Πρεμιέρα κάνει τον Σεπτέμβριο το Eispraxis, το νέο ηλεκτρονικό όπλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το οποίο σχεδιάζει να κυνηγήσει τους οφειλέτες και να εισπράξει τα χρέη από όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να αγγίζουν τα 113 δισ. ευρώ, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το νέο της όπλο προκειμένου να εισπράξει: κάθε οφειλέτης θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ανάλογα με τη συμπεριφορά του το Eisxpaxis θα ενεργοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές.

Με βάση νέα διευκρινιστική εγκύκλιο οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν με το Eispraxis να αντλούν πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το ICISnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, Χρηματιστήριο, Εργάνη, ΓΕΜΗ κ.ά.).

Για κάθε οφειλή θα υπάρχει ξεχωριστός ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Παράλληλα, θα εποπτεύονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.ά.
Με βάση τα στοιχεία αυτά θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικά μηνύματα για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας. Οι αποστολές θα γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα κάθε φορά που λήγει κάποια προθεσμία πληρωμής φόρου. Εάν δεν υπάρξει κάποια κίνηση από τον υπόχρεο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε το σύστημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μη χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανήλθε σε 4.744.758, εκ των οποίων η φορολογική διοίκηση μπορεί να λάβει μέτρα για 1.957.739 φορολογουμένους.

Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που ελήφθησαν το έτος 2021 από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανήλθε σε 253.083 (με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων -τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.- να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, 90,9%). Φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 32.000 κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ συνολικά αναγκαστικά μέτρα έχουν ληφθεί για 1.364.388 φορολογουμένους που χρωστούν στην Εφορία ποσά άνω των 500 ευρώ.

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis οι «φιλοδοξίες» της Εφορίας μεγαλώνουν, αφού:

■ Θα υπάρξει άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
Θα ταξινομούνται οι υποθέσεις οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).
■ Θα υπάρξει πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή των ανοιχτών λογαριασμών μεταξύ της Εφορίας και των φορολογουμένων όσον αφορά τόσο τις πληρωμές φόρων όσο και τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
■ Θα εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.
Θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
■ Θα παρακολουθούνται η απόδοση των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, ως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί τουλάχιστον 2,2 δισ. ευρώ από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ από τη λίστα των μεγαλοοφειλετών, καθώς και το 28% των χρεών των «φρέσκων» οφειλών, δηλαδή αυτών που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή του έτους.

Στο αντίποδα, πάντως, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επιταχύνει τις διαδικασίες για τις επιστροφές φόρου.

Στόχος είναι να θα επισπευστούν οι διαδικασίες για την καταβολή των χρωστούμενων από τη φορολογική διοίκηση που αποτελεί μια μεγάλη πληγή. Σήμερα, οι φορολογούμενοι περιμένουν στην ουρά για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται λόγω των καθυστερήσεων του μηχανισμού στις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό τυχόν οφειλών προκειμένου να γίνει συμψηφισμός.

Με το νέο σύστημα που σχεδιάζεται θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής. Θα αφορά «καθαρές» ως προς την Εφορία επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και άμεσα θα λαμβάνουν αυτόματα απάντηση για την ημερομηνία επιστροφής του σχετικού ποσού που δικαιούνται.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφής του ΦΠΑ αποτελεί έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022, η Αρχή θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφών, της ηλεκτρονικής υποβολής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής.

Διαβάστε ακόμη 

Στέλιος Χατζηιωάννου: «Αυτοί είναι οι νικητές της πανδημίας» – 4 έξυπνες επιχειρηματικές ιστορίες

Δυάρι στου Ζωγράφου στα €500 και στην Κηφισιά στα €900 (πίνακας)

Σήμα ανάφλεξης τιμών ρεύματος δείχνει ο «διακόπτης» Πούτιν