της πανδημίας.

Όπως επισημαίνει η Ολυμπία Αναστασοπούλου γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, “ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της εθνικής και τοπικής οικονομίας με τη συνολική οικονομική συμβολή του να ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στο 1,4-1,5% του ΑΕΠ της χώρας ενώ η έμμεση συμβολή θεωρείται ότι είναι 4 με 5 φορές υψηλότερη. Η Ελλάδα διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς για τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην Ευρώπη. Όμως για την περαιτέρω ανάπτυξη της θεματικής αυτής μορφής τουρισμού, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών” και συνεχίζει:

“Αυτό εξάλλου καταδεικνύουν και τα συμπεράσματα της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας μεταξύ των εθνικών εταίρων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού της χώρας μας που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα, στο περιθώριο της 66ης Συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι παρότι η συμβολή του yachting στην ελληνική οικονομία με όρους απασχόλησης και εισοδήματος για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές είναι σημαντική, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ώστε (το yachting) να μετατραπεί́ σε σημαντική́ κινητήρια δύναμη για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας εν γένει.

Παράλληλα, η ανάγκη για προσέλκυση των megayachts, σκαφών τα οποία χρειάζονται εξειδικευμένες υποδομές σε τουριστικούς λιμένες και άλλου είδους λιμενικών υπηρεσιών, καθιστά́ επιτακτική́ την αναβάθμιση των υπαρχουσών λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία νέων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο” και υπογραμμίζει: “Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί́ στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό́ και βιώσιμο δίκτυο τουριστικών λιμένων, τόσο με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, όσο και με νέες στρατηγικές μάρκετινγκ”.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους τουριστικούς λιμένες

Στοχεύοντας, λοιπόν, στην εξασφάλιση συνθηκών για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ανά τη χώρα ειδικών τουριστικών υποδομών και ιδίως του υδάτινου χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος ικανού να προσελκύσει επενδύσεις και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ένταξη του Έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τις διατάξεις του Ν. 4442/16 για την επιτάχυνση αδειοδότηση επιχειρήσεων, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την απλοποίηση και βελτιστοποίηση του πλαισίου δημιουργίας και λειτουργίας τουριστικών λιμένων.

Συνεπώς σχεδιάζουμε τη ριζική ανανέωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά οι σχετικές διαδικασίες χωροθέτησης, παραχώρησης και αδειοδότησης με τελικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον τομέα των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού.

Βασικά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είναι:

 • Η επί της ουσίας και όχι επί της τυπικής διαδικασίας αναποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των ανωτέρω ειδικών τουριστικών υποδομών,
 • η έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού και διαδικασιών για την προώθηση επιχειρηματικής δραστηριότητα,
 • η χρήση τουριστικών λιμένων στερούμενων σχετικής άδειας λειτουργίας,
 • η γνωστοποίηση παράνομων έργων – δραστηριοτήτων εντός των χωροθετημένων ζωνών των τουριστικών λιμένων,
 • η αδυναμία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέτρων προστασίας,
 • η πολυνομία και τα προβλήματα συναρμοδιοτήτων,
 • η γραφειοκρατία και την αντιπαραγωγική νομοθεσία καθώς και
 • ο κατακερματισμός του αντικειμένου μέσω ξεχωριστών διαδικασιών χωροθέτησης ή αδειοδότησης υποδομών διαφορετικού πλαισίου αλλά παροχής ιδίων υπηρεσιών.

Κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν:

 • τόσο στην έγκριση της χωροθέτησης τουριστικών λιμένων κάθε είδους και
 • στην υλοποίηση των έργων και την τακτοποίηση διαφοροποιήσεων αυτών (π.χ. άρση ασυμβατοτήτων μεταξύ εγκεκριμένου και υλοποιημένου σχεδιασμού όπως διαφοροποίηση επί κτιριολογικού και λιμενικού σχεδιασμού),
 • όσο και την λειτουργική αδειοδότηση και παρακολούθηση της λειτουργίας,
 • και στην επέκταση εφαρμογής των διατάξεων τουριστικών λιμένων και σε άλλες υποδομές ως συνοδών έργων άλλου τύπου τουριστικών υποδομών ή εγκαταστάσεων τόσο εντός θαλάσσιου χώρου όσο και εντός λιμνών και ποταμών,
 • καθώς και στον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας της αδειοδότησης υφιστάμενων και εν λειτουργία τουριστικών λιμένων.
 • όπως και στην ενίσχυση της λειτουργίας μέσω της υποχρεωτικής αδειοδότησης

Διαβάστε ακόμα:

Αβάσταχτη η ακρίβεια, μπαίνει φρένο στην κατανάλωση (πίνακες)

Το top 5 των ακριβότερων και των οικονομικότερων περιοχών σε όλη την Αττική – Μειωμένα τα πωλητήρια για σπίτια

Τι σχεδιάζουν Γερμανός, Δασκαλόπουλος, Κάτσος, Παπακωνσταντίνου, Φέσσας – Ποιες κινήσεις παραμένουν stand by