Ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης: Η Seanergy μπορεί να επωφεληθεί από την άνοδο των ναύλων

  • Μηνάς Τσαμόπουλος


Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1 εκατ.  δολάρια έναντι 400.000 δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Μείωση ζημιών παρουσίασε το α’ τρίμηνο του 2020 η ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακή εταιρεία Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1 εκατ.  δολάρια έναντι 400.000 δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 13,3 εκ. δολάρια, μειωμένος κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν στα 8,3 εκ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2020, έναντι 8,6 εκ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στα 8.481 δολάρια, έναντι 7.633 δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε σε 5.566 δολάρια, σε συνέχεια των 5.584 δολ. του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020 ανήλθαν σε 21,9 εκ. δολάρια έναντι 29,9 εκ. δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Προσαρμοσμένα στις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου, τα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται σήμερα σε 68,9 εκ. δολάρια.

“Παρά τις χαμηλές επιδόσεις της αγοράς τους πρώτους δύο μήνες του δεύτερου τριμήνου, τα μέσα ημερήσια έσοδα του δείκτη capesize τον Ιούνιο ξεπέρασαν τα 29.400 δολ. από τα 2.000 δολ. τον Μάιο. Η αγορά Capesize αναμένεται να ακολουθήσει το πολύ θετικό δεύτερο εξάμηνο του 2019, με σταθερές τις εξαγωγές κατά το υπόλοιπο 2020” επισημαίνει ο Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας:

“Η Seanergy βρίσκεται στην βέλτιστη θέση, ώστε να επωφεληθεί από την σημαντική άνοδο των ναύλων, με όλα τα πλοία του στόλου να είναι ναυλωμένα spot  ή σε χρονοναυλώσεις συνδεδεμένες με τον δείκτη BCI. Η παρούσα ισχυρή κεφαλαιοποίηση επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση σημαντικών ευκαιριών σε ιστορικά χαμηλές αξίες”.

Αναφερόμενος στην εικόνα της εταιρείας το α’ τρίμηνο δηλώνει:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η πανδημία του covid-19 προκάλεσε πρωτοφανείς αρνητικές συνέπειες παγκοσμίως. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κύρια προτεραιότητά μας ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων μας, τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία μας. Επιπλέον, διασφαλίσαμε την ομαλή και αδιάλειπτη εμπορική λειτουργία του στόλου μας και εκτελέσαμε επιτυχώς το σχέδιο ενίσχυσης του ισολογισμού και της ρευστότητάς μας.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος για το πρώτο τρίμηνο ανήλθε στα 8.481 δολάρια, υψηλότερο κατά 11% σε σύγκριση με το TCE του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος όρος TCE του δείκτη Baltic Capesize (BCI) για το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 4.569 δολάρια την ημέρα, μειωμένος κατά 48% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019” και προσθέτει:

“Τον Μάρτιο του 2020, υλοποιήσαμε την αναχρηματοδότηση των δανείων δύο capesize πλοίων μας του M/V Leadership και M/V Squireship, ύψους 30,6 εκ. δολαρίων, παρατείνοντας τη διάρκεια δανείων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επιπροσθέτως, οριστικοποιούμε συζητήσεις με υφιστάμενους και νέους δανειστές σχετικά με τις επερχόμενες λήξεις δανείων, λεπτομέρειες για τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα.

Επιπλέον, ενισχύσαμε περαιτέρω την σχέση μας με την Glencore με τη χρονοναύλωση ενός τρίτου πλοίου, η οποία περιλαμβάνει, συν τοις άλλοις, επένδυση από τον ναυλωτή $3,5 εκ. δολαρίων για εγκατάσταση scrubber. Το πλοίο παραδόθηκε τον Μάιο για περίοδο πέντε ετών. Το σημαντικότερο είναι, ότι μετά τη συμφωνία αυτή το 70% του στόλου μας θα τελούν υπό μακροχρόνιες ναυλώσεις με ημερήσιο ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την απότομη αύξηση της αγοράς capesize”.

Στη συνέχεια αναφέρεται στις αυξήσεις των μετοχικού κεφαλαίου:

“Παρά τις δύσκολες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, η Seanergy ολοκλήρωσε επιτυχώς αυξήσεις κεφαλαίων μέσω δημοσίων προσφορών μετοχών, και ενίσχυσε περαιτέρω τον ισολογισμό και την χρηματοοικονομική της θέση. Σε όλες τις δημόσιες προσφορές υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές”.

Κύρια σημεία αναφοράς για το πρώτο τρίμηνο του 2020:

Καθαρός κύκλος εργασιών: 13,3 εκ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 16,0 εκ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2019
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 1,0 εκ. δολαρίων έναντι 0,4 εκ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019
Καθαρές ζημιές: 8,3 εκ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 8,6 εκ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2019
Αναχρηματοδότηση δανείων ύψους $30,6 εκ. δολαρίων

Πρόσφατες εξελίξεις:

Νέα συμφωνία χρονοναύλωσης με την Glencore για ένα επιπλέον capesize του στόλου
Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σημαντική βελτίωση στη ναυλαγορά των capesize

Απόρρητο Απόρρητο