Ευκολότερες διαδικασίες για την κατάθεση του Πόθεν Έσχες και πιο δίκαιες ποινές ανάλογα με το είδος της “παράβασης” προβλέπει το νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης και φέρνει ριζικής αναθεώρηση στον όλο μηχανισμό.

Εκτός του ότι τα δικαιολογητικά (της περιουσιακή κατάστασης) θα συλλέγονται αυτόματα από τους ελεγκτές (και θα προσυμπληρώνονται) προβλέπεται και αλλαγή του “ποινολογίου” για περιπτώσεις ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

Δηλαδή, αντιμετωπίζεται με ορθολογικό τρόπο η ποινική αντιμετώπιση των παραβάσεων της οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές.

Ειδικότερα:

  • Προβλέπεται μόνον διοικητικό πρόστιμο σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν ποινική δίωξη και ποινή.
  • Προβλέπεται ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αν τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν είναι πάνω από 300.000 ευρώ, η δίωξη θα είναι σε βαθμό κακουργήματος.
  • Αν τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν είναι κάτω από τις 300.000 δίωξη θα ασκείται ως πλημμέλημα.
  • Το πόθεν έσχες αφορά στον έλεγχο της περιουσίας κρατικών λειτουργών, αυτοδιοικητικών παραγόντων, δικαστικών και στρατιωτικών, γενικών γραμματέων, επικεφαλής κρατικού ελέγχου εταιρειών, δημοσιογράφων, αστυνομικών κ.λπ.

Το νομοσχέδιο επιλύει τα εξής προβλήματα:

  • «Τακτοποιεί» νομοθετικά το υφιστάμενο άτακτο, αποσπασματικό και δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση.
  • Απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται αυτόματα σε αυτή, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της.
  • Συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχομένων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) ελεγχομένων υποθέσεων.
  • Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου.
  • Αντιμετωπίζει με ορθολογικό τρόπο τις ποινικές παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές.

Έξαλλου, δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ώστε αφενός ο ελεγχόμενος θα υποβάλλει με ευκολία όλα τα δεδομένα της περιουσιακής του κατάστασης, όμως θα δίνει τη δυνατότητα και στην ελεγκτική αρχή να κάνει γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι το πόθεν έσχες υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς. Κατά την υποβολή του Πόθεν Έσχες ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα δήλωση.

Διαβάστε ακόμη

Έρχεται (και) νέα επιβάρυνση στα δάνεια από την ΕΚΤ – «Σωσίβιο» για 30.000 δανειολήπτες η επιδότηση από τις τράπεζες

Το παρασύνθημα για τον Ανδρουλάκη, ένα γεύμα που… δεν έγινε, η Lamda και οι αθλητές του Ελληνικού, η παρέλαση του Βόλου και το καζίνο της Κρήτης

Οικογένεια Μαμιδάκη: Νέο «χτύπημα» με πλειστηριασμό για ακίνητο στην Αθήνα