Αντιμέτωπες με την έκδοση ΑΦΜ βρίσκονται οι πολυκατοικίες, καθώς η προβλεπόμενη διαδικασία μοιάζει αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, «Εξοικονομώ»  και  να εκτελούν συναλλαγές φορολογικού ενδιαφέροντος (όπως εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων).

Ήδη, βέβαια πολλές πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ διαχειριστή τρέχουν να δημιουργήσουν καρτέλα στην εφορία, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο για τους εξής λόγους: Πρώτον, απαιτείται πρακτικό γενικής συνέλευσης με αποδοχή όλων των ιδιοκτήτων (τα 1.000 χιλιοστά) κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο. Δεύτερον, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €100 για όσους δεν έβγαλαν εγκαίρως το ΑΦΜ.

Στο φόντο αυτό απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή δίνει λύσεις καθώς προβλέπει:

  • Τη δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης εκλογής του.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως την ορίζει ο κανονισμός.
  • Αν δεν υπάρχει κανονισμός κτηρίου, ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί παμψηφίας.
  • Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, όπου σε πολυκατοικίες δεν υπάρχει διαχειριστής λόγω διαφωνιών η έκδοση ΑΦΜ ήταν αδύνατη για την πολυκατοικία, κι έτσι δεν ήταν εφικτό να καταβληθούν τα επιδόματα. Κάτι που πλέον με την Απόφαση του Διοικητή επιλύεται και πλέον οι πολυκατοικίες μπορούν χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία να αποκτήσουν ΑΦΜ.

Με την απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή, επίσης,  αποποιείται και η εκμίσθωση κοινοτήτων διαμερισμάτων των πολυκατοικιών (π.χ. παλαιά θυρωρεία) και η δήλωση του μισθώματος από τον διαχειριστή με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας.

Διαβάστε ακόμη: