Οικονομία

Γλυφάδα: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο

  • newsroom


Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Το κόστος με ΦΠΑ ανέρχεται σε 11,78 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια των έργων εκτιμήθηκε σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Σε ισχύ βρίσκεται ο διαγωνισμός για το σημαντικό έργο που αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Γλυφάδας, για ένα έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία καθώς η παράκτια περιοχή της Γλυφάδας, τμήμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, συνορεύει με την υπό εξέλιξη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο Ελληνικό.

Στόχος του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση και χρήση της παράκτιας ζώνης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός παράκτιου τοπίου χαρακτηριστικό των Ακτών της Μεσογείου που να μπορεί να φιλοξενήσει και τη φυσική εξέλιξη σε ένα βιώσιμο, δυναμικό σύστημα.

Το έργο αποτελεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το ρόλο του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας στην καθημερινότητα της πόλης και θα την εξελίξουν ως τόπο και προορισμό ζωτικής σημασίας. Βασικός σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του χώρου της παραλίας, η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, η ανάπλαση, η αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός της περιοχής ώστε να προαχθεί η αναψυχή, ο αθλητισμός και η κοινωνική συναναστροφή των επισκεπτών στην περιοχή.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Το κόστος του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε 11,78 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,5 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια των έργων εκτιμήθηκε σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Παράταση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες του έργου, ακολουθώντας τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου και στις 28 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τι περιλαμβάνεται στην ανάπλαση

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γλυφάδας , είναι οι παρακάτω:

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου, πλάτους 2,5μ. και μήκους περίπου 4.700 μ. & 3.500μ. αντίστοιχα, που επιτρέπει την κίνηση σε όλο το μήκος της ακτής, την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία και τις επιμέρους χρήσεις, την κίνηση κατά μήκος των λιμενοβραχιόνων για περίπατο και στάση.

2. Δημιουργία χώρων παιχνιδιού κατά μήκος της παραλίας Γλυφάδας και συγκεκριμένα στα τμήματα Βόρεια της 4ης Μαρίνας, στην 4η Μαρίνα, μεταξύ 3ης & 4ης Μαρίνας, θεματικός χώρος παιχνιδιού «Θαλάσσια Ζωή» στην 3η Μαρίνα και στην 2η Μαρίνα.

3. Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν κατασκευή γηπέδων 5χ5, κατασκευή γηπέδων Beach Volley, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής, δημιουργία χώρων υπαίθριας άθλησης και τοποθέτηση τραπεζιών πινγκ πονγκ.

4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης περίπου 1.500 θέσεων όπου δεν διακόπτουν την χωρική συνέχεια και εξυπηρετούν επιμέρους χρήσεις του χώρου.

5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές όπως καθίσματα, φωτισμός, εξοπλισμός παιδικών χαρών και χώρων άθλησης, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης και εξοπλισμός στάθμευσης ποδηλάτων. Συγκεκριμένα για τον φωτισμό θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led σε διάφορα σημεία της παραλίας καθώς και ανακατασκευή – συντήρησή στο υπάρχων δίκτυο, με σκοπό, την ποιοτική αλλά και την λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

6. Φυτεύσεις επιφανείας περίπου 71.200 τ.μ. σύμφωνα με το τοπικό κλίμα ποικίλων ειδών ανάλογα με τον ρόλο τους κατά μήκος του πεζοδρομίου, του ποδηλατοδρόμου και της παραλίας καθώς και την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για την συντήρηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

7. Διάφορα μικρά τεχνικά έργα, που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Κατά την κατασκευή του έργου θα τηρηθούν απολύτως τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Μελέτης. Κάθε επέμβαση θα συνάδει με την Γνωμοδότηση της 1ης Συνεδρίασης / 4η Πράξη (3ο θέμα ημερησίας διατάξεως)/ 15-4-2020 του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Έγκριση Μελέτης Διαμόρφωσης της της παραλίας Δήμου Γλυφάδας , που εμπίπτει σε ζώνες 3α,4β,6γ,7 και 8 του από 1-3-04 Π. Δ/τος των ακτών (Δ’ 254).

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει με αποκλειστικά δική του ευθύνη και επιμέλεια , όλες τις απαραίτητες άδειες ή να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες πριν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου.

Διαβάστε ακόμα:

Πυρκαγιές: Άμεση κινητοποίηση της ασφαλιστικής αγοράς για την εξυπηρέτηση των πληγέντων

Άρχισε η ευρεία εισαγγελική έρευνα για τις πυρκαγιές – Τι ψάχνουν οι εισαγγελείς

ΑΣΕΠ: Όλες οι αιτήσεις για νέες θέσεις εργασίας