Με άδικους φόρους για μεγάλα φέσια από απλήρωτα ενοίκια επιβαρύνονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται ως νομικά πρόσωπα στην Eφορία και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να εξαιρέσουν τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Βάσει της νομοθεσίας, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποφύγουν υψηλούς φόρους για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει εάν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους και προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το μέτρο, δηλαδή, αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους. Αντιθέτως, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από νομικά πρόσωπα, δηλαδή από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με βάση το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας και την εγκύκλιο ΠΟΛ 1102/12-7-2016:

  • Η εξαίρεση από τον φόρο για τα ανείσπρακτα εισοδήματα αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.
  • Δεν δικαιούνται την απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ανείσπρακτα ενοίκια τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι εταιρείες.
  • Δεν δικαιούνται την απαλλαγή για ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια ούτε οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα εάν είναι επαγγελματίες και οι μισθώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.

Με άλλα λόγια, ακόμα και αν έχουν ασκήσει αγωγή έξωσης, πέτυχαν δικαστική απόφαση ή έχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία -όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος– που δείχνουν ότι δεν εισέπραξαν ποτέ τα οφειλόμενα ενοίκια, τα ενοίκια φορολογούνται κανονικά ως εισόδημα – είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα γενικώς, είτε για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, η νομοθεσία αντιμετωπίζει τα ανείσπρακτα ενοίκια όπως όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν αλλά δεν εξοφλήθηκαν, τα οποία φορολογούνται και δεν εξαιρούνται από τον φόρο στη χρονιά που κόπηκαν.

Τώρα, οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν τα ενοίκια θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους για έσοδα που ουσιαστικά δεν είχαν ποτέ. Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει:

  • Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Να καταθέσουν στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να γλιτώσουν από τη φορολόγηση με συντελεστές των εισοδημάτων που δεν εισέπραξαν το 2023 εφόσον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα έχουν ακολουθήσει τις ανωτέρω διαδικασίες.

Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος.
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023 συμπληρώνονται στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023, δηλώνονται τα συνολικά ποσά στις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2 και μεταφέρονται τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία γαιών-γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 4.037 φορολογούμενοι με εισοδήματα (και) από ακίνητα έσπευσαν το 2022 να συμπληρώσουν τα ειδικά «κουτάκια» του Ε1 και του Ε2 έτσι ώστε να αποφύγουν το «παραφουσκωμένο» εκκαθαριστικό της Εφορίας για εισοδήματα περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν μόνο στα χαρτιά. Ομως, λόγω της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων είναι βέβαιο ότι τα φέσια θα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Διαβάστε ακόμη

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Καταρρίφθηκαν «σχεδόν όλα» τα drones και οι πύραυλοι – Τελ Αβίβ: Ετοιμάζουμε απάντηση (vid)

Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση του Ιράν ρίχνει το Βitcoin: Η μεγαλύτερη πτώση από το 2023 (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ