ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track ξεμπλοκάρισμα επικουρικών έως τον Φεβρουάριο

Πρώτοι κερδισμένοι 13.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου από την ενεργοποίηση της διάταξης του μίνι Ασφαλιστικού - Αναλυτικά παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού με βάση τη συμπλήρωση 15ετίας


Χιλιάδες ασφαλισμένοι στα επικουρικά ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών θα ευνοηθούν από την ενεργοποίηση της διάταξης του μίνι Ασφαλιστικού που δίνει το δικαίωμα θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης απλώς με τη διαπίστωση συμπλήρωσης 15 ετών επικουρικής ασφάλισης (4.500 ένσημα) είτε σε έναν φορέα είτε διαδοχικά.

Οπως υπολογίζουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ως τον Φεβρουάριο του 2024 θα ξεμπλοκάρουν με τη fast track διαδικασία οι συντάξεις περίπου 13.000 ασφαλισμένων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είχαν ταλαιπωρηθεί από τις καθυστερήσεις.

Στον κλάδο των επικουρικών συντάξεων η αναμονή σήμερα μπορεί να φτάσει τα 4, 5, 6, ακόμα και τα 7 χρόνια σε ακραίες περιπτώσεις, όταν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει διανύσει διαδοχικώς ασφαλιστικό χρόνο σε περισσότερα από ένα Ταμεία, συνθήκη που αφορά τους μισούς Ελληνες εργαζομένους.

Με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη θέσπιση ενιαίων προϋποθέσεων οι ασφαλισμένοι βγαίνουν κερδισμένοι γιατί:

Μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος απονομής, καθώς ο ασφαλισμένος θα μπορεί να παίρνει την επικουρική με βάση το ελάχιστο όριο των 15 ετών.

Μειώνονται οι απορριπτικές αποφάσεις που εκδίδονταν με βάση τη νομοθεσία των πρώην Ταμείων, η οποία απαιτούσε τη συμπλήρωση 25 ή 35 ετών, προϋποθέσεις που δεν πληρούσε ο ασφαλισμένος. Οι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση και να λάβουν επικουρική σύνταξη.

Δεν επιβαρύνονται οικονομικά για να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια προκειμένου να συμπληρώσουν 25 ή 35 χρόνια.

■ Η fast track διαδικασία θα εφαρμοστεί αναδρομικά στις 40.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις που είναι σε αναμονή. Ολες οι εκκρεμείς αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τη 15ετία και όχι με βάση τον χρόνο ασφάλισης που προέβλεπε το Ταμείο τους.

Μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είχαν ήδη λάβει την κύρια σύνταξη έπρεπε να περιμένουν 25 έως 35 έτη, όπως όριζε το καταστατικό του Ταμείου τους, ή να συμπληρώσουν τα 67 έτη προκειμένου να λάβουν την επικουρική. Εναλλακτικά θα έπρεπε να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια που στοιχίζουν ακριβά.

Ειδικότερα, στο Δημόσιο για την έκδοση επικουρικής απαιτείται η θεμελίωση με 25ετία και 35ετία. Στην 25ετία ο ασφαλισμένος παίρνει την επικουρική στα 67 έτη ακόμη και αν πήρε την κύρια σύνταξη πολύ νωρίτερα (για παράδειγμα, στα 55 με 25ετία και ανήλικο). Για να πάρει την επικουρική πριν από τα 67 θα πρέπει να έχει 35 έτη. Με τη νέα διάταξη τα εμπόδια καταργούνται και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας ως ελάχιστο όριο τη 15ετία (4.500 ένσημα) είτε σε έναν φορέα είτε με διαδοχική ασφάλιση, κάτι που σήμερα ισχύει μόνο για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης, σημαντικό είναι ότι θα μπορεί να πάρει επικουρική στην ηλικία που έλαβε και την κύρια σύνταξη. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος του Δημοσίου που βγήκε με πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 έτη ως εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιμένει ως τα 67 για να πάρει την επικουρική επειδή δεν συμπληρώνει 35ετία. Με την εφαρμογή της νέας διάταξης, όμως, θα πάρει την επικουρική του χωρίς να περιμένει να πιάσει το 67ο έτος.

Η 15ετία

Στα επικουρικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών η έκδοση επικουρικής σύνταξης προϋποθέτει επίσης 25ετία ή 35ετία. Για παράδειγμα, στο ΤΑΠ-ΟΤΕ όποιος δεν έχει 35ετία στην επικουρική ασφάλιση δεν παίρνει επικουρική σύνταξη παρά μόνο με αναγνώριση πλασματικού χρόνου (στρατιωτική θητεία μόνο).
Με τη νέα διάταξη κερδισμένοι θα βγουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν επικουρική ασφάλιση με διαδοχικούς χρόνους σε δύο ή περισσότερα Ταμεία (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με διαδοχική επικουρική ασφάλιση σε ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείο Νομικών με Δημόσιο, ΙΚΑ ή επικουρικό ΔΕΚΟ κ.λπ.).

Με την ενεργοποίηση του νέου μοντέλου, ο ασφαλιστικός χρόνος θα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που «διαβάζει» το σύστημα. Αν τεκμηριώνεται ασφαλιστικός χρόνος 25 ετών , η επικουρική του ασφαλισμένου θα υπολογίζεται με βάση την 25ετία, αν διαπιστώνονται 20 έτη, με βάση την 20ετία κ.ο.κ. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι στο εξής ο ασφαλισμένος θα μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης απλώς με τη διαπίστωση της συμπλήρωσης της 15ετίας, χωρίς να αναγκαστεί να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια για να προσεγγίσει τα απαιτούμενα χρόνια.

Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών ενεργοποιείαι το μοντέλο απονομής της επικουρικής με βάση τη 15ετία.

Οι πράξεις απονομής επικουρικής σύνταξης που εκδίδονται με τη fast track διαδικασία ελέγχονται εντός ενός έτους από την έκδοσή τους, ενώ ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή τους.

Το παράδειγμα

Το ύψος της επικουρικής: από το 2015 και μετά για τον υπολογισμό της επικουρικής εφαρμόζονται δύο τρόποι υπολογισμού, ένας για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2014 και ένας από το 2015 και μετά. Για τα έτη ως το 2014 η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% ανά έτος και πολλαπλασιάζεται με τον συντάξιμο μισθό που είχαν οι ασφαλισμένοι ως το 2014, ενώ από το 2015 και μετά παίζουν ρόλο οι εισφορές που πληρώνουν κάθε χρόνο οι ασφαλισμένοι και η ηλικία αποχώρησης που όσο μικρότερη είναι τόσο μειώνει και το τελικό ποσό. Για παράδειγμα:
Ασφαλισμένος με 30 έτη, ηλικία συνταξιοδότησης 67 και συντάξιμες αποδοχές 1.495,13 ευρώ θα πάρει επικουρική σύνταξη 167,81 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και πριν από τον φόρο. Με τον ίδιο μισθό αλλά με συνταξιοδότηση στα 62 η επικουρική βγαίνει στα 123,86 ευρώ. Με συντάξιμο μισθό 1.240 ευρώ και συνταξιοδότηση στα 62 η επικουρική βγαίνει στα 101,72 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα

Tι φόρο θα πληρώσουν τελικά οι επαγγελματίες ανά κλάδο το 2024 

Πάνος Ζαχαριάδης: «Τα ορυκτά καύσιμα θα χρησιμοποιούνται για τουλάχιστον 30 χρόνια ακόμα από τη ναυτιλία» (pic)

Στεγαστική Κρίση: Ένας «καλός» μισθός το κόστος στέγασης – Η διαθεσιμότητα οικογενειακής κατοικίας στην Αττική (πίνακες) 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

string(0) ""