Αύξηση 10% καταγράφει από το 2019 ο τζίρος της αγοράς από τα «Airbnb» στη χώρα μας, φτάνοντας τα 3,76 δισ. ευρώ το 2022, από τα 2,99 δισ. ευρώ προ πανδημίας, εν έτει 2019.

Από το ποσό αυτό, ποσοστό 36% ή αλλιώς 1,38 δισ. ευρώ αφορά τον τζίρο μόνο από τη διαμονή, ενώ τα υπόλοιπα 2,38 δισ. ευρώ αφορούν λοιπές δαπάνες, σε εστίαση, ψώνια κ.τ.λ.. Πίσω στο 2019, από τα 2,99 δισ. ευρώ συνολικού τζίρου τα 1,25 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τζίρο των καταλυμάτων και το υπόλοιπο ποσό των 1,74 εκατ. τις λοιπές δαπάνες.

Πρόκειται για τα αναλυτικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), την οποία παρουσίασε ο  κ. Γιώργος Δουκίδης στο πλαίσιο του 24ου συνέδριο ακινήτων της Prodexpo.

Σύμφωνα με αυτήν, ο κλάδος, με εντυπωσιακή ανάπτυξη από την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του 2010, παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19, κατάφερε να διατηρήσει τα μεγέθη του, επιδεικνύοντας δυναμική ανάκαμψη το 2021, ενώ το 2022 αντιστοιχούσε σε 28,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 21,5% του συνόλου των διανυκτερεύσεων επισκεπτών στη χώρα, ή αλλιώς πάνω από 1 στις 5 διανυκτερεύσεις.

Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων (STR) έχουν σημαντική επίδραση στην ελληνική οικονομία, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας σε τρείς βασικούς άξονες:

•Το 2022, οι STR. αντιπροσώπευαν σημαντικό μερίδιο αγοράς (14,41%) του κλάδου του τουρισμού, που μεταφράζεται σε άμεση οικονομική συνεισφορά 3,44 δισ. ευρώ ή 1,65% του συνολικού ΑΕΠ.

•Επιπρόσθετα, οι φόροι που προήλθαν από τον κλάδο αυτό ανήλθαν σε περίπου 700 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του σημασία.

•Η απασχόληση έχει επίσης μια θετική επίδραση από τα STR, με περίπου 54.000 θέσεις εργασίας να υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν τον κλάδο.

Οσον αφορά την έμμεση επίδραση σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η έρευνα χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πολλαπλασιαστές του ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ:

Ετσι, με βάση τον πολλαπλασιαστή του ΙΟΒΕ, η έμμεση συνεισφορά του κλάδου ανέρχεται σε επιπλέον 5,13 δισ. ευρώ, με αποκορύφωμα συνολική επίδραση 7,58 δισ. ευρώ ή 3,64% του ΑΕΠ.

Ομοίως, με βάση τον πολλαπλασιαστή του ΚΕΠΕ η έμμεση συνεισφορά ανέρχεται σε 5,68 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα συνολική επίδραση 8,12 δισ. ευρώ ή 3,90% του ΑΕΠ. Συνοπτικά, η συνολική σωρευτική επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων μέσω συνεργατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών στην ελληνική οικονομία κυμαίνεται από 7,58 έως 8,12 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 3,64% έως 3,90% του ΑΕΠ της χώρας. «Αυτό υπογραμμίζει τον ζωτικό και αναπόσπαστο ρόλο που διαδραματίζουν οι STR στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας» αναφέρει η μελέτη.

Οι τοπικές κοινωνίες και οι «οικοδεσπότες»

Στην έρευνα υποστηρίζεται ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις (STR) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και της ευρύτερης εθνικής οικονομίας της Ελλάδας. «Αυτό περιλαμβάνει τη γεφύρωση του κενού μεταξύ της τουριστικής ζήτησης και των διαθέσιμων καταλυμάτων, τη χρήση της μεγάλης προσφοράς κενών ακινήτων, την υποστηρίξη των οικονομιών των νοικοκυριών και την ευθυγράμμιση με τις εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις στον ταξιδιωτικό κλάδο».

Όπως επισημαίνεται ενδεικτικά, η ραγδαία επέκταση του τουρισμού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει την αύξηση των διαθέσιμων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. «Αυτό το κενό μεταξύ ζήτησης και προσφοράς αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την ανάπτυξη των STRs, παρέχοντας ένα ευέλικτο φάσμα επιλογών διαμονής για τους ταξιδιώτες. Ενδεικτικά, την περίοδο 2013-2022, οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 58% φτάνοντας τις 31,4 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ ταυτόχρονα οι διαθέσιμες θέσεις κλινών ξενοδοχειακών μονάδων την ίδια περίοδο αυξήθηκαν μόνο κατά 6% φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια το 2022».

Το βασικό στοιχείο είναι ότι οι STR στην Ελλάδα ανήκουν και λειτουργούν σε συντριπτικά ποσοστά από ιδιώτες και όχι από επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην ενοικίαση ακινήτων. Αυτά τα άτομα τείνουν να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση παραδοσιακής απασχόλησης και κατοικούν κυρίως σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη ανάγκη για οικονομική στήριξη σε αυτές τις περιοχές. Άρα είναι αναμενόμενο ότι το 93% των διανυκτερεύσεων επισκεπτών σε STRs είναι σε καταλύματα με λιγότερα από 10 κρεβάτια.

Το καθεστώς απασχόλησης μεταξύ των οικοδεσποτών αποκαλύπτει μια αξιοσημείωτη τάση. Η πλειοψηφία των οικοδεσποτών, που αποτελεί το 61,3%, είχαν δηλώσει άνεργοι. Αυτό υποδηλώνει ότι τα STR χρησιμεύουν ως πιθανή πηγή εισοδήματος για άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση παραδοσιακής απασχόλησης. Από τους οικοδεσπότες, το 22,5% είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το 17,5% είναι μισθωτοί.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των οικοδεσποτών, 1 στους 6, βασίζεται στα STR ως την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Επίσης, το 80% το θεωρεί ως συμπληρωματικό εισόδημα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην ενίσχυση των οικονομικών των νοικοκυριών. Το μέσο εισόδημα ανά καταχώριση ενισχύει την ιδέα ότι τα STR χρησιμοποιούνται ως πολύτιμη πρόσθετη ροή εσόδων. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι 1 στους 2 οικοδεσπότες εξαρτώνται από STRγια τη βιώσιμη χρήση κι διατήρηση της ακίνητης περιουσίας τους. Αυτό υπογραμμίζει το ρόλο των STR στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων οικιστικών μονάδων, συμβάλλοντας στην οικονομική βιωσιμότητα.

Αυτή η θέση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα έρευνας της Airbnb που διεξήχθη εσωτερικά από την εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2023 μεταξύ 500 παρόχων υπηρεσιών στην Airbnb στην Ελλάδα. Για το 41% των οικοδεσποτών, το εισόδημα από STRs κρίνεται. απαραίτητο, αποτελώντας σημαντικό μέρος της προσωπικής οικονομικής τους ευημερίας. Το 37% το θεωρούν σημαντικό συμπλήρωμα στον οικογενειακό του προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας του νοικοκυριού. Για το 17%, τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις θεωρούνται χρήσιμη προσθήκη στον προϋπολογισμό τους, υποδεικνύοντας τη συμβολή του επιπλέον αυτού εισοδήματος στη συνολική οικονομική ασφάλεια. Αντίθετα, μόλις 8%, πιστεύουν ότι το εισόδημα από τα βραχυπρόθεσμα ενοίκια έχει ελάχιστη επίδραση στην οικονομική ευημερία της οικογένειάς του.

Διαβάστε ακόμα

Η φάρμα των Phāea Resorts στην Κρήτη: Μια εμπειρία case-study βιωσιμότητας

Τα τριαντάφυλλα της Βουλγαρίας: Γιατί Louis Vuitton και Tom Ford ξοδεύουν 15.000 δολάρια για ένα κιλό;

Aερόβια άσκηση ή βάρη; Η επιστήμη απαντά στο δίλημμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ