Οικονομία

Εγκρίθηκε η συμφωνία για το Ελληνικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο

  • newsroom


Το «πράσινο φως» πήρε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία για την αποκρατικοποίηση του Ελληνικού.

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ΄ αριθμ. 175/2016 απόφασή του έκανε δεκτές ως νόμιμες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο μνημόνιο κατανόησης (ΜοU) για την εκποίηση των 6,2 χιλιάδων στρεμμάτων στο Ελληνικό.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη πραγματοποιήσει προέλεγχο του μνημονίου κατανόησης, αλλά επήλθαν στη συνέχεια τροποποιήσεις, όπως μείωση των τετραγωνικών δόμησης, κ.λπ. και για το λόγο αυτό διαβιβάστηκε και πάλι στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο για νέο προέλεγχο.

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς κανένα σχόλιο ή παρατήρηση, ενέκρινε το τροποποιημένο μνημόνιο κατανόησης.

Κατόπιν αυτών, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υπογραφή της επικαιροποιημένης σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας που θα αναλάβει την αξιοποίηση του Ελληνικού.