Ήδη από τις 5 Ιανουαρίου 2021, έχει ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους δικαιούχους του 5ου κύκλου του χρηματοδοτικού σχήματος, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 είναι εώς την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ.

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή αναμένεται να γίνουν προς το τέλος του Ιανουαρίου και θα έχουν ως σημείο αναφοράς την πτώση του τζίρου για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, θα εκδοθεί νέα απόφαση, που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης των φθηνών κρατικών δανείων και θα ανοίγει το δρόμο των πληρωμών στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021.

Διαβάστε περισσότερα: