Ορατές και στις ελληνικές εξαγωγές είναι οι επιπτώσεις της επιβράδυνσης στην παγκόσμια οικονομία. Η πίεση που υφίστανται οι διεθνείς αγορές αρχίζει πλέον και αποτυπώνεται και στην προσπάθεια των Ελλήνων Εξαγωγέων, οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για την επέκταση των εργασιών τους σε νέες κατηγορίες και προορισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο υποχώρησαν κατά 14,5% ενώ μειωμένες ήταν και οι εισαγωγές, οι οποίες περιορίστηκαν κατά 17%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 21%.

Παρόμοια είναι η εικόνα στο επτάμηνο, όπου οι εξαγωγές και οι εισαγωγές μειώθηκαν ενώ και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 18,2%. Το θετικό ωστόσο είναι πως οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή στο επτάμηνο παραμένουν αυξητικές.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Αδιαμφισβήτητα η επιδείνωση των συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία έχει επηρεάσει τις ελληνικές εξαγωγές.

Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό ότι κατά το 7μηνο παραμένουν αυξητικές οι εξαγωγές της χώρας, κατά 4,3% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Τέλος θεωρούμε πως υπάρχει η δυναμική για να επιστρέψουμε σε θετικό έδαφος και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμη και μέσα σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον».

Ειδικότερα εξετάζοντας το μήνα Ιούλιο πολύ σημαντική ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-33%), Βιομηχανικά (-12%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-14,2%). Οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώα ζωντανά αυξήθηκαν κατά +4,7%, όπως και της κατηγορίας Χημικά κατά +6,4%. Πρακτικώς στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές της κατηγορίας Μηχανήματα )-0,5%).

Πολύ σπουδαία άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Λάδια (+37,8%) και Ποτά & Καπνός (+19,5) όταν οι εξαγωγικές επιδόσεις των Πρώτων Υλών υποχωρούν κατά –14,6% και των χαμηλών σε αξία Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -7,3%, τον Ιούλιο του 2023.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, υποχώρηση καταγράφει η πορεία των εξαγωγών κατά το μήνα Ιούλιο του 2023 καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 725,9 εκ. ευρώ ή κατά -14,5% και ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ έναντι 4,99 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών όμως, η προαναφερόμενη μείωση συρρικνώνεται αισθητά και αγγίζει μόλις το -5,6%, με αποτέλεσμα να κατέλθουν σε 2,95 δισ. ευρώ από 3,12 δισ. ευρώ, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 175,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία που διαδραματίζει η μείωση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά -33%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές τον Ιούλιο του 2023 υποχώρησαν σημαντικά κατά 1,38 δισ. ευρώ ή κατά -17% και ανήλθαν μόλις σε 6,72 δισ. ευρώ έναντι 8,10 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών κατήλθαν σε 5,02 δισ. ευρώ από 5,22 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά -201,7 εκ. ευρώ ή κατά -3,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά τον Ιούλιο του 2023 κατά 651,7 εκ. ευρώ ή κατά -21%, στα 2,45 δισ. ευρώ από 3,11 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε, στα 2,08 δισ. ευρώ από 2,10 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 26,3 εκατ. ευρώ ή κατά -1,3%.

Πλέον γίνεται φανερό πως το πρόσημο στο επτάμηνο μετατρέπεται σε αρνητικό, παρ’ όλο το καλό ξεκίνημα στις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου μειώνονται κατά 918 εκ. ευρώ ή κατά -3% και υποχωρούν σε 30,11 δισ. ευρώ από 31,03 δισ. ευρώ. Χωρίς όμως, τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι οι εξαγωγές για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2022, στα 21,21 δισ. ευρώ από 20,33 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 878,9 εκ. ευρώ ή κατά 4,3%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 μειώθηκαν, καθώς υποχώρησαν κατά 4,77 δισ. ευρώ ή κατά -9,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 47,46 δισ. ευρώ έναντι 52,23 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές περιορίστηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 35,17 δισ. ευρώ από 35,78 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν μόλις κατά 617,5 εκ. ευρώ ή κατά -1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2023 μειώθηκε κατά 3,85 δισ. ευρώ ή κατά -18,2%, στα 17,35 δισ. ευρώ από 21,20 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 13,96 δισ. ευρώ από 15,45 δισ. ευρώ, δηλαδή υποχώρησε κατά 1,50 δισ. ευρώ ή κατά -9,7%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιούλιο του 2023, παρατηρείται πτώση των αποστολών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-14,2%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά -15%. Ακόμη και όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ καταγράφουν μείωση κατά -3,7% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά -9,1%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών – μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό παρέμεινε στάσιμο και άγγιξε το 54,6% έναντι 54,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,6% έναντι 45,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,6% και των Τρίτων Χωρών στο 34,4%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2023, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (+3,7%) ενώ υποχώρησε προς τις Τρίτες Χώρες (-10,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 5,2% και προς τις Τρίτες Χώρες, κατά 2,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούλιο του 2023 καταγράφονται τόσο ανοδικές όσο και πτωτικές τάσεις στους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή – Καύσιμα (-33%), Βιομηχανικά (-12%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-14,2%). Οι εξαγωγές της κατηγορίας Τρόφιμα & Ζώα ζωντανά αυξήθηκαν κατά +4,7%, όπως και της κατηγορίας Χημικά κατά +6,4%. Πρακτικώς στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές της κατηγορίας Μηχανήματα (-0,5%).

Πολύ σπουδαία άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Λάδια (+37,8%) και Ποτά & Καπνός (+19,5) όταν οι εξαγωγικές επιδόσεις των Πρώτων Υλών υποχωρούν κατά –14,6% και των χαμηλών σε αξία Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -7,3%, τον Ιούλιο του 2023.

Εξετάζοντας το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των δύο σημαντικότερων από τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή & Καύσιμα (-18,4%) και Βιομηχανικά (-7,5%), καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες κατά -10,1% και Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά -16,3%.

Σημαντικά, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (+10,8%), Χημικών (+3,5%), Μηχανημάτων (+11,1%), Διαφόρων Βιομηχανικών (+4,9%), Λαδιών (+115,6%) και Ποτών & Καπνού (+26,2%), σε σχέση με το περσινό επτάμηνο.

Διαβάστε ακόμη

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group μετά τη δολοφονία του Αντώνη στο Blue Horizon

Φρούτα και λαχανικά: Αύξηση 13,2% στις εισαγωγές το οκτάμηνο του 2023

ΕΣΠΑ 2021 – 2027: Οι χρηματοδοτήσεις 1 εκατ. ευρώ για 73 σχέδια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ