επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Τα 5 σημεία - κλειδιά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ή θα λάβουν χρήματα - Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η άμεση και έντοκη επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

Πιστώθηκαν 639 εκατ. ευρώ σε 203.964 δικαιούχους - Η επόμενη πίστωση ποσών του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου