Τελειωμό δεν έχει το θρίλερ με τις 17.000 ενστάσεις από έχουν υποβληθεί όσους έχασαν τα κρατικά δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής!

Το (τελευταίο) χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε ότι η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων θα είχε ολοκληρωθεί αυτήν την περίοδο. Όμως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε μια ένα παράταση έως τις 30 Απριλίου στην αρμόδια επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις. Όπως αναφέρεται σε νέα εγκύκλιο που περιλαμβάνει και αναλυτικές οδηγίες στις περιπτώσεις «η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης ολοκληρώνεται έως 30.4.2024. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης».

Με τη νέα παράταση και το κείμενο οδηγιών δίνεται περιθώριο για να «τρέξει» ο έλεγχος των ενστάσεων και να καλυφθούν όσοι έχασαν αδίκως τα δάνεια (π.χ. επειδή έκαναν κάποιες λάθος καταχωρήσεις). Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Όμως, όπως αναφέρεται στην νέα εγκύκλιο η καταβολή τυχόν ποσών καταβάλλονται στις αιτούσες επιχειρήσεις μόνο εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης. Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο, ενώ κάθε γενικόλογη αναφορά δύναται να απορριφθεί ως αόριστη.
  • Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «MyBusinessSupport» το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται Τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση να συμπληρωθούν εκ των υστέρων της υποβολής της αίτησης χορήγησης, γίνονται αποδεκτά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωριστεί ως 31.3.2021.
  • Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019, 2020 έως 31.3.2022 και το φορολογικό έτος 2021 έως 31.12.2023, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν. Ειδικά οι επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και 2020, έως την 31η.05.2022.
  • Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ, κατά την κρίση της, ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης
  • Δεν έχουν πραγματοποιήσει παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.
  • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Οι αιτούσες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα επανεξέτασης, ενημερώνονται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ, μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ποσό ενίσχυσης προς καταβολή.

Διαβάστε ακόμη

Ποια σπίτια και σε ποιες περιοχές πωλούνται πιο γρήγορα στην Αθήνα (γράφημα)

Γιατί οι Πορτογάλοι της BA έριξαν “λευκή πετσέτα” κλείνοντας το εργοστάσιο της πρώην Γιούλα

ΑΑΔΕ: Ποιους θα ελέγξει «κατά προτεραιότητα» το 2024

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ