Οικονομία

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

  • Στέλιος Κράλογλου


Από σήμερα έως τις 26/10/2020 η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις. Εντός της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”  (www.aade.gr/mybusinesssupport), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ λήγει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Συνολικά, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ 174.027 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το δάνειο οι δικαιούχοι είναι ο τζίρος να έχει συρρικνωθεί κατά 10% στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση την απώλεια τζίρου αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό για αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή. Η ελάχιστη ενίσχυση είναι, όπως και στους προηγούμενους δύο κύκλους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζομένους και κλιμακώνεται στις 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζομένους, σε 8.000 ευρώ για όσες απασχολούν 6-20 άτομα, 15.000 ευρώ για 21-50 εργαζομένους και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 50 και άνω εργαζομένους. Το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%. Αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (-0,26), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.