Με τη μορφή της επιδότησης επιδιώκεται να στηριχθούν οι πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία και εμφάνισαν πέρυσι πτώση τζίρου τουλάχιστον 30%.

Το νέο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον μήνα.

Συγκεκριμένα, εντός Φεβρουαρίου προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Η υλοποίηση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ, ενώ «η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα».

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

  • Aνήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
  • Παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα
  • Καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος -σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο- λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα, και
  • Απασχολούν εργαζόμενους

Προκειμένου να είναι γρήγορες οι διαδικασίες, από τη στιγμή που το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πάρει «σάρκα και οστά», θα δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ, στην οποία οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν τα στοιχεία των δαπανών. Το τελικό ύψος της επιδότησης ενδεχομένως να καθορίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των δαπανών.

Δηλαδή, θα γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων που τηρούν τα κριτήρια που θα έχουν τεθεί, όπως η μείωση του τζίρου κατά τουλάχιστον 30%, αλλά και τις δαπάνες που δεν έχουν καλυφθεί από άλλα μέτρα στήριξης.

Μεταξύ των εναλλακτικών που μελετά το οικονομικό επιτελείο είναι η καταβολή του ποσού που θα έχουν να λάβουν οι δικαιούχοι να μην γίνεται μόνο με καταβολή μετρητών, αλλά και με συμψηφισμό μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Τα 12 μέτρα για την οικονομία

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προωθούνται τα εξής 12 μέτρα:

1ον: Ρυθμίζονται θέματα διενέργειας Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που χαρακτηρίζονται κομβικά για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής

2ον: Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή. Στην εν λόγω διάταξη συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών.

3ον: Προβλέπεται η καταβολή του 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ως αποζημίωση στους εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Επιπλέον, για τους εκμισθωτές – νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση το 60% του μηνιαίου μισθώματος. Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

4ον: Χορηγούνται διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων, δηλαδή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή. Εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν, επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

5ον: Ρυθμίζεται ο χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και η απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020.

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη διάταξη, ρυθμίζεται η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται. Έτσι, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, αλλά και η φορολογική διοίκηση.

Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος.

6ον: Ρυθμίζεται η υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς. Συγκεκριμένα, διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Η ευεργετική ρύθμιση αφορά όσους δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.

7ον: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου» (Aegean) για την αποκατάσταση της -άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία- ζημίας που αυτή υπέστη. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ.

Η βάση της απόφασης για την ενίσχυση προς την Aegean είναι ότι όταν λειτουργεί σε κανονικότητα, εκτός πανδημίας, συμβάλλει σημαντικά στα δημόσια οικονομικά, και ευρύτερα στην οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2019 απέδωσε 390 εκατ. ευρώ σε φόρους, εισφορές και τέλη υποδομών της χώρας. Το ποσό αυτό είναι εννέα φορές μεγαλύτερο από τα μερίσματα που πλήρωσε την ίδια χρήση στους μέτοχους της και πάνω από τρεις φορές την άμεση ενίσχυση που προβλέπουμε.

Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 11,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ορισθείσα αύξησή του, ενώ το Δημόσιο θα διαθέτει δικαίωμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 5 έτη μετά την ημερομηνία εκταμίευσης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία.

8ον: Ορίζεται ότι στις δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσης αδείας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας από τον ειδικό διαχειριστή.

Συνεπώς, οι ως άνω απαιτήσεις ικανοποιούνται πριν και ανεξάρτητα από τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων που επέρχεται μετά την κήρυξη του πίνακα κατάταξης πιστωτών ως εκτελεστού.

Περαιτέρω, και προς αποφυγή καθυστερήσεων, ολιγωριών και αμφισβητήσεων στις διαδικασίες ειδικών διαχειρίσεων, ρητώς προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

9ον: Θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των προληπτικών περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊού, στις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών.

10ον: Παραχωρούνται ακίνητα στο σωματείο «Νέος Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908» για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ιστορικό Σωματείο «Ηρακλής 1908» στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας.

11ον: Επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάταξη του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπει ότι μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

12ον: Eπιλύεται το χρονίζον πρόβλημα των αμφισβητήσεων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων χιλιάδων στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και διεκδικούνται από το Δημόσιο ως πρώην δασικά ενταγμένα εντός σχεδίου πόλης με την υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, κατόπιν αιτήματος των τοπικών φορέων, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην εξέταση των ενστάσεων του Δημοσίου επί ακινήτων που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και δεν καλύπτονται από το ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα των διεκδικήσεων και σε επιπλέον περιοχές, με τη συνεργασία και των φορέων που προβάλλουν δικαιώματα σε αυτές, ώστε να αντιμετωπιστεί ολιστικά το πολλαπλό πρόβλημα.

Για τον σκοπό αυτόν, θα συσταθεί Επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Διαβάστε ακόμη

«Παρέλυσαν» τα καταστήματα ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka (pics)

Όμιλος Γκριμάλντι: Ο νέος σχεδιασμός του στόλου του για την Αδριατική

ΕΛΤΑ: «Χρυσές» αποζημιώσεις σε όσους εργαζόμενους αποχωρήσουν μέσω εθελουσίας