Ετήσια αύξηση 1,6% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2024, έναντι αύξησης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Φεβρουάριο 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2024 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2023, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Φεβρουαρίου 2024

Ι. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2024 με Φεβρουάριο 2023 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά
1,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, προήλθε από τις
ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 10,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων.
• Κατά 3,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.
• Κατά 2,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων
καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.

Από την μείωση:

• Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 (Πίνακας 2)

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 κατά 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 14,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 8,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 3,6% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 3,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

IIΙ. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2024 με Ιανουάριο 2024

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των
επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την μείωση:

• Κατά 4,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 0,9% του Δείκτη Μεταποίησης.
Από την αύξηση:
• Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Διαβάστε ακόμη

«Καμπάνες» έως και 60.000 ευρώ για τους αυθαίρετους της παραλίας

Αλλάζουν όλα στην εφορία με κατάργηση εγγράφων, βιβλίων και παραδοσιακών ελέγχων

Fly Over: Το μπλόκο του ΣτΕ και οι αβεβαιότητες του μεγάλου έργου  

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ