Ναυτιλία

Seanergy Maritime Holdings: Αύξηση των EBITDA στα 2,1 εκ. δολάρια το β’τρίμηνο του 2020

  • newsroom


Αύξηση κατά 109% στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στα 30,4 εκ. δολάρια - Τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σταμάτης Τσαντάνης - Πίνακας με τον στόλο της εταιρείας

Υποχώρηση στον καθαρό κύκλο εργασιών και διεύρυνση ζημιών κατέγραψε στο α΄εξάμηνο του 2020 η Seanergy Maritime Holdings σύμφωνα με τα οικονομικά ααποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2020 που ανακοίνωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ο καθαρός κύκλος εργασιών, μετά εξόδων ταξιδιών, της Εταιρείας ανήλθε στα 4,7 εκ. δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 41% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα 5.424 δολάρια, μειωμένος κατά 40% έναντι των 9.104 δολαρίων του δευτέρου τριμήνου του 2019 κυρίως λόγω του χρονοδιαγράμματος των βραχυχρόνιων ναυλώσεων. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 5.140 δολάρια, σε παραπλήσια επίπεδα με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Τα έξοδα των τόκων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε $4,0 εκ. σε σχέση με τα $3,8 εκ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο καθαρός κύκλος εργασιών μετά εξόδων ταξιδιών ανήλθε στα 12,3 εκ. δολάρια, έναντι 14,8 εκ. δολαρίων το 2019. Οι ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,1 εκ. δολάρια έναντι κέρδους 2,1 εκ. δολαρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μία πτώση που προήλθε από τον μειωμένο καθαρό κύκλο εργασιών μετά εξόδων ταξιδιών. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 6.985 δολάρια, έναντι των 8.368 δολαρίων του πρώτου εξαμήνου του 2019. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 5.353 δολάρια. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 3,1 εκ. δολάρια έναντι των 3,2 εκ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στις 30 Ιουνίου του 2020 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 30,4 εκ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση της τάξεως 109% συγκριτικά με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 58 εκ. δολάρια, αυξημένα κατά 94% σε σύγκριση με τα 29,9 εκ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο τρίμηνο του 2020, το 88% των διαθέσιμων ημερών του στόλου μας έχει ναυλωθεί μέχρι και σήμερα περίπου στα 22.414 δολάρια ημερησίως, 221% υψηλότερο σε σχέση με τα 6.985 δολάρια ημερησίως του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ήταν μια από τις δυσκολότερες περιόδους για την αγορά ξηρού φορτίου. Τα αποτελέσματά μας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από έναν συνδυασμό αρνητικών γεγονότων με κυριότερο την πανδημία COVID-19 στην Ασία και η επακόλουθη επιβράδυνση της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αρχή του έτους. Στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η κινεζική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία οδήγησαν στη μείωση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος κατά 10% συγκριτικά με πέρυσι. Κατά συνέπεια, ο μέσος ημερήσιος ναύλος BCI στις 14 Μαΐου 2020 έφτασε τα 1.992 $, το χαμηλότερο σημείο μετά το ιστορικό χαμηλό το 2016.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ενεργήσαμε επιτυχώς με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού μας.

Καταρχήν, τον Μάιο του 2020, ολοκληρώσαμε με επιτυχία μια σειρά αυξήσεων κεφαλαίων, με συνολικά καθαρά έσοδα 47 εκ. δολάρια. Επιπλέον, συμφωνήσαμε την αγορά ενός πλοίου Capesize σε ιστορικά χαμηλή τιμή, χρησιμοποιώντας μέρος των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίων. Το πλοίο θα παραδοθεί σε εμάς άμεσα. Τα πρόσθετα έσοδα από το πλοίο ενδέχεται να υπερβούν τα 3,1 εκ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, με βάση τα Capesize FFAs για το υπόλοιπο του 2020, τα οποία διαπραγματεύονται περίπου στα 20.474 δολάρια την ημέρα.

Επίσης, ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότηση ενός δανείου μας που έληγε τον Ιούλιο του 2020, διευθετώντας το υπόλοιπο των 29,1 εκ. δολαρίων έναντι 23,5 εκ. δολαρίων. Το όφελος για τη Seanergy ανήλθε σε 5,6 εκ. δολάρια.

Όσον αφορά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πλήρη ανάκαμψη των αρνητικών παραγόντων του πρώτου εξαμήνου. Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη Βραζιλία η Vale αύξησε την παραγωγή της, η οποία, σε συνδυασμό με την έντονη ζήτηση φορτίου από την Κίνα, οδήγησε τον ημερήσιο ναύλο BCI από το χαμηλό των 1.992 δολαρίων το Μάιο στο υψηλό 10 μηνών των 33.760 δολαρίων τον Ιούλιο.

Ο ημερήσιος ναύλος για το τρίτο τρίμηνο, με βάση το 88% των διαθέσιμων ημερών μας, ανέρχεται σε 22.414 δολάρια, κατά 221% υψηλότερο από τον μέσο ημερήσιο ναύλο μας το πρώτο μισό του έτους.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η σταθερή ζήτηση φορτίων από την Κίνα και η διαρκής αύξηση των εξαγωγών της Βραζιλίας, θα συμβάλουν σε μία υγιή αγορά για το υπόλοιπο του 2020 και το 2021.

Η Seanergy είναι σε πλεονεκτική θέση να επωφεληθεί από την άνοδο της αγοράς, καθώς τα έσοδα μας συνδέονται άμεσα με το δείκτη BCI για την πλειονότητα του στόλου μας. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε ευκαιρίες που θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς μας στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης.»

Ο στόλος της Εταιρείας:

Απόρρητο Απόρρητο