Οικονομία

Fitch: Αδύναμη ανάπτυξη και «κόκκινα» δάνεια εμπόδια για την αναβάθμιση

  • newsroom


Σταθερή στο ΒΒ- διατηρεί την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό χρέος, το ύψος των κόκκινων δανείων αλλά και η αδύναμη μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν τoν διεθνή οίκο αξιολόγησης να διατηρήσει σταθερή και να μην αναβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας.

Ειδικότερα η Fich Ratings προχώρησε σήμερα σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «ΒΒ-»  και των σταθερών προοπτικών (stable outlook). Η κίνηση αυτή φανερώνει ότι ο δειθνής οίκος τηρεί στάση αναμονής λόγω της πρόσφατης αλλαγής κυβέρνησης στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά,  ο οίκος στην έκθεσή του η αξιολόγηση «ΒΒ-» στηρίζεται από τα υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα οποία, μάλιστα, ξεπερνούν τον αντίστοιχο μέσο όρο χωρών με αξιολόγηση «ΒΒ» και «ΒΒΒ».

Το προφίλ του ελληνικού χρέους διατηρείται εξαιρετικά θετικό και η δημοσιονομική απόδοση της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με άλλα κράτη που έχουν αξιολόγηση «ΒΒ».

Επιπρόσθετα οι δείκτες που αφορούν το κράτος είναι πιο ισχυροί.

Όμως υπάρχει αδύναμη μεσοπρόθεσμη προοπτική στην ανάπτυξη της χώρας, εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων και υψηλό επίπεδο χρέους.