Ο ΕΝΦΙΑ του 2021 αναμένεται να φτάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου σε περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 του ίδιου μήνα.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες, δηλαδή εκείνες που ισχύουν μέχρι τα τέλη του χρόνου, και περιλαμβάνει τις εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν το 2020.

Οι κατηγορίες ακινήτων, για τις οποίες ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με έκπτωση φόρου έως και 100%, είναι οι εξής:

 • Αποθήκες, πάρκινγκ, πισίνες: Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κτλ, φορολογούνται με έκπτωση 90%. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες, είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη, είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες, φορολογούνται κανονικά. Για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1.
 • Ημιτελή κτίσματα: Φορολογούνται με έκπτωση 60%. Ως ημιτελή χαρακτηρίζονται τα κτίσματα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής τους, τα οποία δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται ως κτίσματα. Επίσης, ημιτελή χαρακτηρίζονται και τα κτίσματα, ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής τους, τα οποία ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και είναι κενά. Στα ημιτελή εφαρμόζεται συντελεστής 0,4.
 • Κτίρια προ του 1930: Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,6.
 • Ειδικά κτίρια: Φορολογούνται με έκπτωση 50% με την προϋπόθεση ότι έχουν κτιστεί με οικοδομική άδεια και έχουν άδεια λειτουργίας. Για τα κτίρια αυτά ο φόρος μειώνεται, αφού εφαρμόζεται συντελεστής που ορίζεται σε 0,5. Όταν πρόκειται για βοηθητικούς χώρους και εφαρμόζεται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων, δεν εφαρμόζεται και ο συντελεστής ειδικών κτιρίων.
  Για τους κύριους χώρους των ειδικών κτιρίων που είναι πάνω από 500τμ εφαρμόζεται και ο συντελεστής απομείωσης επιφάνειας. Ειδικά κτίρια, για τα οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών κτιρίων 0,5 είναι: 1) Οι σταθμοί αυτοκινήτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, 2) ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων, 3) εκπαιδευτηρίων, 4) αθλητικών εγκαταστάσεων, και 5) κτιρίων που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται για: α) κτίρια κατοικίας, β) κτίρια μονοκατοικίας, γ) κτίρια γραφείων – καταστημάτων.

Όπως πέρυσι, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί για όλους τους υπόχρεους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίστηκε το 2020, οπότε οι φορολογούμενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα θα οφείλουν να πληρώσουν τα ίδια ποσά που εκλήθησαν να καταβάλουν και τότε.

Αλλαγές στον λογαριασμό του φόρου ακινήτων θα δουν οι ιδιοκτήτες που απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητα εντός του 2020, με συνέπεια η ακίνητη περιουσία τους την 1η Ιανουαρίου 2021 να έχει αυξηθεί ή μειωθεί αντίστοιχα.

Και για το έτος 2021 θα χορηγηθούν οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που χορηγήθηκαν και κατά τα έτη 2019 και 2020 στο συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, ώστε ο φετινός λογαριασμός να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τον ΕΝΦΙΑ του 2019 και του 2020.

Ειδικότερα, και για το έτος 2021 θα χορηγηθεί μείωση 10% – 30% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών.

Η έκπτωση είναι κλιμακούμενη, σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο ως εξής:

 • 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ
 • 27% για αξία ακίνητης περιουσίας από 60.001 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ
 • 25% για αξία ακίνητης περιουσίας από 70.001 ευρώ και έως 80.000 ευρώ
 • 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 80.001 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ
 • 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ

Διαβάστε ακόμη

Eρευνες για μαύρο χρήμα σε youtubers, influencers και instagrammers

DW: Θα γίνει η Σουηδία παράδεισος για γκάνγκστερ;

Κλειστοί χώροι: «Μπλόκο» στην είσοδο ανεμβολίαστων από το φθινόπωρο