Άμεσα μετέβη στην θαλάσσια περιοχή όπου προσάραξε το Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ επιθεωρητής του νηογνωμονα INSB Class Greece, ώστε να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την πραγματική του κατάσταση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Διεθνές Γραφείο Επιθεωρήσεων Πλοίων, επιθεωρητής του Οργανισμού  μετέβη στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της βραχονησίδας Νέα Καμμένη της νήσου Σαντορίνης, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της προσάραξης του Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ ΝΠ 12368 την 27/10/2018 , προς επιθεώρηση αυτού.

mintasamamaa.PNG

Στη συνέχεια και αφού επήλθε συμφωνία της πλοιοκτήτριας εταιρείας με την εταιρεία MED TUGS, η οποία ανέλαβε την επιχείρηση της αποκόλλησης του πλοίου, ο Οργανισμός μας ευρίσκετο σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την εταιρεία διάσωσης, τους πλοιοκτήτες, τον Κλάδο Επιθεωρήσεων Πλοίων και το Λιμεναρχείο Σαντορίνης, ελέγχοντας και αξιολογώντας τα υποβαλλόμενα σχέδια για τη διάσωση του πλοίου, ενώ παράλληλα παρείχε πρόσθετες οδηγίες στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εφαρμογής τους.

Μετά την εκφόρτωση των οχημάτων, επιθεωρητές μας μετέβησαν εκ νέου επί του πλοίου, συμμετέχοντας από κοινού με τους εκπροσώπους όλων των προαναφερθέντων φορέων, στην διαμόρφωση και δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών, μετά από συνεκτίμηση όλων των επί μέρους παραμέτρων που σχετίζονταν με την ασφάλεια του πλοίου, οι οποίες είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την αποκόλληση και διάσωσή του.

picture222.PNG

Πρέπει βεβαίως να υπογραμμιστεί ότι στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας διάσωσης του Φ/Γ-Ο/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ μετά την προσάραξή του, συνετέλεσε αφ’ ενός μεν η αρτιότητα των ναυπηγικών μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν από υψηλής επιστημονικότητας και εμπειρίας ναυπηγικό γραφείο, αφ’ ετέρου δε η υποδειγματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ιδιαίτερη επισήμανση πρέπει επίσης να δοθεί στο γεγονός ότι στην διάσωση του πλοίου συνέβαλλε καθοριστικά η παρουσία και συνεισφορά τόσο των εκπροσώπων του Κλάδου Επιθεωρήσεων Πλοίων όσο και των αξιωματικών του Λιμεναρχείου Σαντορίνης.

9a763d95-0b94-499d-b586-e08e4999e2fe.JPG

image008_1.png