Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπερήφανος δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης για τη συνεργασία με τα δύο κορυφαία Πανεπιστήμια – Η Αθήνα έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην καινοτόμα επιχειρηματικότητας

Το Ίδρυμα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες σπουδές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πεδίο της «Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration)» κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 201-300 για το 2021

Το αντικείμενο του Μνημονίου αφορά σε τριετή συνεργασία της Εταιρείας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΟΠΑ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές», μέσω χορήγησης υποτροφιών, παροχής δυνατότητας πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του εν λόγω προγράμματος και προσφοράς ειδικής τεχνογνωσίας από τα στελέχη της