Αντιμέτωποι με κίνδυνο να χάσουν το νόμιμο δικαίωμα να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την Εφορία μετά την πάροδο πενταετίας βρίσκονται συνεχώς πλέον μισθωτοί και συνταξιούχοι. Η Εφορία υπερπηδά τα εμπόδια περί παραγραφής, αξιοποιώντας πληροφορίες για αναδρομικά αποδοχών από εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία. Μεταθέτει την ευθύνη στους φορολογούμενους ή στους λογιστές τους, ακόμα και αν έλαβαν γνώση (χωρίς δική τους υπαιτιότητα) πως είναι υπόχρεοι ή δεν έχουν δυνατότητα να συνδέονται τακτικά (ή και καθημερινά) στο Διαδίκτυο και το Taxisnet προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν «ραβασάκι» με συμπληρωματικούς φόρους ή φόρους κατ’ εκτίμησιν που υπολογίζει και βεβαιώνει ερήμην τους η ΑΑΔΕ.

Αν και με τον κανόνα για πενταετή παραγραφή φέτος επήλθε παραγραφή για εισοδήματα 2018/δηλώσεις 2019, το Δημόσιο αναζητά έτσι αναδρομικά ετών 2013-2014! Και αντί οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και τόκους για χρήματα που έλαβαν με καθυστέρηση ετών, «τους παίρνουν και το βόδι», καθώς βγαίνουν χρεωμένοι με χιλιάδες ευρώ για πρόστιμα και πρόσθετους φόρους! Για το ενδεχόμενο τέτοιων εκπλήξεων πρέπει να είναι έτοιμοι οι φορολογούμενοι, όταν θα μπουν στο myAADE από τα τέλη Μαρτίου για να υποβάλουν αρχική δήλωση Ε1 για εισοδήματα που είχαν το 2023.

Ηδη πολλοί διαπιστώνουν ότι:
Ασφαλιστικά ταμεία και εργοδότες ενημέρωσαν την Εφορία αλλά όχι τους άμεσα ενδιαφερόμενους μισθωτούς και συνταξιούχους ότι τους κατέβαλαν στην τράπεζα αναδρομικά αποδοχών.

■ Η ΑΑΔΕ παίρνει τα στοιχεία αυτά και φτιάχνει μόνη της τροποποιητική δήλωση Ε1, βεβαιώνοντας φόρους, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει λάβει γνώση ο άμεσα υπόχρεος ότι έπρεπε ο ίδιος να υποβάλει τροποποιητική δήλωση που να μεταβάλλει την αρχική την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα πριν από χρόνια.

Ιδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

■ Εργαζόμενος βγήκε σε σύνταξη το 2013.

■ Επί 7 χρόνια δεν λάμβανε καν ενημερωτικό σύνταξης ΕΦΚΑ για να ξέρει τι παίρνει ή τι κρατήσεις γίνονται, ενώ κάθε μήνα το ποσό στο ΑΤΜ άλλαζε λόγω των απανωτών περικοπών.

■ Δεν του αποδόθηκε έγκαιρα ολόκληρη η δικαιούμενη σύνταξη, αλλά το 2014 έλαβε διορθωτικό ποσό για το 2013, χωρίς ο ΕΦΚΑ να του αποστείλει νέο Κανονισμό σύνταξης με οριστικά ποσά (που κι αυτά πάντως άλλαζαν στα επόμενα χρόνια).

■ Συμπλήρωνε κάθε χρόνο φορολογική δήλωση «στα τυφλά», βάσει της ενημέρωσης αποδοχών που εμφάνιζε αυτομάτως το Taxisnet με προσυμπληρωμένα ποσά στο Ε1.

■ Το 2015 ο ΕΦΚΑ δεν τον ενημέρωσε για τα χρήματα που του κατέβαλε αναδρομικά το 2014 για το 2013, ούτε ότι ενημέρωσε την Εφορία γι’ αυτά.

■ Δεν βρήκε σχετική ενημέρωση από την Εφορία (στα προσωπικά μηνύματα ή email) ότι βάσει νέων στοιχείων πρέπει να υποβάλει τροποποιητική.

■ Το 2020 (εξίμισι χρόνια αφότου υπέβαλε αρχική δήλωση Ε1 το 2014) του καταλογίστηκε φόρος 4.000 ευρώ βάσει τροποποιητικής δήλωσης την οποία δεν υπέβαλε ο ίδιος, αλλά «οίκοθεν» η Εφορία.

■ Του επεβλήθησαν κι άλλα 2.500 ευρώ πρόστιμο και συμπληρωματικός φόρος για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση… που ποτέ δεν έκανε!

Τι λένε τα δικαστήρια

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ο φορολογούμενος δικαιώθηκε, λόγω παραγραφής για τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2014. Το δικαστήριο έκρινε πως «ο χρόνος παραγραφής δεν διακόπηκε (…) καθώς για τη διακοπή της παραγραφής απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η έγκυρη κοινοποίηση της οικείας καταλογιστικής πράξης -ή έστω η πλήρης γνώση αυτής- πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής» και όχι μόνο έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1172/2017) διευκρινίστηκε ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται από 1/1/2014 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν.4174/2013, η προθεσμία υποβολής αυτών είναι πέντε έτη από τη λήξη του έτους που έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Καθώς η αρχική δήλωση για τα εισοδήματα του 2013 έληγε 31/12/2014, τροποποιητική δήλωση «οίκοθεν» δεν μπορούσε να υποβληθεί μετά το 2019. Η πενταετία παρατείνεται μόνο (α) αν προκύψουν πλαστά ή εικονικά στοιχεία, (β) δεν έχει υποβληθεί αρχική δήλωση, ή (γ) αν προκύψουν νέα στοιχεία. Η 1194/2017 εγκύκλιος ορίζει όμως ότι «δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της ανωτέρω πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους εντός της ίδιας πενταετίας», αλλά δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια με δική της υπαιτιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική αρχή ασκεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης προκειμένου να φορολογήσει ποσά του 2014, και μετά το 2025 ή όποτε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Διαβάστε ακόμη

Πιερρακάκης: Πάνω από 10 ξένα πανεπιστήμια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Μητσοτάκης: Οι προτεραιότητες που θέτει σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο μέχρι τις Ευρωεκλογές

Βρετανικές τράπεζες: Άλλος πρέπει να αποζημιώνει τους πελάτες μας σε περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης – Όχι εμείς (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ