Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 έχουν περιθώριο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι προκειμένου να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2022.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2022 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Εάν δεν ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής, θα παραμείνουν στην κατηγορία που έχουν ήδη υπαχθεί.

Από την 1η Μαρτίου 2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τα έτη εργασίας, τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και από το ύψος του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα η κατάταξη σε μία από τις έξι «ασφαλιστικές κατηγορίες» γίνεται αποκλειστικά μετά από ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου.

Οι μηνιαίες εισφορές των κατηγοριών αυτών για κύρια σύνταξη και κλάδο υγείας κυμαίνονται από 210 ευρώ έως 566 ευρώ και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Σημαντικό κίνητρο για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας είναι το γεγονός ότι, από τη δεύτερη κατηγορία και άνω, η εισφορά υπέρ κλάδου υγείας σταθεροποιείται στα 66 ευρώ και άρα οι υψηλότερες εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά προς όφελος των συντάξιμων αποδοχών.

Παράλληλα, σε δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι ασφαλισμένοι.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί (πχ. με εξαρτημένη εργασία, ως αμειβόμενα μέλη ΔΣ κ.ά.) μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ το διάστημα για το οποίο είναι παράλληλα απασχολούμενοι ως μισθωτοί, προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές τους ως ελεύθερων επαγγελματιών να διαμορφώνονται ανάλογα.

Στην πράξη, μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για το ελεύθερο επάγγελμα που ασκούν. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την όποια διαφορά.

Διαβάστε ακόμα:

Το διπλό στοίχημα του 2022 για το δημόσιο χρέος

Ξενοδόχοι: Βλέπουν …μονοψήφια νούμερα στις πληρότητες και ζητούν οικονομική στήριξη

Citigroup: Στις αγορές με 10ετές η Ελλάδα μέσα στον Ιανουάριο