Μέχρι το τέλος του έτους θα αρχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας για όλους τους φορολογουμένους, το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διενέργεια των νέων φορολογικών ελέγχων.

Η ολοκλήρωση της δημιουργίας αυτής της βάσης δεδομένων τοποθετείται χρονικά στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Στη βάση δεδομένων του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου» που δημιουργείται στο Taxisnet θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τις κατοικίες, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τα μετρητά, τις καταθέσεις, τις πλάκες χρυσού, τις μετοχές, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τις συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, τα εταιρικά μερίδια, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και τα … άλογα ιπποδρόμου που κατέχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι!

Πρόκειται για ένα έργο που θυμίζει το «Γεφύρι της Άρτας» καθώς χτίζεται και ξανακτίζεται τα τελευταία 5 χρόνια! Ουσιαστικά, το περιουσιολόγιο θα λειτουργεί ως εργαλείο διαρκούς ελέγχου του “πόθεν έσχες” όλων των φορολογουμένων. Μετά την έναρξη λειτουργίας του, οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσία του φορολογουμένου θα πρέπει να δικαιολογείται από τις φορολογικές δηλώσεις του. Πριν από τη δήλωση μετρητών και ακινήτων που δεν δικαιολογούνται θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους μέσα από μια ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης να δηλώσουν αυτή την περιουσία, καταβάλλοντας φόρο, τον οποίο όμως δεν προσδιόρισε.

Υψηλά πρόστιμα

Σε όσους δεν δηλώσουν την περιουσία τους και αυτή εντοπιστεί, με οποιονδήποτε τρόπο, από το υπουργείο Οικονομιών θα τους επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, τα οποία θα προσεγγίζουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου που απεκρύβη.

Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις (σ.σ. στην αξία και τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων από έτος σε έτος, αναντιστοιχίες ανάμεσα στο ύψος του ετησίου εισοδήματος και της αξίας των κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) ώστε να στοχεύονται πιο αποτελεσματικά οι φορολογικοί έλεγχοι.

Διαβάστε ακόμη:

Πελαγίδης: Η ΕΚΤ θα στηρίξει την ανάκαμψη – Πιο πιθανό το σενάριο του ήπιου πληθωρισμού

Tο παράλογο με τα τέλη κυκλοφορίας 2021 (αλλά και κάθε χρονιάς)