Την αναπτυξιακή δυναμική του πορεία συνεχίζει ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, με εξωστρέφεια, αναζήτηση – υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, «πράσινων» τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, απτή απόδειξη των ανωτέρω -όπως ανακοινώθηκε επίσημα σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στα τέλη Ιουνίου 2023- αποτελεί η επιλογή της εταιρείας ΟΝΕΧ Technology Systems & Business Solutions από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας, μέσω του «Korean Evaluation Institute of Industrial Technology Aerospace & Shipbuilding Team», με αφορμή τη συμμετοχή των Ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ σε σχετικό πρόγραμμα R&D, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη εξοπλισμού και υποδομών για τη μετατροπή – αναβάθμιση πλοίων που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα, σε «eco-friendly», προσδίδοντας σε αυτά τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (LNG, LPG, μεθανόλη ή αμμωνία).

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και επισήμως η αποδοχή από τον αρμόδιο φορέα των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της πρότασης της ΟΝΕΧ για τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, υπό την εποπτεία του Οργανισμού «Innovation Norway».

Η συγκεκριμένη πρόταση και τα υλοποιούμενα έργα της, στοχεύει στην εκπαίδευση των μηχανικών και τεχνικών των ναυπηγείων του Ομίλου ΟΝΕΧ, σε καινοτόμες τεχνολογίες και σε πρακτικές «πράσινης βιομηχανίας», με επίσημη ονομασία: «Build up ONEX Shipyards skills for the integration of ENERGY saving and emission reduction technologies in Shipbuilding», και ακρωνύμιο «ONEXENERSHIP».

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός «Innovation Norway» αποτελεί κρατικό φορέα υπό το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας του Βασιλείου της Νορβηγίας, και είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Νορβηγία, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του προγράμματος «Business Innovation Greece».

Στις κύριες δράσεις του προγράμματος «ONEXENERSHIP» ανήκουν:

– Η υλοποίηση προγράμματος «Train the Trainers», που αφορά στην Εκπαίδευση στελεχών τoυ Ομίλου ΟΝΕΧ μέσω της παρακολούθησης Webinars & On-Site Visits στα Νορβηγικά Ναυπηγεία της εταιρείας VARD, η οποία αποτελεί μέλος του Ναυπηγικού Ομίλου Fincantieri

– H εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την οργάνωση & λειτουργία νέων τεχνολογιών – Eco friendly πρακτικών αντίστοιχων αυτών των Νορβηγικών Ναυπηγείων

– Η Εκπαίδευση πλήθους τεχνικών των Ναυπηγείων Σύρου & Ελευσίνας από τα στελέχη του Ομίλου που θα έχουν εκπαιδευτεί απευθείας από τα Νορβηγικά Ναυπηγεία

– Η υιοθέτηση από τα ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ καινοτομιών – Eco friendly τεχνολογιών / πρακτικών

– Η διοργάνωση επιπρόσθετων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ναυπηγεία του Ομίλου και στο Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας Σύρου (Aegean Neorion Innovation Center)

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η υποστήριξη του προσωπικού του αρμόδιου φορέα των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Αθήνα, καθώς και η υποστήριξη του Ομίλου Fincantieri για την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ της ΟΝΕΧ και των ναυπηγείων της εταιρείας VARD, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μια φορά τη στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων.

Συνεργασία που επισφραγίστηκε με σχετική συμφωνία, η οποία υπεγράφη στο πλαίσιο του προγράμματος νέων κορβετών του ΠΝ και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Διαβάστε ακόμη

Ferrywatchers: Παρατηρητήριο ακτοπλοΐας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (γραφήματα)

Τα σανδάλια της Birkenstock ετοιμάζονται για τη Wall Street

Προϋπολογισμός: Όλα τα μέτρα για 2023 και 2024 (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ