ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πότε βαρύνονται οι συνυπόχρεοι για την επιστροφή της

Σύμφωνα με διάταξη ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία στην περίπτωση γεγονότων που καθιστούν αδύνατη την είσπραξη του ποσού από τον δικαιούχο

Όλους τους συνυπόχρεους θα κυνηγάει η ΑΑΔΕ ώστε να εισπράξει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, στην περίπτωση που η επιχείρηση που έλαβε την οικονομική στήριξη την περίοδο της πανδημίας έκλεισε, συγχωνεύθηκε ή ο λήπτης απεβίωσε.

Με στόχο τη διασφάλιση ότι το Δημόσιο δεν θα χάσει τα «κουρεμένα» έως και 70% ποσά που καλούνται να επιστρέψουν σε έως και 96 δόσεις οι λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, κατατέθηκε στη Βουλή διάταξη σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία στην περίπτωση γεγονότων που καθιστούν αδύνατη την είσπραξη του ποσού από τον δικαιούχο, τονίζει η ΕΡΤ.

Από τη στιγμή λοιπόν που η οφειλή έχει βεβαιωθεί στην Εφορία, το χρέος κληρονομείται σε συνυπόχρεους ενώ αν η επιχείρηση εξαγοράστηκε ή συγχωνεύθηκε, το διάδοχο σχήμα φέρει και την ευθύνη της εξόφλησης του επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυσης που αποτέλεσε «ένεση» επιβίωσης για 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη, ο ΑΦΜ φυσικού προσώπου που απεβίωσε, καθώς και νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χρησιμοποιείται:

  • Για τη βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ενίσχυσης υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, που χορηγήθηκε,
  • Για τη βεβαίωση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της ενίσχυσης,
  • Για τη βεβαίωση των νόμιμων τόκων επί των ποσών, των χρηματικών κυρώσεων για τη μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης που χορηγήθηκε καθώς και:
  • Για την είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι για την καταβολή των οφειλών αυτών ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που τις οφείλει, τα πρόσωπα με ιδιότητες όπως: εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται και για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών.

Οι διατάξεις έχουν ισχύ για βεβαιώσεις που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής.

Διαβάστε ακόμη

Αναλυτές: Ξεκάθαρη η προοπτική μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ από τον Ιούνιο (πίνακες)

Goldman Sachs: Το πρόβλημα της «συγκέντρωσης» των μετοχικών αγορών (γραφήματα)

Ξεκινάει η κατασκευή του Microsoft Data Center στα Σπάτα (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

string(0) ""