Ιλιγγιώδη αύξηση σε έναν μήνα, που αγγίζει σχεδόν το 20%, καταγράφει ο αριθμός των οφειλετών του δημοσίου.

Νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν πως οι οφειλέτες έφθασαν τον Μάιο συνολικά στους 4,74 εκατομμύρια ΑΦΜ, έναντι 3,94 εκατομμύρια που ήταν ως τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσα σε ένα μήνα και πριν καν «φορτωθούν» τον λογαριασμό για επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής που βεβαιώθηκε τον Ιούλιο, δημιουργήθηκαν 800.093 νέοι οφειλέτες.

Πάντως, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν τον Μάιο ήταν περιορισμένα (μόλις 314 εκατ. ευρώ έναντι 334 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021) εξέλιξη που δείχνει μάλλον πως πρόκειται για χρέη πολύ μικρού ύψους.

ΜΑΪΟΣ 2022 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 ΜΤΒΛ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 112.537.319.344   112.551.205.027 -0,01%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 25.481.626.609   25.417.077.406 0,25%
Ρυθμιζόμενο ποσό 5.057.646.627   5.224.757.219 -3,20%
Υπόλοιπο σε αναστολή 793.766.232   815.755.498 -2,70%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 87.055.692.735   87.134.127.621 -0,09%
Πλήθος οφειλετών 4.744.758   3.944.665 20,28%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 πάντως το πλήθος των οφειλετών ήταν 3.905.073 ΑΦΜ, μειωμένο κατά 21,5% σε σχέση με Μάιο 2022.

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ        282.331.673
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ        263.827.917
ΜΑΡΤΙΟΣ        271.780.105
ΑΠΡΙΛΙΟΣ        220.442.514
ΜΑΪΟΣ        225.395.645
5ΜΗΝΟ     1.263.777.854  

 

    ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020    2021     2022 2022/2021
ΙΑΝ. 350.020.554 354.228.686 353.465.865  242.516.019  282.331.673 16,42%
ΦΕΒΡ.  357.795.501 297.417.622 329.956.257  197.311.010  263.827.917 33,71%
ΜΑΡΤΙΟΣ  277.164.526 272.230.876 183.569.065  186.095.014  271.780.105 46,04%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  310.001.287 241.393.686 146.570.566  187.351.198  220.442.514 17,66%
ΜΑΪΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674  187.368.260  225.395.645 20,30%
5ΜΗΝΟ  1.556.055.832   1.409.534.687   1.178.489.426   1.000.641.501   1.263.777.854   26,30%

 

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 314 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  334 εκ. (μείωση κατά 7,75%).

Το 93 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2021 ΜΑΪΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 3.977.161 3.537.228 -11%
Εισόδημα 37.269.246 29.744.869 -20%
Φόροι στην Περιουσία 5.880.391 6.819.700 16%
Πρόστιμα  Άμεσοι 7.373.125 6.677.285 -9%
Φ.Π.Α. 173.326.046 192.336.660 11%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 12.239.198 2.837.251 -77%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 1.165.701 1.506.755 29%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 55.567.321 13.448.926 -76%
Δάνεια 2.651.096 16.153.513 509%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 17.711.303 18.663.119 5,37%
ΣΥΝΟΛΟ 317.160.587 291.725.307 -8%

 

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφθασε τα 4,037 δισ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φθάσει τα 2,901 δις (αυξημένο κατά 39,2%)

Υπενθυμίζεται πάντως ότι στο συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος συμπεριλαμβάνεται και η ακραία τιμή ενός μόνου οφειλέτη, ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Στις συγκρίσεις των δύο περιόδων θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας.

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφθασε τα 270 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φθάσει τα 315 εκ. (μείωση κατά 14,33%)

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,773 δις , ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,647 δις (αυξημένο κατά 42,6%)

Στις συγκρίσεις των δυο περιόδων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Μαΐου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 156εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 113εκ € (αύξηση κατά 38,5%) .

To 94 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2021 ΜΑΪΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 6.671.118 9.995.128 50%
Εισόδημα 26.540.206 34.417.387 30%
Φόροι στην Περιουσία 12.279.852 16.212.952 32%
Φ.Π.Α. 58.308.694  

85.294.304

46%
ΣΥΝΟΛΟ 103.799.870  

145.919.771

41%

Σε ό,τι αφορά το 5μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 761 εκ € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 661 εκ. € (αύξηση κατά 15,1%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 334.892.778 350.033.149 4,5%
ΦΕΒΡ. 496.209.557 422.238.586 460.807.129 392.099.598 449.849.880 14,7%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 350.572.787 478.129.209 36,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 299.378.691 377.095.826 26,0%
ΜΑΪΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 315.814.377 399.866.652 26,6%
5ΜΗΝΟ 2.354.771.314 2.018.891.669 1.636.433.404 1.692.758.232 2.054.974.716 21,4%

Επισήμανση: «Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς…».

Διαβάστε ακόμη: 

Μοχάμεντ Ελ Εριάν: Έρχεται σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή διεθνώς – Καλά προετοιμασμένη η Ελλάδα 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Μαζί με τον «λογαριασμό» έρχονται και αναδρομικοί έλεγχοι

Aegean: Οι υψηλές κρατήσεις – πάνω από το 2019 – «αντίβαρο» σε κόστος καυσίμων και ακριβό δολάριο