Δυναμική μεταρρυθμίσεων και «ράλι» Ανάπτυξης πάνω και από 7% για το 2021, διαβλέπει για την ελληνική οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Έκθεση  της 12ης Αξιολόγησης που δημοσίευσε υπό καθεστώς αυστηρής εποπτείας της χώρας.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που πριν ένα μήνα δημοσίευσε το newmoney, παρά τη γενική πρόοδο που διαπιστώσουν ότι συντελέστηκε εν μέσω πανδημίας, οι επικεφαλής των θεσμών εμφανίζονται ανήσυχοι για τα σωρευμένα κρατικά χρέη σε ιδιώτες, αλλά και ιδιαίτερα δύσπιστοι πλέον σε υποσχέσεις για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για αποπληρωμή των κρατικών χρεών στους ιδιώτες.

Οι «καυτές πατάτες» της 12ης Έκθεσης Αξιολόγησης είναι οι καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους σε ιδιώτες, τα κόκκινα δάνεια, το νέο πλαίσιο προστασίας των κατοικιών ευάλωτων δανειοληπτών  και η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα απασχολούν το «ξεπάγωμα» των πλειστηριασμών, νέος Κώδικας Πολιτικής  Δικονομίας και η ηλεκτρονική δίκη.

Και συνολικά πάντως, στο ευρύτερο πλαίσιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για όλα τα κράτη-μέλη, η Ελλάδα παίρνει καλό βαθμό από την Κομισιόν. Μεταξύ όλων των χωρών με υπερβολικό δημόσιο χρέος, απευθύνει ιδιαίτερες συστάσεις μόνον στην Ιταλία, ενώ για Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία τις καλεί να παίρνουν μέτρα στήριξης διατηρώντας όμως «συνετή δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα».

Θετικά εκφράζονται οι θεσμοί για την πρόοδο στις αποκρατικοποιήσεις, αλλά παρακολουθούν στενά και μεταρρυθμίσεις όπως το Κτηματολόγιο και οι νέοι Δασικοί χάρτες.

12η Αξιολόγηση: Τι ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Επιτροπή δημοσίευσε την 12η έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας που ενεργοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής βοήθειας τον Αύγουστο του 2018.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει περαιτέρω προς την επίτευξη των επιμέρους δεσμεύσεων, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε ορισμένους τομείς, που συνδέονται εν μέρει με τις προκλήσεις λόγω πανδημίας ή τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021.

Οι αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στον ενεργειακό τομέα και για την διαχείριση στα δημόσια οικονομικά, κάνοντας παράλληλα σημαντικά και ευπρόσδεκτα βήματα προς την ολοκλήρωση των περισσότερων επιμέρους δεσμεύσεων της χώρας, έως τον Απρίλιο του 2022.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν την εποικοδομητική δέσμευση της κυβέρνησης να διατηρήσει τη δυναμική και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα καθυστερήσεων, ιδίως όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη.

Η έκθεση δίνει το μήνυμα στο Eurogroup για να αποφασίσει για την αποδέσμευση του επόμενου συνόλου πολιτικών μέτρων για το ελληνικό χρέος.

Συστάσεις για «συνετό» Προϋπολογισμό

Η Κομισιόν ανακοίνωσε τις συστάσεις για τον Προϋπολογισμό και τα μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία).

Όπως είχε συστήσει το Συμβούλιο, όλα τα κράτη μέλη κάνουν χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος (RRF) για τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων και τη στήριξη της ανάκαμψης.

Όπως επίσης συνέστησε το Συμβούλιο, όλα τα κράτη μέλη διατηρούν τα εθνικά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις.

Το Συμβούλιο συνέστησε στην Ιταλία να περιορίσει την αύξηση των κρατικών δαπανών. Αυτό δεν προβλέπεται να διασφαλιστεί επαρκώς, καθώς προβλέπεται αύξηση των πρωτογενών δαπανών το 2022. Η  Επιτροπή καλεί την Ιταλία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για περιορισμό της αύξησης των κρατικών δαπανών.

Για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους τους και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ τις καλεί κατά τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, να διατηρήσουν  «συνετή δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα».

«Ανισορροπίες»

Πηγή ανησυχίας παραμένει για την Ελλάδα το υψηλό δημόσιο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ), το επενδυτικό κενό και το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση της Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Ωστόσο καταγράφεται σημαντική  πρόοδος αφού η ελληνική οικονομία, μετά από μια απότομη συρρίκνωση κατά 9% το 2020, φέτος εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,1% και κατά 5,2% το 2022. Στο τέλος του 2022, το ΑΕΠ θα είναι κατά 2,4% υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον, η καλή πορεία του Τουρισμού αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2021 και το 2022. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης το 2020, στο 206,3%, αντανακλώντας το βάθος της ύφεσης και τον αντίκτυπο των μέτρων για τον περιορισμό του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της κρίσης λόγω COVID-19. Ο δείκτης του δημόσιου χρέους προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται το 2021. Οι μακροπρόθεσμες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από την αρχή της πανδημίας, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων αναχρηματοδότησης.

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα έγινε αρνητική το 2020 και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 είναι ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών. Αν και εξακολουθεί να είναι υψηλός, στο 26,1% τον Μάρτιο του 2021, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σημαντικά το 2020 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με αργό ρυθμό το 2021. Μετά τη λήξη του μορατόριουμ, μια αρχική εκτίμηση δείχνει μέτρια δυσμενή αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά οι αρνητικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως λόγω των κρατικών μέτρων στήριξης, αλλά παρέμεινε υψηλό στο 16,3% το 2020. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μείωση της ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Αχίλλειος πτέρνα» ο Τουρισμός

Όπως ανακοίνωσε η ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η  πανδημία COVID-19 είχε ασύμμετρο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές περιφέρειες: οι περιοχές που εξαρτώνται από τον Τουρισμό έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα. Άλλοι τομείς επηρεάστηκαν λιγότερο. Ο αριθμός των ωρών εργασίας μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 2019 και 2020 στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, και ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλες τουριστικές οικονομίες. Αντιθέτως οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ επηρεάστηκαν λιγότερο, εν συγκρίσει με τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά περιφέρειες.

Διαβάστε ακόμα:

Με 9μηνη καθυστέρηση η λειτουργία του Φορέα Ακινήτων – Τι πρέπει να γνωρίζουν τα ευάλωτα νοικοκυριά

Μητσοτάκης στην Washington Post: Η Ελλάδα είχε πολύ σοβαρά προβλήματα – Πώς επέστρεψε σε θετική πορεία

«Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές η Jefferies – Η Ελλάδα ένα από τα πιο ισχυρά turnarounds το 2021