«Ανάσα» σε εκατομμύρια φορολογούμενους που απειλούνται με κατασχέσεις και άλλα εισπρακτικά μέτρα δίνει η εφορία παρέχοντας, μέχρι το τέλος Ιουλίου, τη δυνατότητα επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις που χάθηκαν. Παρέχει δε και τη δυνατότητα σε συνεπείς φορολογούμενους να διευθετήσουν με δόσεις, έκτακτα χρέη που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια.

Ο νέος διακανονισμός με την εφορία έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο όπου σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν 113,8 δισ ευρώ. Από αυτά τα 39,5 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 74,247 δισ. ευρώ οι επιχειρήσεις.

Για όλους αυτούς υπάρχει μια νέα ευκαιρία: Έως το τέλος Ιουλίου έχουν οι φορολογούμενοι μπορούν να επανενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων, ( χρέη προ του 2020 προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία) και των 36 ή 72 δόσεων, για τα λεγόμενα «κορωνοχρέη» προς τις εφορίες.

Με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών η ΑΑΔΕ παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για την επανένταξης στις ρυθμίσεις χρεών. Ειδικότερα θα πρέπει να κάνετε τις εξής 3 κινήσεις:

1. Να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση

2. Να καταβάλετε εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και όχι αργότερα από την 31.07.2023, το απαιτητό ποσό για την επανένταξη που αντιστοιχεί στο άθροισμα δύο δόσεων (της παλαιότερης και της τρέχουσας) της ρύθμισης που αναβιώνει.

3. Η καταβολή του απαιτητού ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ΝΕΑΣ Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), που θα εμφανιστεί μετά την υποβολή της αίτησης επανένταξης, αποκλειστικά με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους :
◦ Μέσω web-banking ή
◦ Σε υποκατάστημα στην Τράπεζα σας, μόνο αν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web-banking

Η αναβίωση της/των ρυθμίσεών σας θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του αρχείου πληρωμών των Τραπεζών από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ .

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβίωσης από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση της ιστοσελίδας myAADE θα ενημερωθείτε για τα στοιχεία της ρύθμισης που αναβίωσε (δόσεις, ποσά, ημερομηνίες καταβολής, και νέα ΤΡΟ -Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής).

Σε περίπτωση που οι υπαγόμενες στην απολεσθείσα ρύθμιση οφειλές έχουν περιληφθεί μεταγενέστερα σε πάγια ρύθμιση που είναι σε ισχύ, προχωρώντας στη διαδικασία της αναβίωσης, η μεταγενέστερη ρύθμιση θα απολεσθεί, εφόσον όλες οι οφειλές σας εντάσσονται στη ρύθμιση που αναβιώνει. Σε διαφορετική περίπτωση η μεταγενέστερη ρύθμισή σας θα εξακολουθήσει να ισχύει για τις υπόλοιπες (εκτός αναβίωσης) οφειλές σας.

Από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, της ιστοσελίδας myAADE θα ενημερωθείτε για τη νέα ΤΡΟ που θα χρησιμοποιείτε εφεξής για την πληρωμή της μεταγενέστερης ρύθμισης που εξακολουθεί να ισχύει ως συνέχεια της παλαιότερης.

Τα sos για την ένταξης στη νέα ρύθμιση με 36 – 72 δόσεις

«Σωσίβιο» για οφειλές 9 δισ ευρώ ρίχνει εφορία με την νέα ρύθμιση 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων που αφορά όσα χρέη δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021.

Τη νέα ρύθμιση μπορούν να την αξιοποιήσουν όσοι φορολογούμενοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η-11-2021 και έως την 1η- 2-2023, θα μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 μηνιαίες δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό της ΑΑΔΕ θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα εξής δυο σημεία:

• Σε περίπτωση που έχετε απολέσει έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) ή β) το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α΄207), όπως ισχύει, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση επανένταξής τους. Εφόσον πληρώσετε τη δόση επανένταξης και οι ρυθμίσεις επικυρωθούν, επιλέξτε Ρ9 για να ρυθμίσετε οφειλές με ημερομηνία λήξης από 01/11/2021 έως 31/01/2023, με την προϋπόθεση ότι κατά την 01/11/2021, δεν υπήρχαν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο. Εφόσον πληρώσετε την πρώτη δόση της Ρ9 και η ρύθμιση επικυρωθεί, επιλέξτε Ρ7, για να ρυθμίσετε τυχόν λοιπές οφειλές που δεν εντάσσονται στη Ρ9.

• Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ή της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οι οποίες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 293 ν.4738/2020, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης για τις ανωτέρω οφειλές. Εφόσον πληρώσετε την πρώτη δόση και η ρύθμισή σας επικυρωθεί, επιλέξτε Ρ9 ή Ρ7 για να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες οφειλές σας.

Διαβάστε ακόμη

Έτσι θα είναι το νέο «Μινιόν» – Καταστήματα, γραφεία, κατοικίες και εστίαση (πίνακας + pics)

Χρυσές λίρες: Πόσες πούλησαν οι Έλληνες τους πρώτους μήνες του 2023 – Το προφίλ πωλητών και αγοραστών (πίνακας)

To μυθικό σπίτι των 27 εκατομμυρίων της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στην Ουάσινγκτον στα χέρια μιας Ελληνίδας (pics, vid)