οφειλέτες

Ο μύθος του... “λεφτά υπάρχουν” και τα πραγματικά υποζύγια των κρατικών ταμείων. Τα χρέη που μεταφέρονται χωρίς ελπίδα είσπραξης. Πάνω από 70.774 πολίτες χρωστούν (ακόμα) έως 1 ευρώ!